WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаКультурологія, Етика, Естетика → Проблеми морально-естетичного розвитку особистості - Курсова робота

Проблеми морально-естетичного розвитку особистості - Курсова робота

терплять його - ні в собі, ні в інших. Вони не крадуть не тому, що бояться закону, а тому що не бажають шкодити комусь, тому що це аморально. Вони допомагають іншим, бо такими є їхні потреби.
Зауважено, що стереотипи поведінки, сформовані в умовах страху, швидко і легко розпадаються, як тільки людина опиняється на волі, тобто, як тільки перестають діяти зовнішні чинники, на які вона запрограмована. Цей момент добре ілюструється таким прикладом. Дресированому собаці можна повісити кошик з ковбасою і наказати віднести цього у визначене місце. Він чесно виконуватиме це завдання. Проте, якщо на нього нападуть інші собаки, вирвуть кошик і почнуть їсти ковбасу, то він тут же приєднається до них і спробує поласувати тим, до чого раніше не смів торкатися. Поведінкою собаки керував лише страх, можливо навіть, відчуття очікуваної нагороди, але ці чинники в нових обставинах втрачають силу. Такими є закони дресури, вони діють у вихованні людини так само. Якщо виховання передбачає лише знання моралі, контроль за поведінкою та загроза покарань, то таке виховання не можна назвати надійним за умов свободи. Навчання моралі, яке не спирається на волю людини, не формує в ній власної позиції, є сьогодні для нас орієнтиром фальшивим.
Варто звернути увагу ще на один аспект проблеми. Традиційне виховання - через навчання моралі - повністю грунтувалося в раціоналістичному способі мислення. Відповідні методи основуються на гіпотезах, доказах, синтезі, аналізі, і т.д. Водночас повністю заперечувались методи духовні, хоча всім очевидно, що поведінка людини переважно визначається її волею, почуттям, душею.
Хибність такого однобокого підходув трактуванні проблеми виховання є очевидною. Якщо людиною керує не лише шлунок а й душа, то глибин виховання неможливо досягнути лиш раціоналістичним інструментарієм, неможливо з його допомогою "заглянути в душу". Натомість педагогіка може і повинна висувати дещо іншу мету: підвести людину (вихованця) до тих "дверей", де закінчується всесилля розуму, і сказати : ось твоя дорога, далі йди сама. Цими "дверима" є віра - "підстава сподіваного, доки небаченого" (Послання апостола Петра до євреїв 11:1). За допомогою віри людина пускається в мандри по духовному світу і знаходить себе. Лише по той бік "дверей" вона зможе пізнати, що є добро і що є зло, бо самі ці поняття не належать до раціонального світу. Ці поняття - духовні. Моральність бере своє коріння в духовності людини, вона є містком між людиною та її Творцем. Таким чином, людина постає перед нами в двох можливих вимірах - як людина "вихована", що знає моральні правила поза сферою віри, і як людина, котра увібрала в себе християнські засади на основі віри. Перша - діятиме згідно із зовнішніми умовами і під їхнім тиском готова будь-коли від засвоєних моральних поглядів відмовитись. Друга - буде поводитись морально, бо інакше їй не велить сумління [ 8, 34-36].
Висновок
Співвідношення морального з естетичним в науковій літературі висвітлено досить об'ємно, особливо у контексті виховання гармонійно розвиненої особистості засобами мистецтва, його впливу на інтелект, почуття, творчі здібності. Виходячи із завдань дослідження, важливо було з'ясувати, проблеми морального та естетичного виховання , чи співпадають механізми морального і механізми естетичного впливу.
Моральність, як філософська категорія, визначає одну з форм суспільної свідомості і виконує функцію регулювання поведінки людей у всіх без винятку галузях суспільного життя. Як складне утворення, моральність об'єднує моральну діяльність, моральні відносини, моральну свідомість. Саме форми моральної свідомості у вигляді відповідних уявлень (норм, принципів, ідеалів, понять добра і зла, справедливості і несправедливості) передбачають моральні дії, мотивують і оцінюють їх. Тому, першочергове значення слід приділяти моральній свідомості як показнику морально-естетичних якостей особистості.
Категорія естетичного представляє предметно-чуттєве втілення тих сторін об'єктивних суспільних відносин, які сприяють гармонійному розвитку особистості, її творчій діяльності та відображають прагнення до створення прекрасного. Існує також суб'єктивна сторона естетичного. Вона полягає в отриманні насолоди від результатів творчої діяльності в усіх галузях важливим моментом розвитку особистості виступає її висока моральна свідомість. Ця якість наділена естетичним ставленням людини до світу. В свою чергу, естетичне приймає форму моральності, виступаючи як мета і засіб задоволення особистих потреб. Тому цілісна моральність є істина і естетична міра міжособових і суспільних відносин, а моральна особистість реалізує її в своїй практичній діяльності, світосприйманні, емоційних переживаннях, в намірі удосконалювати себе. Даний висновок віддзеркалює природу морального та естетичного і вказує на їх відношення. Таким чином, дослідження проблеми взаємозв'язку морального і естетичного дозволило зробити висновок, що естетичне прямо не впливає на моральне. Між означеними поняттями лежить більш глибокий і непрямий взаємозв'язок, бо в основу естетичного (якщо розглядати його на засадах мистецтва) закладені не моральні норми і принципи, а особливий індивідуальний світогляд митця.
Список використаних джерел
1. Білоусова В. Виховання культури поведінки учнів. - К., 1986. - 160с.
2. Галузинський В., Масленнікова Н. Самовиховання та самоосвіта школярів. К., 1969. -156с.
3. Глазунова Л. Естетика з пелюшок : Про проблеми естетичного виховання // Освіта. - 1993 - № 9. - С.11.
4. Гомон І. Модель школи з пріоритетами естетичного виховання - // Мистецтво і освіта. - 1999. - № 3. - С.19-21.
5. Єнін В. Школа моєї надії // Шлях освіти. - 1999. - № 4. - С.32-34.
6. Коберник І. Моральне виховання : традиції, проблеми, інновації // Рідна школа. - 20002. - № 5. - с.42-44.
7. Концепція єдиної системи естетичного виховання у загальноосвітніх школах України : Проект // Мистецтво та освіта. - 1998. - № 1 - с.2-6.
8. Мораль і так зване моральне виховання // Вишневський О. Сучасне українське виховання. Педагогічні нариси. - Львів, 1996. - С.27-37.
9. Прокопова О. Естетичне виховання як засіб формування духовності української молоді // Духовність українства - 20003 - № 6. - с.56-59.
10. Рева В. Естетичне виховання школярів // Мистецтво та освіта. - 1998. - № 1. - С.4-8.
11. Стельмахович М. Естетичне виховання // Теорія і практика українського національного виховання. - Івано-Франківськ, 1996. - с.116-120.
12. Терещенко Ю. Філософія освіти та науки морально-етичного виховання // Шлях освіти. - 2002. - № 3. - с.11-15.

 
 

Цікаве

Загрузка...