WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаХімія → Хімія білків - Реферат

Хімія білків - Реферат


"ХІМІЯ БІЛКІВ"
Формули білків:
пеніцилін - С16Н18О4N2
молока - С1864Н3021О576N466S21
гемоглобін - С3032Н4876О872N780S6Fe4
Вміст білків:
В м'язах людини - 80%
В шкірі - 63%
В печінці - 57%
В мозок - 45%
В кістках - 28%
Елементарний склад білків
С - 50 - 54%
Н - 6,5 - 7,3%
О - 21,5 - 23,5%
N - 15 - 17%
S - 0,3 - 2,5%
P, J, Fe, Si, Cu і т.д. мікроелементи
Методи:
кріоскопічний
осмометричний
судиментації
ультрацентрифузі
Лекція 1.
УРОК № 8.
Тема лекції: Хімія білків.
Мета лекції: дати основні поняття по хімії білків: як високомолекулярних речовин, синтез. Перетворення в організмі, функції білків.
Тип уроку: лекція
Обладнання: підручник з хімії та біології, Величко "Роздатковий матеріал з органічної хімії", таблиця "Структура білків", опорні сигнали.
План лекції:
1. Загальна характеристика білків та їх класифікація.
2. Елементарний склад білків.
3. Властивості білків і будова амінокислот:
а) молекулярна маса білків;
б) розчинність білків;
в) амфотерність білків;
г) гідроліз білків;
д) денатурація білків;
е) кольорові реакції білків.
4. Хімічна будова білків. Їх структура:
а) первинна
б) вторинна
в) третинна
г) четвертинна
5. Висновки
Хід лекції
1. Загальна характеристика білків та їх класифікація.
На сьогоднішньому уроці ми познайомимося з азотовмісними високомолекулярними сполуками природного походження - білками.
Із органічних речовин, що входять в склад живих організмів, найбільш важливе в біологічному відношенні і найбільш складні по хімічній структурі є якраз білки. З ними ми зустрічаємось всюди, там де має місце життя, та його прояви.
Термін "білки" виник вперше в зв'язку із знаходженням в тканинах тварин і рослин речовин, що подібні по деяких своїх властивостях з яєчним білком (при нагріванні вони розкладаються). Ці речовини Мульдер в 1838 р. назвав протеїнами (з грец. proteous - перший), тобто вони являються важливими складовими живої матерії, без якої неможливе життя. Тепер слово "білки" це збірне поняття для цілого класу речовин, які мають багато спільного в складі та властивостях, що присутні в кожній живій клітині і утворюють там основну масу протоплазми.
Класичне визначення ролі білків як основи живого дано сто років тому що "життя це форма існування білкових тіл". Ця фраза стала крилатою, в ній підкреслюється вирішальне значення білків для життя.
Всі білки в залежності від будови діляться на прості і складні.
Протеїни - практично зустрічаються в усіх тваринних і рослинних клітинах, в більшості рідин організму (плазмі крові, сиворотці молока і т.д.).
Амбуліни менші по масі від глобулінів та розинні у воді, а глобуліни в нейтральних солях. Прості білки складаються тільки з амінокисллт.
Протеїди - складаються з білкової та небілкової групи.
а) нуклеопротеїди - небілкова частина відноситься до нуклеїнових кислот;
б) небілкова частина хромопротеїдів забарвлені сполуки;
в) фосфопротеїди - мають у складі залишки фосфорної кислоти;
г) ліпопротеїди - небілкова частина - жири;
д) глюкопротеїди - небілкова частина - вуглеводи.
З вище сказаного видно яку різноманітну роль відіграють білки в організмі.
Вони контролюють тисячі хімічних реакцій, на них тримається вся біоенергетика - живлення, дихання, м'язове скорочення, білкові гормони розкачують маятник наших емоцій, імунітет теж залежить від білків.
2. Елементарний склад білків.
При хімічному аналізі білків були визначені їх складові елементи.
Елементарний склад білків в процентах від молекулярної маси буде наступний:
С - 50 - 54%
Н - 6,5 - 7,3%
О - 21,5 - 23,5%
N - 15 - 17%
S - 0,3 - 2,5%
В склад білків входять також: P, J, Fe, Si і т.д.
Найбільш постійним в складі білка є азот.
При вивченні хімічної структури простого білка було встановлено, що основною його структурною одиницею - мономером - являються амінокислоти. Таким чином білки - це високомолекулярні, органічні, N - вмісні біополімери, які складаються в основному з амінокислот.
3. Властивості білків і будова амінокислот.
а) Молекулярна маса білків - для визначення молекулярної маси існує ряд методів:
кріоскопічний
осмометричний
седиментації
Найбільш точним є метод седиментації який проводиться в ультрацентрифузі. Він заснований на різній швидкості осадження білків в залежності від молекулярної маси: з великою масою білки осідають при малій швидкості руху ротора центрифуги, а білки з малою масою - при високих швидкостях його руху.
Вивчення різних білків показало, що всі вони являються з високою молекулярною масою. Молекулярна маса їх виражається десятками, сотнями і тисячами, а в деяких білків і декілька мільйонів.
На ст. 143 в кн. "Загальна біологія" є порівняння відносних молекулярних мас:
спирт - 46
оцтова кислота - 60
бензол - 78
яйця (альбумін) - 36000
кров (гемоглобін) - 152000
м'язи (міозин) - 500000
Отже, білки - це молекули велетні, це макромолекули.
Відкрийте Л.П.Величко "Роздавальний матеріал з орг. хімії" ст. 70.
Характеристика деяких білків
Інсулін 6000 у підшлунковій залозі
Вірус тютюнової мозаїки 41000000 у хворих рослинах тютюну.
б) розчинність білків
Ми вже згадували класифікуючи білки, що одні з них альбуміни розчинні у воді, а глобуліни тільки в нейтральних солях. А є білки, що зовсім не розчиняються.
Розчинні білки утворюють колоїдні розчини.
в) амфотерність білків
Раз мономером білків є амінокислоти, то поясніть чому білки є амфотерні? (питання до класу).
Відповідь: В склад амінокислот входять дві функціональні групи
NH2 -

 
 

Цікаве

Загрузка...