WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаКультурологія, Етика, Естетика → Особливості формування української культури в кінці XV і XVI ст. - Курсова робота

Особливості формування української культури в кінці XV і XVI ст. - Курсова робота

с. 151-155.
6. Грушевський М. Культурно-національний рух на Україні в XVI-XVII віці. - Київ, 1919. - с.13.
7. Дзюба О., Павленко Г. Літопис найважливіших подій культурного життя в Україні (X - середина XVII ст.). - Київ, 1998. - с. 113-136.
8. Запаско Я., Мацюк О. Львівські стародруки. - Львів, 1983. - с. 6-8.
9. Запаско Я. Мистецтво книги на Україні в XVI-XVIIІ ст. - Львів, 1971. -
с. 40.
10. Запаско Я. Мистецька спадщина Івана Федорова. - Львів, 1974. - с. 6.
11. Записки наукового товариства імени Шевченка. - Т. CXXIX. - Львів, 1920. - с. 27.
12. Записки наукового товариства імени Шевченка. - Т. CXXXІІІ. - Львів, 1922. - с. 23.
13. Записки наукового товариства імени Шевченка. - Т. CXXXІV-CXXXV. - Праці історично-філософічної секції. - Львів, 1924. - с. 164-244.
14. Записки наукового товариства імени Шевченка. - Т. CXLVII. - Львів, 1927. - с. 128.
15. Зубрицький Д. Хроніка міста Львова. - с. 177, 178.
16. Історія України в запитаннях та відповідях. - Київ, 1990. - с. 6-18.
17. Львівський літопис. - Львів, 1994. - с. 173.
18. Павлюк С. Динаміка етнічного самоусвідомлення українців. // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, держава. - Львів, 1998. - с. 451.
19. Попович М. Нарис історії культури України. - Київ, 1998. - с. 121-179.
20. Свенцицька В., Сидор О. Спадщина віків. Українське малярство XIV-XVIII століть у музейних колекціях Львова. - Львів, 1990. - с.11.
21. Свєнціцький І. Початки книгопечатання на землях України. - Жовква, 1924. - с. 69.
22. Семчишин М. Тисяча років української культури. - Київ, 1993. - с. 74-89.
23. Українська загальна енцикльопедія. - Т.3. - Львів - Станиславів - Коломия. - с. 803-842.
24. Українська культура: Лекції за редакцією Дмитра Антоновича / Упорядники С.В. Ульяновська, Вступна стаття І.М. Дзюби, Переднє слово М. Антоновича, Додатки С.В. Ульяновської, В.І. Ульяновського. - Київ, 1993. - с. 99-247.
25. Українська радянська енциклопедія. - Т.6. - Київ, 1961. - с. 501.
26. Архив Юго-Западной России. - Ч.I. - Т. XII. - с. 442.
27. Баразна Л. Гравюра Франциска Скорины. - Минск, 1972. - с. 11.
28. Всемирная история. - Т. IV. - Москва, 1958. - с. 123.
29. Голенищев-Кутузов И. Гуманизм у восточных славян: Украина и Белоруссия. - Москва, 1963. - с. 6-7.
30. Демографический энциклопедический словарь. - Москва, 1985. - с. 491.
31. Дмитриева Н. Краткая история искусств. - Москва, 1987. - с. 256-286.
32. Популярная художественная энциклопедия. - Книга I.- Москва, 1986. - с.140-143.
33.Популярная художественная энциклопедия. - К.II.- Москва, 1986. - с.320-321.
34.Советская историческая энциклопедия. - Т. 14. - Москва, 1973. - с. 718.
35. Филарет. Обзор русской духовной литературы. - Санкт-Петербург, 1884. - с. 169 (По видавництву 1859 р. с. 233).
36. Bandtke. Historya drukarn w Krol. Polskiem.- Warszawa, 1836. - s.381-382.
37. Bandtke. Historyczne bodania. - Warszawa, 1836. - s.12-14.
38. Poczet kr?l?w і ksi???t Polskich. - Warszawa, 1987. - s.318.
39. Stryjkowski M. Kronika Polska, Litewska, ?m?dska і wszystkej Rusi. - Warszawa, 1846. - T. II.- s.6-7.
40. Birkenmajer A. Kto ilustrowa? najstarszy druk s?owia?ski, wydany we Lwavie? - Prague, 1928. - T. 2. - p.54-56.
41. Xenopol A. Istoria Rom?nilor din D?cia Traiana. - E. II. - V. III. - Bucure?ti, 1914. - p. 327-328.
IV. Додатки
Хронологічна таблиця
1420 р. - початок Раннього Ренесансу
1424 р. - в Кракові навчався перший студент з Галичини
30-40 рр. XV ст. - виникнення перших братств у Львові
1439 р. - виникнення братства при Успенській церкві у Львові
1447 р. - німець Йоганн Гутенберг почав друкувати книги металевими
літерами
бл. 1450-1494 рр. - життя Юрія Дрогобича
1460 р. - львів'янин Степан Дропан подарував Онуфріївському
монастиреві власну друкарню
1465 р. - виникнення книгодрукування в Італії та Голландії
1468 р. - виникнення книгодрукування в Чехії та Швейцарії
1470 р. - виникнення книгодрукування в Франції
бл. 1470-1517 рр. - життя Павла Русина
1473 р. - виникнення книгодрукування в Угорщині
1473-1474 рр. - виникнення книгодрукування вПольщі
1476 р. - виникнення книгодрукування в Англії
1480 р. - "стояння на Угрі" за Івана ІІІ
1482-1492 рр. - видання німецького вірша діалогу людини зі смертю
Бартоломеєм Готаном у Любеку.
1483 р. - поява першої слов'янської книги, надрукованої глаголицею у
Венеції
1490-1492 рр. - селянське повстання під проводом Мухи на Західній
Україні
1491 р. - перші п'ять книг друкованих кириличним шрифтом
старослов'янською мовою у Кракові Швайпольтом Фіолем
1494 р. - невиданий рукопис на українській мові про Берестечко
1498 р. - навчання в Кракові студента з Коломиї
кін. XV- перша чв. XVI ст. - Високий (Золотий) Ренесанс
кін. XV ст. - діти української знаті починають вчитися за кордоном
XV-XVІ ст. - переклад німецької збірки "Люцидарій" ("Золотий бісер")
поч. XVІ ст. - Відродження в Німеччині
XVІ ст. - Пізній Ренесанс
1513-1566 рр. - життя поета Станіслава Оріховського
31 жовтня 1517 р. - 95 тез Мартіна Лютера
1526-1608 рр. - життя К. Острозького
1527 р. - пожежа у м. Львові
1529 р. - перший Литовський статут
1534 р. - Ігнасіо Лойола організував орден єзуїтів
1538 р. - згадка Сулеймана ІІ Пишного про те, що українські землі у
культурному відношенні є дуже розвинутими
1540-ві-1608 рр. - життя львівського майстра Лавріна Пухала
1542 р. - "устав" братства Благовіщенської церкви у Львові
1544 р.- заснування першого на Україні братства у Львові Юрієм
Рогатинцем, Іваном Красовським та Лесем Маленьким
1545-1608 рр. - життя Себастіана Фабіана Кленовича (Кльоновича)
1550 р. - Михалон Литвин написав трактат "Про звичаї татар, литовців,
московитів"
1560 р. - поява єзуїтів у Польщі
1560- кін. 1583 р. - діяльність православного культурно-освітнього гуртка
князя Курбського
1563-1572 рр.(1577) - переклад Апостола під впливом реформаційних
ідей
1566 р. - другий Литовський статут
1569 р. - створення колегіуму у Вільно
1569 р. - видання І. Федоровим та П. Мстиславцем "Євангелія
учительського" в Заблудові
1569 р. - Люблінська унія між Польщею та Великим Князівством
Литовським
1570 р. - видання Псалтиря та Часослова
1574 р. - друк "Апостола" Іваном Федоровим у Львові
1576 р. - створення Острозької академії
1578 р. - видання Іваном Федоровим "Букваря"
1579 р. - заснування Віленської академії
1583 р. - смерть Івана Федорова
1586 р. - заснування Львівської братської школи
1586 р. - статут "Порядок шкільний" Львівської братської школи
1587 р. - конфлікт Рогатинського братства з Львівським єпископом
Гедеоном Балабаном
1587 р. - закладання церкви Успіння Пресвятої Богородиці
1588 р. - заснування єпископом Теодосієм Лазовським греко-слов'янської
школи у Володимирі
1588 р. - третій Литовський статут
1589 р. - Львівське братство отримало право Ставропігії
1591 р. - поява братства в Городенці та Болехові
1596 р. - видання "Граматики словенскої " Лаврентієм Зизанією у Вільно
1596 р. - Берестейська унія

 
 

Цікаве

Загрузка...