WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаХімія → Корозійна стійкість металічних конструкційних матеріаліву нітратних розчинах - Курсова робота

Корозійна стійкість металічних конструкційних матеріаліву нітратних розчинах - Курсова робота

видно, що домішки хлориду натрію до 0,5% NaCl i сульфату кальцію - до 3% CaSO4 незначно впливають на корозійний процес. Причому хлориди при такій концентрації проявляють частково властивості інгібіторів, що добре узгоджується з літературними даними. Як видно з рис. 2.2. швидкість корозії вуглецевої сталі Ст3 зі збільшенням температури до 800С змінюється незначно. Вище температури 800С корозія Ст3 значно посилюється. Причому, найбільш виражений максимум швидкості корозії має місце при сумісній присутності в розчині домішків хлоридів і сульфатів (0,5% NaCl i 3% CaSO4). По мірі збільшення концентрації домішків сульфату кальцію в 50% розчині нітратів калію й магнію і постійній концентрації хлориду натрію (0,5% NaCl) швидкість корозії Ст3 зі зростанням температури посилюється.
Табл. 2.1.
Результати корозійних досліджень вуглецевої сталі Ст3
в 15%-ному розчині нітратів калію і магнію.
Температура,
0С 2KNO3 - Mg(NO3)2
П, мм/рік Група
стійкості Характер
корозії
20 0,0893 Стійка Рівномірна
40 0,00997 Стійка Рівномірна
60 0,1631 Понижено стійка Рівномірна
80 0,2413 Понижено стійка Рівномірна
100 0,5598 Понижено стійка Рівномірна
Табл. 2.2.
Результати корозійних досліджень вуглецевої сталі Ст3
в 30%-ному розчині нітратів калію і магнію.
Температура,
0С 2KNO3 - Mg(NO3)2
П,
мм/рік Група
стійкості Характер
корозії
20 0,0893 Стійка Рівномірна
40 0,1007 Понижено стійка Рівномірна
60 0,1820 Понижено стійка Рівномірна
80 0,2640 Понижено стійка Рівномірна
100 0,6575 Понижено стійка Рівномірна
Табл. 2.3.
Результати корозійних досліджень вуглецевої сталі Ст3
в 50%-ному розчині нітратів калію і магнію.
2KNO3 - Mg(NO3)2
Температура,
0С П,
мм/рік Група
стійкості Характер
корозії
20 0,1021 Понижено стійка Рівномірна
40 0,1283 Понижено стійка Рівномірна
60 0,1962 Понижено стійка Рівномірна
80 0,3911 Понижено стійка Частково-виразкова
100 1,1254 Мало стійка Частково-виразкова
Табл. 2.4.
Результати корозійних досліджень вуглецевої сталі Ст3
в 50%-ному розчині нітратів калію і магнію при 1150С.
К,
г/м2 год.
П,
мм/рік.
Бал
корозійн.
стійкості
Характер
корозії
Група
стійкості Примітка
(зовнішн.
вигляд
захисної
плівки)
Без
Домішок
2,5117
2,8206
8
Виразко-
вий
Мало-
стійка
Червоно-
бурий
колір
З доміш-
ками
хлоридів
(0,5% NaCl)
сульфатів
(3% СaSO4)
3,2068
3,6013
8
Виразко-
вий
Мало-
стійка
Червоно-
бура
ржавчина
Табл. 2.5.
Порівняльні дані швидкості корозії вуглецевої сталі Ст3
в 50%-ному розчині нітратів калію і магнію
з різним вмістом домішок хлоридів і сульфатів.
Темпера-тура,
0С Швидкість корозії П, мм/рік
50%
розчин без
домішок Концентрація домішок в розчині, у ваг.%
0,5%
NaCl
3%
CaSO4 0,5% NaCl
0,5%
CaSO4 0,5%
NaCl
2,5%
CaSO4 0,5%
NaCl
3% CaSO4
20 0,1021 0,1014 0,1273 0,1637 0,1980 0,2296
40 0,1283 0,1129 0,1362 0,2011 0,2183 0,2657
60 0,1962 0,1638 0,1978 0,2457 0,3317 0,3840
80 0,3911 0,3820 0,3982 0,4360 0,5746 0,7991
100 1,1254 1,0045 1,2530 1,5332 1,7358 2,4329
ВИСНОВКИ
1.Проведено дослідження корозійної стійкості вуглецевої сталі Ст3 в агресивних розчинах нітратів калію і магнію різної концентрації. Встановлено, що із збільшенням концентрації нітрат-іонів швидкість корозії сталі зростає, що вказує на підвищення їх агресивності, поскільки кількість кисню в розчині зменшується і він не може служити ініціатором корозії. При цьому спостерігається зміна характеру корозії від рівномірної при дослідженнях в 15% і 30% розчинах нітратів калію і магнію до виразкової - в 50% розчині нітратів.
2.З підвищенням температури швидкість корозії вуглецевої сталі зростає, що відповідає загальним кінечним закономірностям електрохімічної корозії. При цьому міняється її характер від рівномірної при 20-600С до виразкової при 80-1000С.
3.Корозія вуглецевої сталі у водних розчинах нітратів калію і магнію зі збільшенням процентного вмісту домішок хлориду натрію і сульфату кальцію посилюється. При цьому вуглецева сталь підлягає виразковій корозії і при відсутності антикорозійного захисту не може застосовуватися у якості конструкційного матеріалу для апаратурного оформлення виробництва безхлорних азотно-калійних добрив.
ЛІТЕРАТУРА
1. Акимов Г.В. "Основы учения о коррозии и защите металлов."- М.:
Металлургиздат, 1946.
2. Антоновская Э.И., Поздеева А.А., Овчинников Н.Н. "Защита металлов",
1967, 3, № 1, 62-64.
3. Бабаков А.А., Приданцев М.В. "Коррозийные стали и сплавы". - М.:
Металлургия, 1971.
4. Василенко И.И., Мелехов Р.К. "Коррозионное растрескивание сталей".-К.:
Наукова думка, 1977, 143-158.
5. Веденкин С.Г. "Коррозионные свойства металлов и сплавов",- М,:
Металлургиздат, 1952.
6. Гавриленко А.Г. в сб. "Тезисы доклада УШ конф.по защите металлов от
коррозии." - Пермь, 1974, 55-56.
7. Дятлова В.Н. "Коррозионная стойкость металлов и сплавов." - М.:
Машиностроение, 1964.
8. Эрмлер Б.В. "Труды 2-й конференции по коррозии металлов." 1943,2,52.
9. Жук Н.П. "Курс теории коррозии и защиты металлов." - М.:
Металлургия, 1976.
10. Кузуб В.С., Новицкий В.В. "Защита металлов." 1976, 12, № 1, 52-55.
11. Локенбах А.К. и др. "Защита металлов." 1973, № 1, 22-27.
12. Миролюбов Е.Н., Казанцев А.Н., Куртепов М.М. сб. "Коррозия
металлов и сплавов." - М.: Металлургия, 1965.
13. Розенфельд И.Л. "Коррозия и защита металлов." - М.: Металлургия, 1970.
14. Рябченков А.В., Герасимов В.И. "Защита металлов." 1965, 1, № 1, 48.
15. Салей С.М., Родимцева И.Ю., Рагинская Л.К., Факеев А.А. "Защита
металлов.", 14, № 2, 1978.
16. Скорчеллетти В.В. "Теоретические основы коррозии металлов." - Л.:
Химия, 1970, 167.
17. Томашов Н.Д."Теория коррозии и защиты металлов."- М.:
АН СССР, 1959.
18. Томашов Н.Д., Мук Н.П., Титов В.А., Веденеева М.А. "Лабораторные
работы по коррозии и защите металлов."- М.: Металлургиздат, 1961.
19. Флис Я. В сб. "Коррозия под напряжением и водородное охрупчивание."
Научн.симпозиум, Дрезден,1975, 249-254.
20. Фокин Н.Н., Рускол Ю.С., Мосолов А.В."Титан и его сплавы в химической
промышленности." - Л.: Химия, 1973, 33.
21. Шапиро Б.М. и др. "Химическое машиностроение." 1962, № 2, 26-317.

 
 

Цікаве

Загрузка...