WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаКультурологія, Етика, Естетика → Морально-професійна деформація та її профілактика в діяльності працівників міліції - Реферат

Морально-професійна деформація та її профілактика в діяльності працівників міліції - Реферат

існування цього негативного явища обумовлює декілька причин. Особлива увага була звернена на безпосередні детермінанти - стресові умови професійної діяльності, постійний контакт зі злочинним середовищем; перебільшення значення принципу доцільності (розкриття злочинів "за будь-яку ціну"); недоліки в кадровій політиці, організації і керуванні, проведенні виховної роботи в органах внутрішніх справ.
Виходячи з проаналізованих форм вираження професійної деформації, автори вважали можливим виділити основні напрямки профілактичного впливу на співробітників оперативних і інших служб РВМ. Підкреслимо, що мова йде про ті напрямки(удосконалювання виховного процесу, керування й організації діяльності Карного розшуку, професійно - службова підготовка, морально-психологічна атмосфера), що цілком здійсненні і дають значний практичний ефект уже зараз - до прийняття в суспільстві нового Закону про міліцію, політико-правової її захищеності, якісної зміни економічних основ і оперативно-технічного оснащення органів внутрішніх справ.
Пропонуємо ряд практичних рекомендацій для начальників підрозділів органів внутрішніх справ як посадових осіб, що безпосередньо відповідають за профілактику професійної деформації співробітників.
У сфері організації професійної діяльності:
1. Підбор особового складу з числа співробітників, що бажають працювати і люблять роботу в даному відділенні.
2. Постановка реальних задач - прийняття всіх заходів для виконання їх у термін.
3. Формування навичок вести цілеспрямовану індивідуальну виховну роботу з громадянами, людьми з числа раніше осуджених, а також інших людей, що підпадають у сферу діяльності працівників ОВД.
4. Прищеплювання співробітникам уміння спілкуватися з людьми, знаходити загальні інтереси, психологічно на них впливати.
5. Заохочення в підлеглих творчого мислення, нестандартного підходу до кожної справи.
6. Прищеплювання підлеглим уміння піддавати власну роботу самоаналізу і самоконтролю.
7. Навчання конкретним прийомам психологічного впливу на інших облич, психологічна підготовка оперативного працівника до конфліктних і стресових ситуацій.
8. Розвиток фізичної сили і витривалості співробітників.
У сфері виховної роботи:
1. Формування в співробітників наукового світогляду, морально-правових переконань, ідейно-політичних і вольових якостей.
2. Виховання почуття критики і самокритики.
3. Виховання сили волі і характеру співробітників.
4. Виховання психологічного імунітету проти впливу з боку злочинного світу, формування моральної стійкості.
5. Надання впливу особистим прикладом у службі й у побуті.
6. Уміле сполучення в процесі виховного впливу на підлеглих примусових заходів і переконання.
7. Створення здорового морально-психологічного клімату в колективі.
8. Цілеспрямований і систематичний вплив на позаслужбову діяльність підлеглих, турбота про їхнє дозвілля і побут.
У сфері формування морально-психологічного клімату у відділенні карного розшуку:
1. Створення умов, що прискорюють адаптацію молодих і тільки прибулих співробітників.
2. Систематичний збір і оцінка соціально-психологічної інформації про підлеглих (неформальне лідерство, психологічна атмосфера, слухи, плітки і т.д.).
3. Удосконалювання взаємин між членами колективу, керівниками і підлеглими шляхом розвитку товариського співробітництва і взаємодопомоги.
4. Удосконалювання системи інформування співробітників про найближчі і перспективні цілі та завдання, що стоять перед колективом.
5. Ефективне використання суспільної думки колективу.
6. Гласне і відкрите рішення питань матеріального і. морального заохочення співробітників, що відрізнилися.
7. Вивчення, закріплення і розвиток позитивних традицій в професійної діяльності.
8. Підбор, розміщення первинних колективів і груп з урахуванням індивідуальних особливостей і психологічної сумісності співробітників.
9.
У числі нових питань, що виникають сьогодні в діяльності правоохоронних органів, безумовно, і проблеми, зв'язані з тенденціями і структурою злочинного і протиправного поводження. Цей аспект практично не зачіпався авторами, хоча професійна деформація в співробітників органів внутрішніх справ, звичайно, ініціюється станом і характером криміногенної поведінки, рівнем розвитку правової культури громадян ступенем результативності та ефективності боротьби з антигромадськими проявами. Не випадково факти корумпованості окремих ланок правоохоронної системи розбещуючи діяли на рядових співробітників, вселяли непевність і пасивність, психологію "із сильними світу не міряйся", пристосовництва і кар'єризму.
Не випадкова, мабуть, неоднозначна реакція на процеси, що відбуваються в суспільстві, гуманізації діяльності правоохоронних органів, коли поряд з визнанням громадськістю доцільності декриміналізації карної політики (скасування виняткової міри покарання), існують і альтернативні підходи, вимоги підсилити карну репресію як метод боротьби з протиправним поводженням.
У цих умовах співробітникам органів внутрішніх справ вкрай важливо протистояти як популістським настроям на "закручування гайок", так і ліберально-романтичним поглядам, що, мов, "чим більше демократії, не стиснутої законом і правилами моралі, тим більше порядку в суспільстві".
Не можна не відзначити і виникнення незвичайних для нашого суспільства раніше, міжнаціональних зіткнень, ріст екстремальних і конфліктних ситуацій на міжконфесійній основі. Міліція, чий функціональний обов'язок проявляється в охороні суспільного порядку і забезпеченні гарантій суспільної безпеки громадян, не може використовуватися як репресивна сила для вирішення політичних розбіжностей і конфліктів. Її завдання - бути гарантом соціальної згоди на основі бездоганного виконання закону як громадянами, так і співробітниками органів внутрішніх справ. Ці, а також інші питання, заслуговують спеціального вивчення, оскільки попередження професійної деформації співробітників органів внутрішніх справ, сьогодні "трансформувалося" з вузьковідомчої проблеми в загальногромадянську проблему, від рішення якої залежить громадянська і суспільна згода людей.
Література:
1.Куличенко В.В., Столбовой В.П. Профессиональная деформация сотрудников уголовного розыска: сущность и пути профилактики. - К., 1991.
2. Кудрявцев В.Н., Бородин С.В., Нерсесянц B.C. Социальное отклонение. -М., 1989.
3. Медведев B.C. Проблеми професійної деформації співробітників органів внутрішніх справ. - К., 1997.
4. Джини Грехем Скотт. Конфликты: пути их преодоления. - К., 1991. -186с.
5.Карташев С. Конфликтология // Экология преступности. - Кишинев,
1996.-480 с.
6.Уч. пос. - Харьков: Ун-т внутр. дел, 1997. - 355 с. Профессиональная этика сотрудников правоохранительных органов -М., 1997.-327 с

 
 

Цікаве

Загрузка...