WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаХімія → Джерела енергії й органогенна сировина - Реферат

Джерела енергії й органогенна сировина - Реферат

у.п., у тому числі котельно-грубного палива (вугілля, газ, мазут) 161,5 млн. т у.п. У Франції понад 75 % електроенергії виробляється на АЕС, у США -- 20 %, в Англії і Бельгії -- близько 60 %, Фінляндії -- 27 %. Запаси порівняно дешевого урану для АЕС на планеті дорівнюють приблизно 4 млн. т, і вони можуть бути вичерпані як і нафта за 25-30 років. В США працює 103 АЕС, та розробляються плани будівництва не менше 2 АЕС до кінця цього десятиріччя.
По мірі розвитку промисловості й енергетики, а також росту їхньої технічної оснащеності, спочатку тверді горючі копалини, а потім нафта і природний газ ставали основними джерелами теплової енергії й вуглеводневої хімічної сировини (табл. 1.2). У сучасних умовах і за прогнозом до кінця 2010 року основним джерелом енергії буде хімічна енергія горючих копалин, і в меншій мірі -- ядерна енергія АЕС.
Таблиця 1.2 - Структура світового виробництва енергетичних ресурсів (млрд. т у.п./%)
Вид
Енергетичних
Ресурсів
1900
1920
1960
1980
1998
Вугілля
Нафта
Природний газ
Гідроенергія
Атомна енергія
Інші 0,77/57,3
0,03/2,3
0,01/0,8
0,01/0,8
-
0,50/37,8 1,34/62,6
0,14/6,5
0,03/1,4
0,03/1,4
-
0,60/28,1 2,17/42,8
1,32/26,1
0,58/11,4
0,30/5,9
-
0,70/13,8 2,75/26,3
4,36/41,7
1,90/18,2
0,63/6,0
0,22/2,1
0,60/5,7 3,83/29,2
4,5/34,3
1,85/14,1
0,7/5,3
1,4/10,7
0,8/6,1
Разом 1,32 2,14 5,07 10,46 13,10
Світове виробництво і споживання енергоносіїв перевищило 11,1 млрд. т у.п., причому понад 3,8 млрд. т у.п. складає вугілля, 4.5 млрд. т у.п. -- нафта. Згідно з існуючими прогнозами до 2010 року видобуток вугілля досягне 6.0 млрд. т, а видобуток нафти і газу залишиться на досягнутому рівні.
Вугілля є єдиним енергоносієм, розвідані запаси якого можуть забезпечити потреби енергетики і промисловості України у найближчі 300 років. При цьому, якщо в структурі світових запасів палива вугілля складає 67 %, нафта -- 18 % і газ -- 15 %, то в Україні відповідно -- 94,5 %, 2 % і 3,6 %.
У 1976 році обсяг видобутку вугілля дорівнював 218 млн. т, 1978 р. -- 210,8, 1985 р. --189, 1988 -- 192, 1990 -- 164,8, 1995 -- 82,3, 1996 -- 71, 6, 1997 -- 75,7, 1998 -- 76,2, 1999 -- 80, 2000 -- 80,3, 2001 - 84 млн. т.
Вугілля, що добувається в Україні, відрізняється низькою якістю: висока зольність, високий вміст сірки, натрію і хлору.
Продуктивність праці у вугільній промисловості України в 2 рази нижче, ніж у Польщі і Німеччині у 15 разів нижче, ніж у США. При досить схожих геологічних умовах видобутку на одного працюючого в Україні (при семиденному робочому тижні) у 1998 році вона склала 158 т і 270 т у 2001 році, а в Західній Європі -- понад 500 т (при шестиденному робочому тижні). У вуглепромисловому районі Пенсільванія (США) продуктивність праці складає біля 500 т в місяць.
У Німеччині в результаті реструктуризації за останні 30 років обсяг виробництва кам'яного вугілля знизився з 140 до 65 млн. т на рік. Кількість працюючих скоротилося з 400 до 90 тис. чоловік, число шахт із 139 до 17, продуктивність праці виросла вдвічі. Однак витрати на видобуток 1 т вугілля складають 150 доларів, що більш, ніж у 3 рази вище вартості імпортованого вугілля. За останні десятиліття припинили видобуток вугілля Нідерланди, Данія, Бельгія, Італія.
У Франції за той же час видобуток вугілля знизився з 50 до 10 млн. т на рік, кількість працюючих скоротилося з 320 до 6 тис. чол., продуктивність праці виросла з 160 до 1300 т на рік. Незважаючи на це, витрати на видобуток вугілля досягають 160 доларів за 1 тонну.
У сучасній енергетиці Китаю на частку вугілля припадає 73,4 %, 22,2 % -- гідроенергетика, а нафта і природний газ складають лише 4,4 %.
Встановлена потужність об'єднаної енергосистеми України складає 52,3 млн. кВт. Її структура така:
ТЕС -- 31,8 млн. кВт (61 %)
АЕС -- 12,8 млн. кВт (24 %)
ГЕС -- 4,7 млн. кВт (9 %)
інші -- 3,0 млн. кВт (6 %)
Основу ТЕС на кінець 1999 р. складали 104 енергоблоки потужністю 150-800 МВт, на яких у структурі паливного балансу на природний газ припадало 47,8 %, мазут -- 20,8 % і вугілля -- 31,4 %.
Переважна кількість енергоблоків фізично і морально застаріли. 63 блоки загальною потужністю 14,6 млн. кВт введено в експлуатацію в 1958-1969 роках і відпрацювали по 190-250 тисяч годин, а 23 блоки загальною потужністю 6,5 млн. кВт, побудовані у 1970-1975 роках, відпрацювали по 170-200 тисяч годин.
Україна використовує до 100 млрд. м3 природного газу, Франція -- 35, в той час як остання виробляє в 5 разів більше товарноїпродукції.
Газом Україна в майбутньому може забезпечити себе самостійно. Розвідка покладів природного газу ведеться в Чорному морі, в Полтавській, Чернігівській і Харьковській областях, у Карпатському регіоні. На дні Чорного моря винайдено поклади газогідратів (20-25 трлн. м3).
Вугільні поклади Донбасу і Львівсько-Волинського басейнів вміщають біля 1 тлрн. м3 метану. Щорічно шахти викидають з повітрям і газом дегазації шахт до 3 млрд. м3 метану. За рахунок газів вугільних родовищ можна отримувати декілька млрд. м3 метану.
По Україні прокладено біля 7000 км магістральних газопроводів, кими передають з Росії в Західну Європу понад 100 млрд. м3 газу на рік. За міжнародними нормами Україна повинна безкоштовно отримувати 15-20 млрд. м3 газу на рік.
В 1999 році Україна використала біля 76 млрд. м3 природного газу при видобуванні свого газу 18 млрд. м3 (23,6 %). Природний газ складає біля 45% паливному балансі країни. Доведені запаси природного газу в Україні -- 200 млрд. м3, за категоріями А+В+С, - 1 трлн. м3. На 2010 рік заплановано видобути 25-27 млрд. м3.
Об'єм природного газу еквівалентний вартості за транзит в 1999 році склав 30,6 млрд. м3, що за тепловою цінністтю відповідає понад 70% всього вугледобутку.
За разрахунками для забезпечення транспорту на перспективу України потрібно до 10 млн. т бензину та дизельного палива, або 25 млн. т сирої нафти, для хімічної промисловості -- 10-15 млн. т нафти. Максимальний рівень видобутку 6-8 млн. т, зараз виробляється біля 4 млн. т.
Для виробництва моторного палива Україна може використовувати коксовий газ, при утилізації якого можно отримати декілька мільйонів тонн моторного палива. Тільки на Авдіївському коксохімічному заводі за рахунок утилізації коксового газу можна виробляти 350 тис. т на рік метанолу, або 150 тис. т бензину.
У майбутньому в Україні є можливість переобладнати на стиснений природний газ біля 300 тисяч транспортних одиниць, що дозволить щорічно замінити природним газом 2,4 млн. т рідких моторних палив, що дозволить зменшити їх еквівалентно 3,4 млрд. м3 природного газу, тобто 4,5 % від рівня їх використання.
ЛІТЕРАТУРA
1. Саранчук В.И., Айруни А.Т., Ковалев К.Е. Надмолекулярная организация, структура и свойства углей.- К.: Наукова думка.
2. Саранчук В.И., Бутузова Л.Ф., Минкова В.Н. Термохимическая деструкция бурых углей.- К.: Наукова думка, 1984.
3. Нестеренко Л.Л., Бирюков Ю.В., Лебедев В.А. Основы химии и физики горючих ископаемых.- К.: Вища шк., 1987.-359с.
4. Бухаркина Т.В., Дигуров Н.Г. Химия природных энергоносителей и углеродных материалов.-Москва, РХТУ им. Д.И. Менделеева,-1999.-195с.
5. Агроскин А. А., Глейбман В. Б. Теплофизика твердого топлива.-- М. Недра 1980.-- 256 с.
6. Глущенко И. М. Теоретические основы технологии твердых горючих ископаемых.-- К. : Вища шк. Головное изд-во, 1980.-- 255 с.
7. Еремин И. В., Лебедев В. В., Цикарев Д. А. Петрография и физические свойства углей. -- М. : Недра, 1980. -- 266 с.
8. Касаточкин В. И., Ларина Н. К. Строение и свойства природных углей.-- М : Недра, 1975.-- 159 с.
9. Раковский В. Е., Пигулееская Л. В. Химия и генезис торфа.--М. : Недра, 1978.--231 с.
10. Саранчук В. И. Окисление и самовозгорание угля.-- К. : Наук. думка, 1982.-- 166 с.
11. Стрептихеев А. А., Деревицкая В. А. Основы химии высокомолекулярных соединений.-- 3-е изд., перераб. и доп.-- М. : Химия, 1976.-- 436 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...