WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаХімія → Ферум (Fe) - Реферат

Ферум (Fe) - Реферат

Ферум (Fe)
Входить в склад дихальних пігментів, бере участь в переносі кисню до тканин в організмі тварин і людини, стимулює функцію кровотворних органів. В якості лікарського засобу приймається при анемічних і деяких інших патологічних станах.
Організм дорослої людини містить в середньому 4-5 г феруму, з них близько 70% знаходиться в складі гемоглобіну. Залізо, існуюче в плазмі крові, є транспортною формою заліза, яке зв'язане з білком трансферином. Вміст заліза в плазмі крові підпорядкований добовим коливанням - він знижується в другій половині дня, обмін заліза в організмі багато в чому залежить від нормального функціонування печінки. Покази до приймання заліза є залізодефіцитні анемії різної етиології (анемії від крововтрат, хлороз, анемії вагітних), які проходять з пониженим вмістом заліза в крові, а також стан латентного безсимптомного дефіциту заліза зустрічається у 20-30% практично здорових жінок.
Препарати заліза можуть бути рекомендовані при довгому внутрішньо судинному гемолізі, супроводжуючому постійною втратою заліза, яке виводиться з сечею, при захворюваннях системи крові, складних кровотеч, з розвитком вторинної недостатності заліза.
Основними джерелами заліза в харчових продуктах є продукти тваринного походження (м'ясо, риба, печінка). Серед препаратів заліза найбільше застосування отримали: залізо гліцерофосфат, залізо лактат, ферітал, заліза закисного сульфат, таблетки "Гемостимулін".
d - елемент VІІІ групи; порядковий номер 26; атомна маса - 56; ( ), 26е .
Метал середньої активності, відновник. Основні ступені окиснення - +2, +3.
ЗАЛІЗО
Хімічні властивості:
1. На повітрі легко окисyюється в присутності вологи (ірзавіння)
4Fe+3O +6H O?4Fe(OH)
2. Залізний дріт горить у кисні, утворюючи окалину - оксид феруму (ІІ, ІІІ)
3Fe+2O ?Fe O
3.При високій температурі (700-900 С) реагує з парою води:
3Fe+4H O? ?Fe O +4H ?
4. Реагує з неметалами при нагріванні
2Fe+3Br ? ?2FeBr
Fe+S? ?FeO
5.Легко розчиняється в хлорид ній і розведеній сульфатній кислотах
Fe+2HCl?FeCl +H ?
Fe+H SO (розв.)?FeSO +H ?
У концентрованих кислотах-окисниках залізо розчиняється тільки при нагріванні.
2Fe+6H SO (конц.) ? ?Fe (SO ) +3SO ?+6H O
Fe+6HNO (конц.) ? ?Fe(NO ) +3NO ?+3H O.
(на холоді концентровані нітратна і сульфатна кислоти пасивують залізо).
6. Витісняє метали, що стоять правіше від нього в ряді напруг, із розчинів їх солей:
Fe+CuSO ?FeSO +Cu?
Сполуки двовалентного феруму.
Гідроксид феруму (ІІ)
Одержання
При дії розчинів основ на солі феруму (ІІ) без доступу повітря
FeCl +2KOH?2KCl+Fe(OH) ?.
Хімічні властивості.
Fe(OH) - слабка основа, розчиняється в сильних кислотах
Fe(OH) +H SO ?FeSO +2H O
Fe(OH) +2H ?Fe +H O
При прожарюванні Fe(OH) без доступу повітря утворюється оксид феруму (ІІ) FeO
Fe(OH) ? ?FeO+ H O
У присутності киснюповітря білий осад Fe(OH) , окислюючись, буріє - утворюється гідроксид феруму (ІІІ) Fe(OH) .
4 Fe(OH) +O +2H O?4 Fe(OH) .
Сполуки феруму (ІІ) мають відновні властивості, вони легко перетворюються на сполуки феруму (ІІІ) під дією окисників
10FeSO +2KMnSO +8H SO ?5Fe (SO ) +K SO +2MnSO +8H O
6FeSO +2HNO +3H SO?3Fe (SO ) +2NO?+4H O
Сполуки феруму схильні до комплексоутворення (кординаційне число=6)
FeCl +6NH ?[Fe(NH ) ]Cl
Fe(CN) +4KCN?K [Fe(CN) ] (жовта кров'яна сіль).
Якісна реакція на Fe
При дії гексаціоноферату (ІІІ) калію K [Fe(CN) ] (червоної кров'яної солі) на розчин солей двовалентного феруму утворюється синій осад (турнублева синь)
3FeSO +2 K [Fe(CN) ]?Fe K [Fe(CN) ] ?+3K SO
3Fe +3SO +6K 2 K [Fe(CN) ] ?Fe [Fe(CN) ] ?+6K +3SO
3Fe +2 [Fe(CN) ] ? Fe [Fe(CN) ] ?.
Гідроксид феруму (ІІІ)
Одержання
Утворюється при дії розчинів основ на солі тривалентного феруму - випадає у вигляді червоно-бурого осаду
Fe(NO ) +3KOH?Fe(OH) +3KNO
Fe +3OH ?Fe(OH) ?
Хімічні властивості
Fe(OH) - більш слабка основа, ніж гідроксид феруму (ІІ).
Це зумовлено тим, що у Fe менший заряд іона і більший його радіус, ніж у Fe , а тому Fe слабше утримує гідроксид-іони, тобто Fe(OH) легше дисоціює.
Це зумовлено тим, що у Fe2+ менший заряд іона i більший його радіус, ніж у Fe3+, а тому Fe2+ слабше утримує гідроксид-іони, тобто Fe(OH)2 легше дисоціює.
У зв'язку з цим солі феруму (ІІ) гідролізуються незначно, а солі феруму (III) - дуже сильно. Гідролізом зумовлюється i колір розчинів солей Fe(III): незважаючи на те, що іон Fe3+ майже безбарвний, розчини, які його містять, забарвленя в жовто-бурий колір, що пов'язано з присутністю гідроксоіонів феруму або молекул Fe(OH)3, що утворюються завдяки гідролізу:
Fe3+ +H O?[Fe(OH)] +H
[Fe(OH)] + H O?[Fe(OH) ] +H
[Fe(OH) ] + H O?Fe(OH) +H
При нагріванні забарвлення темнішае, а при додаванні кислот світлішає внасладок пригнічення гідролізу. Fe(OH)3 характеризується слабко вираженою амфотерністю - він розчиняється в розведених кислотах i в концентрованих розчинах основ:
Fe(OH) +3HCl ?FeCl +3H O
Fe(OH) +3H ?Fe +3H O
Fe(OH) +NaOH?Na[Fe(OH) ]
Fe(OH) +OH ?[Fe(OH) ]
Сполуки феруму (ІІІ) - слабкі окисники, реагують із сильними відновниками
2Fe Cl +H S ?S +2Fe Cl +2HCl.
Якісні реакції на Fe
При дії гексаціоноферату (ІІ) калію K [Fe(CN) ] (жовтої кров'яної солі) на розчин солей тривалентного феруму утворюється синій осад (берлінська лазур)
4FeCl +3K [Fe(CN) ]?Fe [Fe(CN) ] ?+12KCl
4Fe +12Cl +12K +3[Fe(CN) ] ?Fe [Fe(CN) ] ?+12K +12Cl
4Fe +3[Fe(CN) ] ?Fe [Fe(CN) ] ?
При додаванні до розчину, що містить іони Fe , роданистого калію або амонію, з'являється інтенсивне криваво-червоне забарвлення роданіду феруму (ІІІ).
FeCl +3NH CNS?3NH Cl+Fe(CNS)
(при взаємодії ж із родінідами іонів Fe розчинзалишається практично безбарвним).
Список використаної літератури
1. Розділ "ХІМІЯ" А.Загайко

 
 

Цікаве

Загрузка...