WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаХімія → Технологічний регламент виробництва етилового спирту (технологія в-ва) - Реферат

Технологічний регламент виробництва етилового спирту (технологія в-ва) - Реферат

(після
32-З6 год. бродіння (проводити перемішування через кожні 2-3 год. протягом 3-5 хв.
" заміс із крохмалистої сировини готується звичним способом згідно регламенту по виробництву спирту з крохмалевмісної сировини.
6.2. Технологічна інструкція приготування
мелясної розсиропки
Меляса, к-сть якої визначається комісійно (зав.складом, зав.виробництвом, зм. технологом) замірно-калібровочним способом насосом подається в попередньо вимитий і пропарений 30 хв.з антисептиком розсиропник.
К-сть меляси береться з розрахунку приготування розсиропки, яка буде використана у виробництві протягом однієї доби. Після подачі меляси комунікацію перекачують гарячою водою. Для приготування розсиропок апарат-розсиропник обладнано мішалкою, підводом пари та води.
Меляса розчиняється у воді до концентрації 14- 210 по цукрометру, перемішується до однорідної маси і підігрівається парою до 85-90 С. Протягом 30 хв. розсиропка стерилізується, потім розхолоджується до t 22-24°С складки, антисептується 40 % формаліном, із розрахунку 150-200 мл. на 1 мЗ розсиропки. Підкислювання мелясних розсиропок не проводиться. Охолоджена до t складки розсиропка насосом подається в бродильний апарат при видимому відброді 2,5-30 по цукрометру (за 30-36 год. від початку бродіння крохмалистого сусла.)
Подачу розсиропки проводять 3-5 підмолодками з інтервалом між ними в 2-3 години.
З розрахунку на бродильний апарат у 100 мЗ.
Об'єм зернового сусла - 75 мЗ
Об'ем розсиропки - 2-3 мЗ
К-сть розсиропок - 6 - 8
3 х 6 =18 м3 15 = 20%
75
Температурний режим доброджування підтримується в рамках 26-29,50С (згідно регламенту зброджування,сусла крохмалевмісної сировини.)
6.3. Приготування дріжджів.
Для зброджування мелясних розсиропок разом з суслом з крохмалевмісної сировини використовують дріжджі раси ХП. Сусло для дріжджів готують з крохмалевмісної сировини. Приготування дріжджів ведеться методом, прийнятим в технологічному регламенті по виробництву спирту з крохмалевмісної сировини.
Кількість дріжджів береться з розрахунку 8% об'єму сусла з крохмалистої сировини в суміші з мелясою.
6.4. Технологічні показники зрілих дріжджів.
1. Концентрація, в % сухих речовин - 4.5 - 5,5
2. Кислотність, 0 к-ті 0,55 - 0,65
3. Температура, 0С 20 - 22 0С
4. Вміст спирту % об по спиртоміру 4,0 - 4,5
5. Кількість дріжджових клітин 160 - 180 млн/мл
Технологічні показники зрілої братки
Допустиме наростання кислотності на третю добу бродіння - 0,20 к-ті.
Видимий відброд визначається як середньозважувана величина нормативних відбродів сировини, що взята на переробку, а саме:
№ п/п Назва сировини Нормативний відброд по цукрометру
1 Жито + 0,7
2 Кукуруза - 0,4
3 Пшениця + 0,0
4 Зерносуміш (ячмінь, пшениця 150/150) + 0,4
5 Ячмінь +0,7
6 Меляса +4,5
При переробці меляси в кількості 20% по сумі умовного крохмалу розрахунок видимого відброду:
в бродильному апараті зброджували сусло
жито 14.000 кг - 78 % умовний 7700 кг при умовній 55%
кукурудза 4000 кг - 22 % крохмал 2440 кг крохмал 61%
18000 кг - 100% 10140 кг
середній норм. відброд +0,7 х 0,78 + (- 0,4) *0,22 =0,546 - 0,088 = +0,46
Задано меляси
5000 кг при суміші зброджених цукрів 50% - 2500 кг збродж. цукри
10140 кг + 2500 кг = 12640
крохмал цукри ум. Крохмал
В % відношенню цукор меляси до загального умовного крохмалу
2500 кг . 100% = 19,78%
12640 кг
Середньозважувальна величина видимого відброду:
19,78 * 4,5 + 0,46 *80,22 = 0,89 + 0,369 = 1,259
100 100
6.5. Розрахунок продуктів.
На один бродильний апарат V = 100 м3 при переробці сировини жито
кукурудза
меляса
Використано кг % крохм. кг ум. крохм. % по ум. крохм.
Жито 14000 55,0 7700 61,53
кукурудза 4000 61,0 2440 19,50
разом 18000 - 10140 81,03
меляса 5000 50,0 2500*0,95 = 2375 18,98
всього 23000 - 12515 100,00
Розрахунок виходу спирту
Жито 14. 000 х 55,0% = 7,700 х 64,8 = 498,96 дал
100%
Кукурудза 4.000 х 61,0 % = 2,440 х 65,9 = 160,80 дал
100%
Меляса 5.000 х 50,0% х 0,95 = 2, 375 х 65,9 = 156,51 дал
100%
Солоду: крохмал зерна 10140 кг х 14,9% = 1511 кг
де 14,9 % - нормативний розхід солоду
отр. спитру
в т.ч. Ячменю солод. 511 кг х 53% х 0,84 х 64,3 = 14,63 дал
100%
Овес солод. 500 кг х 39% х 0,84 х 63,7 = 10,43 дал
100%
Просо солод. 500 кг х 53% х 0,84 х 64,5 = 14,56 дал
100%
Всього умовного спирту - сирцю
498,96 + 160,80 + 156,51 + 14,63 + 10,43 + 14,56 = 855,89 дал
Середній показник міцності зрілої бражки
8,0 - 9,5% в залежності від початкової концентрації сусла, що зброджувалось
Розрахунок приготування мелясної розсиропки
Для приготування 25 м3 мелясної розсиропки при нормативній концентрації сухих речовин 18% по цукрометру взято мелясу з вмістом сухих речовин 80,0 % (по рефрактометру)
По таблиці 316 (стор. 392 ТХК спиртового виробництва)
d 20
= 1.0741 при конц. Розсиропки 18%
20
необхідно взяти меляси:
m = 25000 дм3 х 18% х 1.0741 кг/дм3 = 6041 кг меляси
80,0%
при густині p = 1,308 необхідно взяти
об'єм V= 6041 кг = 4619,1 дм3 4,6 м3
1308 кг/дм3
"ПОГОДЖЕНО" "ЗАТВЕРДЖЕНО" заступник генерального гол. інженер
директора Івано- Підгайчицького спиртзаводу Фраанківського ОДОСП
по якості
Х.І.Кірюк М.М.Попадюк
"___" ______________ "___" __________________
6.6. Схема технохімконтролю
виробництва спирту ректифікованого
з меляси в суміші з крохмалевмісною
сировиною
Підгайчики спиртзавод
1999 р.
Схема технохімконтролю виробництва спирту з меляси в суміші з крохмалевмісною сировиною
Об'єкт контролю Місце контролю, хто контролює Періодичність Параметри, що контролюються Допустимі значення Метод і засіб контролю
1 2 3 4 5 6
1. Меляса Цистерни, що поступають на збереження або на виробництво контролюється хіміком по сировині Об'єднана проба меляси, що поступає на зберігання або на виробництво видима концентрація сухих речовин,%
показник рН
Сума цукрів, що зброджуються,%
густина кг/дм3
розчинність у воді
зовнішній вид
не менше 75
6,5 - 8,5
не менше 44
не регламентується
повна розчинність в будь-якому відношенні в гарячій та холодній воді
густа сиропоподібна непрозора рідина від коричневого до бурого кольору
рефрактометричний
потенціометричний
хіміко-поляриметричний
ваговий
розчиненням у воді
органолептично
1 2 3 4 5 6
смак солодкий з гірким присмаком органолептично
запах характериий мелясі, без посторонніх запахів органолептично
об'єднана проба при необхідності в лабораторії ОДОСП або ДЦМС вміст токсинів
лужність, кислотність, град.
Загальний азот %
засвоююємий азот
Фосфор Р2О5 % табл. 4 регламенту
не регламентується
-//-
-//-
-//-
-//-
діоксид сірки,5 -//-
леткі кислоти -//-
Кальцій % -//-
Інфікованість -//-
вихід спирту для дефектної меляси -//-
хімік по сировині щоденно tмеляси при зберіганні до 25 0С термометром
2. Мелясна розсиропка з розсиропника, або передаточного чана контролюється змінним хіміком з кожної приготовленої розсиропки концентрація сухих речовин,
% по цукровмісту 14 - 21 ареометричний
-//- -//- температура розсиропки 20 - 24 0С термометром
Бражка Бродильний апарат, в який задається розсиропка контролює зм. хімік 1 раз в годину конц. Сухих речовин, % 1,8 - 4,0 ареометрично
кислотність, 0 к-ті 0,2 - 0,45 титруванням
постійно темература 27 - 300
1 раз в зміні кількість дріжджових клітин 120 млн./мл мікроскопія
Зріла бражка брод. Апарат, що йде на згонку контр. хімік перед пуском на згонку видима окнц. Сухих речовин % 1,0 - 1,5 ареометрично
кислотність, 0 к-ті 0,35 - 0,5 титруванням
конц. Спирту, %об 8,0 - 9,0 ареометрично
по мірі необхідності інфікованість не більше зх паличок в полі зору мікросокпія
незброджені вуглеводи г/100 мл не більше 0,2 - 0,3 колориметрично
Спирт етиловий ректифікований Аналізуються всі показники згідно ГОСТ 5962 - 67
Зав. лабораторією Н.П.Рудик

 
 

Цікаве

Загрузка...