WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаХімія → Неорганічні кислоти, луги і солі - Реферат

Неорганічні кислоти, луги і солі - Реферат

розчинювані у воді гідрати окислів металів (гідрооксиди). В залежності від кількості гідроксильних груп ОН луги діляться на однокислотні NaOH і багатокислотні Са(ОН)2.
Найбільше значення серед лугів мають їдке калі КОН і їдкий натр NaOH.
Їдке калі - сильний луг, їдкий, напомацки мильний. Одержують її електролізом водного розчину KCl, а випускають у вигляді твердої речовини (марок А і Б) або рідини (марок В і Г) з вмістом їдких лугів в перерахунку на КОН відповідно 95, 93, 52 і 50 %. Використовується для виготовлення електролітів лужних аккумуляторів, виробництва рідкого мила та ін.
Тверде рідке калі - біла кристалічна речовина, яка володіє великою гігроскопічністю, легко розчинна уводі і спирті. Діє руйнівним чином на тваринні і рослинні тканини, роз"їдає скло і фарфор особливо при нагріванні, негорюче, вибухонебезпечне.
Їдкий натр (каустична сода) - сильний луг, який одержується мімічним способом або електролізом водного розчину кухонної солі (електрохімічний метод). Виготовляється рідкий і твердий, технічний і реактивний, першого та другого сортів.
Твердий NaOH - біла непрозора, досить гігроскопічна маса або луски.
Агрегатний стан і метод одержання їдкого натра відбивається в його маркуванні. Наприклад, ТХ - твердий хімічний, ТР - твердий ртутний, РР - розчин ртутний, РД - розчин діафрагмний.
Використовується у виробництві штучних волокон, корда, як обмивочний обезжирюючий засіб та ін.
Рідкі луги перевозять і зберігають в залізничних цистернах, контейнерах, сталевих або поліетиленових бочках, тверді - в барабанах із чорної кровельної сталі або в поліетиленових мішках, які вкладені в 3-4-шарні паперові мішки або в металеві барабани.
4. СОЛІ, ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ, АСОРТИМЕНТ, ПРИЗНАЧЕННЯ.
Солями називають хімічні сполуки, які є продуктами заміщення водню металами в кислотах. Вони складаються із іона металу і кислотного залишку і поділяються на нормальні, кислі і основні. Продукти повного заміщення атомів водню в кислоті атомами металу називаються нормальними солями - CuSO4, Al(NO3)3, FeSO4, CuCl та ін. Кислотні солі є продуктами часткового заміщення атомів водню кислоти на метал NaHSO4, KH2PO4, Ca(HCO3)2, а основні - продуктами часткового заміщення гідроксильних груп в молекулах основ на кислотні залишки -- Al(OH)3, Cu(OH)2 та ін.
Розрізняють також солі двойні, змішанні і комплексні.
Солі сірчаної кислоти - це сульфати, гідросульфати, купороси, квасці. Із них велике значення мають слідуючі солі:
сульфат кальцію СаSO4 в природі зустрічається у вигляді ангидрида СаSO4 і гіпса СаSO4 2Н2О; використовується при виготовленні алібастру;
мідний купорос СuSO4 5Н2О служить для виготовлення деяких мінеральних фарб, оприскування рослин і протравлення зерна;
залізний купорос FeSO4 7Н2О використовується для пропітки деревини від гниття, виготовлення чорнил, боротьби з шкідниками сільського господарства;
квасці-KCr(SO4) 12Н2О i KAl(SO4)2 12Н2О хромокалієві і алюмокалієві використовуються при дублюванні шкіри, виробництва фарб, в хімічній, текстильній, медичній, целюлозно - паперовій промисловості і водоочистці.
Солі азотної кислоти (нітрати) - тверді кристалічні речовини білого кольору, добре розчинні у воді. Солі, які утворені лужними або лужно-земельними металами, називаються селітрами (NaNO3 - чилійська, KNO3 - індійська, Ca(NO3)2 - норвезька). Вони широко використовуються в сільському господарстві в якості азотних добрив, в піротехніці і виробництві пороху (КNO3), для виготовлення вибухових сумішей, амоналів.
Крім того, в промисловості широке розповсюдження одержали слідуючі види солей.
Сода кальційована Na2CO3 - білий дрібний кристалічний порошок, який легко розчиняється у воді з виділенням тепла. Вміст чистого продукту - менше 98 %. Питома вага 2530 кг/м3, температура плавлення 852 С. У вологому приміщенні поглинає вологу і звалюється. Розрізняють соду кальційовану, аміачну і природну. Її випускають технічною і реактивною. Використовують в хімічній, скляній, миловаренній, паперовій та в інших галузях.
Сода питна (харчова) NaНCO3 -- білий порошок питомою вагою 2200 кг/м3. При нагріванні переходить в кальційовану соду. У воді розчинюється слабше, ніж кальційована .
Нашатирь NaН4Cl (хлорид амонія) - кристалічний порошок білого кольору. Легко розчинюється у воді. Використовується при пайці металів і нанесення на них покрить - цинкуванні, луженні та ін.4
Хлорне вапно СаОCl2 - білий порошок, який отримується хлоруванням гашеного вапна газоподібним хлором. Сильно поглинає вологу, легко втрачає хлор при зберіганні. Подразнює дихальні шляхи і шкіру. Використовується в якості дегазаційного і дезинфікуючого засобів.
Барій сірчанокислий аккумуляторний BaSO4 - сухий тонкодисперсний порошок білого кольору. Використовується для регенерації відпрацьованого електроліта аккумуляторів.
Біхромат калія (хромпік) K2Cr2O7 - кристали краснуватого кольору. Отруйний. Сильний окислюва. Використовується в сирниковій промисловості і піротехніці.
Бура технічна - порошок, кристали якого білого кольору. Одержують із борної кислоти і соди. Використовується в якості флюса, для очищування поверхні при зварюванні, різці і пайці, в скляній і керамічній промисловості, сільському господарстві (мікродобриво), як медичний препарат.
Нітрит натрію NaNO2 - кристали білого кольору з жовтуватим відтінком. Використовується у виробництві фарбників і в медицині.
Тринатрій фосфат Na3PO4 12H2O - кристали білого або світло-жовтого кольору. У воді добре розчиняється. Використовуєть для пом"якшення води і як антикорозійна присадка води, яка охолоджує дизель.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Войчак А.В. Товароведение сырья и материалов: Учеб. пособие. -
К.: Выща шк. Головное изд-во, 1989. - 279 с.
2. Программа, методические указания, планы практических занятий и тематика контрольных работ по курсу "Товароведение сырья, материалов, машин и оборудования" для студентов специальности 1703 заочной формы обучения /Сост. В.И. Мотяжев, А.В. Войчак. - Киев: КИНХ, 1986. - 100 с.
3. Технология важнейших отраслей промышленности: Учеб. для экономич. спец. вузов /А.М. Гинберг, Б.А. Хохлов, И.П. Дрякина и др.; Под ред. А.М. Гинберга, Б.А. Хохлова. - М.: Высш. шк., 1985. - 496 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...