WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаХімія → Класифікація твердих горючих копалин - Реферат

Класифікація твердих горючих копалин - Реферат

при виході летких речовин вище 10 % і 1 %-го діапазону при виході летких речовин менш 10 %.
Дев'ята і десята цифри відповідають нижній межі 1%-го діапазону значень зольності за сухим станом.
Одинадцята і дванадцята цифри відповідають нижній межі 0,1 %-го діапазону значень загального вмісту сірки на сухий стан, помноженому на 10.
Тринадцята і чотирнадцята цифри відповідають нижній межі діапазону з інтервалом 1 МДж/кг значень QВ на сухий беззольний стан.
Сьогодні в Україні діє система класифікації вугілля відповідно до ДСТУ-3472-96 (табл. 2.5.), у якому передбачено поділ на 9 марок (Б, Д, ДГ, Г, Ж, ДС, ПС, П, А).
Серед класифікаційних показників:
" середній показник відбиття вітриніту R0, %;
" вихід летких речовин Vdaf, %;
" товщина пластичного шару у, мм;
" індекс Рогу RI, відн.од;
" теплота згоряння Qsdaf, МДж/кг.
У зв'язку з труднощами у постачанні високоякісного коксівного вугілля і обмеженістю його запасів в Україні усе більшого значення набуває постачання кам'яного вугілля з Польщі. Основне застосування воно знаходить у підготовці шихт на коксохімічних підприємствах України. У табл. 2.6 приведена класифікація кам'яного вугілля Польщі у відповідності зі стандартом PN-82/G-97002.
Таблиця 2.4 - Міжнародна система кодификації вугілля середнього і високого ступеня вуглефікації
Параметри коду (послідовність цифр у кожному вугіллі)
Середня відбивна здатність вітриніту R0, % (1,2) Характеристика рефлектограми (3) Мацеральний склад
(nmf) Індекс вільного спучування SI
(6) Вихід летких речовин Vdaf, %
(7,8) Зольність Аdaf, %
(9,10) Загальний вміст сірки Std, %
(11,12) Теплота згоряння Qsdaf, МДж/кг
(13,14)
Інертиніт I, % об. (4) Ліптиніт L,
% об. (5)
Код Значення R0 Код Стандартне відхилення Рефлектограми Код Значення I Код Значення L Код Значення SI Код Значення Vdaf Код Значення Аdaf Код Значення Std Код Значення QSdaf
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
02 0,20-0,29 0 <=0,1 Без розриву 0 0-=48 00 0-1 00 0,0-0,1 21 ,22
03 0,30-0,39 1 >0,1<=0,2 -"- 1 10-<20 1 0-<5 1 1,1 1/2 46 46-0,2 -"- 2 20-<30 2 5-<10 2 2,2 1/2 44 44-0,2 1 розрив 3 30-<40 3 10-0,2 2 розриви 4 40-<50 4 15-0,2 Більше 2 разривів 5 50-<60 5 20-<25 5 5,5 1/2 10 10-<12 11 11-12 11 1,1-1,2 … …
48 4,80-4,89 6 60-<70 6 25-<30 6 6,6 1/2 09 9-<10 12 12-13 … … 36 36-37
49 4,90-4,99 7 70-<80 7 30-<35 7 7,7 1/2 08 8-5,00 8 80-,90 8 35-=90 9 >=40 9 9,9 1/2 01 1-=39
Таблиця 2.5 -- Класифікація вугілля України (ДСТУ 3472-96)
Марка вугілля
Позначення марки Класифікаційні показники
Середній показник відбиття вітриніту R0, % Вихід летких речовин Vdaf, % Товщина пластичного шару Y, мм Індекс Рогу RI, відн.од Теплота згоряння Qsaf, МДж/кг
Буре Б <0,4 Від 50 до 70 - - <24*
Довгополум?яневе Д Від 0,4 до 0,6
(включно) 35-50 <6 - -
Довгополум?яневе газове ДГ 0,50-0,80 35-48 Від 6 до 9
(включно) - -
Газове Г 0,50-1,00 33-46 10-16** - -
Жирне Ж 0,85-1,20 28-36 17-38 - -
Коксівне К 1,21-1,60 18-28 13-28 - -
Піснувате-спікливе ПС 1,30-1,90 14-22 6-12 Від13 до 50
(включно) -
Пісне П 1,60-2,59 8-18*** 13 Від 35,2 до 36,5
(включно)
Антрацит А 2,60-5,60 <8 - - <35,2
*Теплота згоряння приведена на вологий стан Qsaf.
**При значенні показника відбиття вітриніту 16 мм вугілля належить до марки Г.
***При виході летких речовин 35,2 Мдж/кг вугілля належать до марки Г.
Таблиця 2.6 - Класифікація кам'яного вугілля Польщі (стандарт PN-82/G-97002)
Тип вугілля Параметри класифікації Використання вугілля
Назва Позначення Vdaf,%
PN-81/G-04516
Спіклива здатність RI,
PN-81/G-04518 Ділатометрія В, %
PN-81/G-04517
Індекс вільного спучування SI,
PN-81/G-04515 Теплота згоряння Qsdaf, КДж/кг
PN-81/G-04513
1 2 3 4 5 6 7 8
Полум'яне 31.1
31.2 Понад 28 Менше і дорівнює 5 Не класифікується Не класифікується Нижче і
дорівнює 3100
більше 3100 Енергетичне паливо для всіх типів топок пересувних і пилових, паливо для піролізу і газифікації
Газополум?яне 32.1
32.2 Понад 28 Понад 5
до 20
понад 20 до 40 -"- -"- Не класифікується
Не класифікується
Енергетичне паливо для всіх типів топок, паливо для піролизу і газифікації
Енергетичне паливо для пересувних, камерних топок і всіх типів топок пилових; паливо для піролізу і газифікації
Газове 33 Понад 28 Понад 40 до50 -"- -"- -"- Енергетичне паливо для топок пересувних і для різних типів пилових топок, паливо для промислових печей з особливими вимогами, паливо для газифікації і добавки для виробництва коксу в коксуванні.
Газово-коксове 34.1 Понад 28 Понад 55 Відсутність дилатації чи нижче 0 -"- -"- Для виробництва коксу в коксуванні, для газифікації і газококсування.
Ортококсо-ве 35.1
35.2А2
35.1В2 Від 26 до 31
Від 20 до26 Понад 45
0 - 30
Не класиф.
Понад 7,5 Не класиф. Для виробництва коксу при коксуванні.
Продовження табл.2.6
1 2 3 4 5 6 7 8
Метакоксове
36 Від 14 до 20 Понад 45 Понад 0 Не класиф. -"- Для виробництва коксу.
Напівкоксове(семікоксове) 37.1
37.2 Від 20 до 28
Від 14 до 20 Понад або дорівнює 5 Не класиф. -"- -"- Добавка до шихти при виробництві коксу; может бути викорестана як енегітичне вугілля у спеціальних топках та при виробництві бездимного палива.
Пісне 38 Від 14 до28 Менше 5 -"- -"- -"- Добавка до шихти при виробництві коксу; может бути викорестана як енегітичне вугілля у спеціальних топках та при виробництві бездимного палива.
Вугілля антраци-тове 41 Від 10 до14 Некласифікуются -"- -"- -"- Добавка до шихти при виробництві коксу; может бути викорестана як енегітичне вугілля у спеціальних топках та при виробництві бездимного палива.
Антрацит 42 Від 3 до 10 -"- -"- -"- -"- Енегітичне вугілля для спеціальних топок.
Мета-антрацит 43 Менше 3 -"- -"- -"- -"- -"-
Примітка: 1. Класифікація вугілля, що призначине для сбуту, згідно із таблицею здійснюється щогічно. Комісія вугілля при Мінестерстві гірничого виробництва та інергетики
2. Параметром відрізняє вугілля за типами 35.2А та 35.2В є вміст інертиниту, вміст якого у вугіллі типу 35.2А не повинен перевищувати 30%
ЛІТЕРАТУРA
1. Саранчук В.И., Айруни А.Т., Ковалев К.Е. Надмолекулярная организация, структура и свойства углей.- К.: Наукова думка.
2. Саранчук В.И., Бутузова Л.Ф., Минкова В.Н. Термохимическая деструкция бурых углей.- К.: Наукова думка, 1984.
3. Нестеренко Л.Л., Бирюков Ю.В., Лебедев В.А. Основы химии и физики горючих ископаемых.- К.: Вища шк., 1987.-359с.
4. Бухаркина Т.В., Дигуров Н.Г. Химия природных энергоносителей и углеродных материалов.-Москва, РХТУ им. Д.И. Менделеева,-1999.-195с.
5. Агроскин А. А., Глейбман В. Б. Теплофизика твердого топлива.-- М. Недра 1980.-- 256 с.
6. Глущенко И. М. Теоретические основы технологии твердых горючих ископаемых.-- К. : Вища шк. Головное изд-во, 1980.-- 255 с.
7. Еремин И. В., Лебедев В. В., Цикарев Д. А. Петрография и физические свойства углей. -- М. : Недра, 1980. -- 266 с.
8. Касаточкин В. И., Ларина Н. К. Строение и свойства природных углей.-- М : Недра, 1975.-- 159 с.
9. Раковский В. Е., Пигулееская Л. В. Химия и генезис торфа.--М. : Недра, 1978.--231 с.
10. Саранчук В. И. Окисление и самовозгорание угля.-- К. : Наук. думка, 1982.-- 166 с.
11. Стрептихеев А. А., Деревицкая В. А. Основы химии высокомолекулярных соединений.-- 3-е изд., перераб. и доп.-- М. : Химия, 1976.-- 436 с.
?

 
 

Цікаве

Загрузка...