WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаХімія → Технологічний регламент виробництва етилового спирту (технологія в-ва) - Реферат

Технологічний регламент виробництва етилового спирту (технологія в-ва) - Реферат

"ПОГОДЖЕНО" "ЗАТВЕРДЖУЮ"
головний інженер головний інженер
Івано-Франківського Підгайчицького спиртзаводу
ОДОСП
О.С.Тимошицький М.М.Попадюк
"____" ____________ р. "____" ___________ 1999 р.
Технологічний регламент
виробництва спирту етилового
ректифікованого із меляси
в суміші з крохмалистою
сировиною на Підгайчицькому спиртзаводі
1999 р.
Зміст
№ п/п Назва розділу Номер сторінки
1 Вступ
2 Характеристика сировини - меляси
3 Транспортування, прийом та зберігання меляси
4 Облік меляси
5 Відпуск меляси на виробництво
6 Переробка меляси в суміші з крохмалевмісною сировиною
6.1 Загальні технологічні рекомендації
6.2 Приготування мелясної розсиропки (технологічна інструкція)
6.3 Приготування дріжджів
6.4 Технологічні показники зрілої братки та дріжджів
6.5 Розрахунок продуктів
6.6 Схема технохімконтролю виробництва спирту при переробці меляси в суміші з крохмалевмісною сировиною
1. Вступ
Існують технологічні інструкції відповідно 1965 р. та 1971 р. В Н І І Пр Б
по переробці цукровмісної сировини на зернових заводах в суміші з крохмалистою сировиною, які підвищують ефективність використання цієї сировини у виробництві спирту. Особливо є актуальною. переробка меляси в суміші з крохмалевмісною сировиною в період, коли немає в наявності достатньої кількості крохмалевмісної сировини.
2. Характеристика сировини
Бурякова меляса є продуктом переробки цукрових буряків в цукровому виробництві.
Бурякова меляса виробляється відповідно до вимог стандарту
ДСТУ 3696-98 (ГОСТ 30561-98) "Меляса бурякова", і " Техніині умови" та згідно з "Інструкцією по веденню технологічного процесу цукрового виробництва".
За органолептичними показниками бурякова меляса повинна відповідати вимогам, зазначеним у таблиці 1.
ДСТУ 3696-98 (ГОСТ 30561-98)
Таблиця 1 - Органолептичні показники
Назва
показника Характеристика Метод
випробування
Зовнішній вигляд Густа в'язка непрозора рідина 7.2
Колір Від коричневого до темно-бурого 7.2
Запах Властивий буряковоцукровій мелясі
без стороннього запаху 7.2
Смак Солодкий з гіркуватим присмаком 7.2
Розчинність у воді Повна, розчиняється у будь-яких
співвідношеннях у гарячій і холодній воді
7.2
За фізико-хімічними показниками бурякова меляса повинна відповідати вимогам, зазначеним у таблиці 2.
Таблиця 2 - Фізико-хімічні показники
Назва показника Норма Метод
випробування
Масова частка сухих речовин, %, не менше 75,0 7.3
Масова частка сахарози, %, не менше 43,0 7,4
Масова частка суми цукрів, що зброджуються, %, не менше 44,0 7.5
Величина рН 6,5 - 8,5 7.6
Примітка. Масова частка суми цукрів, що зброджуються, регламентується для бурякової меляси, яка використовується для виробництва етилового спирту.
За мікробіологічними показниками бурякова меляса повинна відповідати вимогам, зазначеним у таблиці 3.
Таблиця 3 - Мікробіологічні показники
Назва показника Норма Метод
випробування
Загальна кількість мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів, КУО в 1 г, не більше
Плісняві гриби, КУО в 1 г,
не більше
1,0х105
1,5х104
7.7
7.7
Вміст токсичних елементів і пестицидів у буряковій мелясі не повинен перевищувати допустимих рівнів, установлених "Медико-биологическими требованиями и санитарными нормами качества продовольственного сырья и пищевых продуктов" [6], СанПиН 42-123-4540 [3] і наведених у таблиці 4.
ДСТУ 3696-98 (ГОСТ 30561-98)
Таблиця 4 - Допустимі рівні вмісту токсичних елементів і пестицидів
Назва показника Норма Метод випробування
Вміст токсичних елементів,
мг/кг, не більше:
ртуть 0,02 ГОСТ 26927
миш'як 1,0 ГОСТ 26930
мідь 25,0 ГОСТ 26931
свинець 1,0 ГОСТ 26932
кадмій 0,05 ГОСТ 26933
цинк 50,0 ГОСТ 26934
Вміст пестицидів, мг/кг,
не більше:
гексахлоран ГХЦГ гама-ізомер
0,005 СанПиН 42-123-4540 [3]
фостоксин 0,01 СанПиН 42-123-4540 [3]
ДДТ 0,005 СанПиН 42-123-4540 [3]
3. Транспортування, прийомка та зберігання меляси.
Транспортування, прийом, облік та зберігання меляси здійснюється із згідно "Інструкції по прийомці, зберіганню і обліку меляси на підприємствах спиртової та дріжджової промисловості СРСР ". 1987 р.
Трансортування меляси на завод здійснюється автотранспортом в автоцистернах.
На мал. 1 наведена апаратурно-технологічна схема прийомки, зберігання і транспортування меляси на заводі. Мелясу в автоцистернах зважують і подають для розгрузки в прийомний збірник в присутності матеріально-відповідальних осіб. Для збереження меляси установлені резервуари №11, 12, 13, 1,2. Для перекачки встановлена група насосів. По спеціальному трубопроводі меляса перекачується із прийомного збірника в резервуари і далі на виробництво. При необхідності насосом №_____ можна перекачувати мелясу з резервуара в резервуар.
Кожний резервуар для зберігання меляси має наружні драбини і площадки з огорожею, виконані, згідно вимог ТБ.
Резервуари мають посантиметрові калібрувальні таблиці Івано-Франківського ДЦСМС; оснащені мірною лінійкою. Для відбору проб меляси з різних шарів установлені пробні крани, гнізда для термометрів, а також дистанційні термометри.
Для підігріву меляси в холодний період існує обігрів закритою парою.
4. Облік меляси.
Кожна партія меляси,шо поступає на завод, повинна супроводжуватися документами зі вказаними даними:
" номер і дата документа;
" назва і адреса поставника;
" назва продукту;
" нетто,брутто;
" сертифікат якості;
Результати зважування меляси реєструються в ваговій книзі, що пронумерована, прошнурована і скріплена печаткою і знаходиться . у зав. складом.
При зливі меляси хіміком по сировині, відбирається середня проба в відповідності до вимог ДСТУ 3696-98./П 7.1./ і проводяться випробування меляси за показниками якості, передбачені п.3.1.3
По результатах аналізу хімік оформляє посвідчення якості на мелясу.
З метою обліку меляси ведеться по резервуарний облік в журналі, з відображенням дати зливу відпуску маси отриманої чи відпущеної меляси, суми зброджуваних цукрів (в %) виводиться щодобові залишки меляси.
При зберіганні меляси t повинна бути якнайнижчою, але не вище 300С для запобігання цукроамінної реакції, що приводить до псування меляси. Тому необхідно щоденно перевіряти t в резурвуарах і реєструвати t в журналі.
5. Відпуск меляси на виробництво.
На виробництво меляса відпускається по попередньо виписаній і оформленій підписами (головного інженера), головного технолога, головного бухгалтера вимозі на відпуск сировини. Ф. П-6. В вимозі врахується маса меляси згідно даних вагової книги. До вимоги додається посвідченняякості
(ф. П2)
Якщо меляса поступає на виробництво не безпосередньо з цистерни автотранспорту, а з ємкостей для збереження - масу меляси визначаємо замірно - калібровочним методом.
При цьому в розсиропник набирається певний об'єм меляси, який заміряється комісійно. Хімік по сировині у якісному посвідченні вказує необхідні показники меляси і маса меляси визначається згідно формули:
m = p . v де m - маса меляси, в кг
p - густина меляси кг/дм3
v - взятий на виробництво об'єм меляси в м3.
Об'єм визначається по калібрувальних таблицях згідно заміру, висоти наповнення резервуару (розсиропника) лінійкою.
Цукровмісні змивки, отримані після очистки резервуарів або після подачі меляси на виробництво ідуть негайно в переробку, але не можна їх змішувати з густою мелясою, чи випускати в каналізацію.
6. Переробка меляси з крохмалевмісною сировиною.
6.1. Для забезпечення кращого виходу спирту з тони умовного крохмалу цукру, необхідно: - переробляти мелясу з крохмалевмісною сировиною в кількості не більше 20 % по загальній вазі умовного крохмалу в суміші.
" Суміш з меляси і крохмалистої сировини зброджувати ступінчатим способом.
" Мелясні розсиропки задавати після зброджування крохмалистої маси до видимого відброду 2,5 - 3,00 таким чином, щоб концентрація маси в бродильному апараті не піднімалась більше ніж на 1-1,5'0, кількість дріжджових клітин підтримувалась на постійному рівні 110-120 млн/м.
" на початку заливу бродильного апарату розсиропкою меляси

 
 

Цікаве

Загрузка...