WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаХімія → Очистка газових викидів і стоків - Реферат

Очистка газових викидів і стоків - Реферат

ОНПЗ метод спалення гарючих домішок в газових вибросах у повітрі. На факельні системи спрямовують некондиційні гази різних цехів підприємства, які мають такий склад, що робить їх спалення у печах неможливими. Факели палають на деякій висоті, від неї залежить розмір площі під факелом, де заборонено постійно знаходитись і працювати людям.
Стічні води НПЗ
Витрати на захист гідросфери складають до 75% від загальних витрат на екологічні роботи. У кожному разі використовують комбінацію різних методів-механічних, фізико-хімічних, біологічних.
Любий скид промислових сточних вод погіршуєумови водовикористання та водоспоживання, тобто використання води з природних джерел для різних потреб. Іноді вода в наслідок великої кількості стоків стає непригодною навіть для промислових цілей.
Сточні води з нафтопродуктами поперше вміщують шкідливі речовини, крім того, на поверхні водойомів створюються плівки нафтопродуктів, котрі зашкоджують переходу кисня з повітря у воду і знищують фауну та флору.
Вміст деяких речовин у стоках НПЗ, мг/л
1 система каналізації 2 система каналізації
( умовна чиста)
Нафтопродукти до 2000 до 500
Зважени речовини до 300 до800
Вміст солей до 1500 до 6000
ПВА до 10 до 100
Феноли до 5 до 5
БПК до 300 до 450
рН 7,8-8,6 7,5-7,8
Солі з стічної води також шкідливі, вони порушують біохімічні процеси. ПВА придають воді неприємний смак і запах, дають піну. Вода , що вміщує 0,001мг/л фенолу дуже неприємна на смак.
Можливість скиду сточних вод встановлюють по вимогам, які встановлюють для якості води водоймища-вміст кісня. Після скиду вміст солей тощо.
Необхідну очистку стічної води до її складу при збросі розраховують виходячи з самоочищаючої здібності водоймища. Для цього треба мати детальні дані о кисловом балансі, о кількості води чи розході води у річці, о складі води, допустиму біологічну потребу кисню (БПК), допустимі зміни властивостей води та інше.
З другого боку треба знати склад стічної води, вміст шкідливих речовин, біологічну потребу кисню (БПК), вміст взважених чистиць та інші.
Наприклад, ПДК шкідливих речовин у водоймощах після змішування з стічною водою: нафтопродуктів 0,1-0,3мг/л, нафтопродуктів у рибних водоймах <=0.05, фенолу-0,001мг/л, ксилолу-0,05мг/л, рН від 6,5 до 8,5.
Розрахунок по взваженним речовинам-необхудну очистку знаходять з балансу по зваженній фазі.
G'с.в.* Cтс + *G'в*Св= *(G'в + G'св)*(Сд +Св)
G'с.в-поток стстічної води, м3/ч;
G'в-розхід води у водоймищі, м3/ч;
Сст, Св-вміст зваженних речовин у стоці та водоймищі,г/м3(мг/л);
Сд=0,25 чи 0,75г/м3 допустимий підйом концентрації взваженних речовин по категорії водоймища;
-коефіціент змішування, залежить від конструкції викускного каналу, глибини викиду і глибини водоймища, профілю дна і інших величин.
-розраховують по імпірічним формулам (у середньому 0,3).
У створі повного зміщування (на деякій відстані від стоку) =1. З балансу
Сст=Сд* (G'в/G'с.в + 1) +Св
Розрахунок по розчиненому в воді водоймища кисню-по кисневому балансу. Звідки :
Qc.в= *G'в/0,4*G'с.в *(Ср-Смин -0,40 Ов)- Смин/0,4
Ов-БПК річної води, г/м3;
Ос.в-БПК стічної води, г/м3;
Ср-вміст іисню у воді водоймище, г/м3,;
Смин-мінімальний вміст кисню у воді після зменшування , г/м3;
0,4-коефіцієнт, зв'язаний з неровномірною потребою кисню у перші 2 доби.
Після аеротенків іл осідає у відстойниках без аерації. Іл повертають в аеротенки, додатковий іл-відхід очистки.
Розрахунок по вмісту шкидливих речовин ведуть по методу Фраловаі Родзиллера з балансу:
*G'В *CВ + G'C.В* ССТ = ( *G'В + G'С.В)*СПДК
Звідки
*G'В
ССТ = (СПДК - СВ) + СПДК
G'С.В
ССТ, СВ- вміст речовини у стоку та у чистому водоймищу, г/м3,
СПДК- гранично допустимий вміст після скиду, г/м3.
Очистка стіщних вод НПЗ
Механічна очистка стічних вод
Механічна очистка використовується для очистки від крупнодісперсних взвесей та домішок, як перша стадія у системі очистки стічної води. Для відділення тяжких частиц ( піску) використовують пісколовки. Для відділення легкого шару нафтопродуктів та взвішенних частиц після пісколовушки використовують нафтоловушки.
Пісколовка-апарат прямокутної форми, де рідина рухається з швидкістю 0,1-0,3м/с. Час перебуття стічної води 30-120с, за цей час осідають мініральні частки розміром 0,15мм та більш.
Розміри пісколовки знаходять по формулі:
L=h*U/U0
L, h- розміри пісколовки, U, U0- швидкість води та осідання частиць, U0-знаходять з гідравлічної швидкості частиць.
Гідравлічна швидкість осідання частиць UГ , мм/с
0,15мм 0,25мм 0,5мм
при 15 С 13,2 24,2 52,4
при 10 С 11,5 22,5 50,7
Після пісколовку воду очищують у нафтоловушці- це залізобетонний резервуар з декількох секцій, глибина 2-2,4м, ширина 2-6м. Довжину знаходять з часу перебування 2 години при швидкості 0,003-0,008м/с. Після нафтоловушки вміст нафтопродуктів-коло 100мг/л.
Біохімічна очистка
При біохімічній очистці вмкористовують здібність деяких мікроорганізмів харчування органічними та неорганічними речовинами, ще вміщуються у стічних водах НПЗ - нафтопродукти при невеликому вмісті , сульфіди, солі NH4. Процес біохімічної переробки потребує кисень, розчинений у воді. Частина домішок мікроорганізми перетворюють у додаткову біомасу, іншу частину окислюють в нешкідливі речовини-воду, СО2, нітрат та сульфат-йони.
Процес переходу кисню з повітря у воду йде повільно, тому використовують аерацію стічних від, у котрих зважен активний іл-популяція мікроорганізмів. Подача повітря 20-25 (м3/м3 у годину) год-1.
Біохімічна очистка можлива в умовах, коли мікроорганізми зберегають життєву спроможність, тобто при деяких умовах вони можуть загинути. Тому вміст шкідливих речовин не повинен перевіщувати: феноли-1000мг/л, спиртів-500мг/л, йонів металів-10мг/л.
Важливі умови очистки-температура 20 С, рН від 5 до 9, вміст активного іла 2-4 мг/л.
Очистку проводять у аеротенках розрахованих на повну чи часткову очистку. Час аерації 4-12 годин, подачу стічної води розраховують виходячи з вміщувальної спроможності аеротенку .
V= G'СВ*
С-С
=
к*а*(1-S)
де а-вміст активного іла, к 10мг/г.год, S- зольність іла 0,25-0,35, С, С -вміст нафтопродуктів до та після очистки, мг/л.
Наприклад, з 180 мг/л до 15мг/л 2000 м3/г стічної води очищають у аеротенках з робочим вмістом 12000-14000м3 , довжиною 40-120м, шириною 6-10м, глибиною 4-5м.
ЛIТЕРАТУРА
1. Технологические расчеты установок переработки нефти: Учебн. пособие для вузов / Танатаров М.А., Ахметшина М.И., Фасхутдинова Р.А. и др. / Под ред. М.А.Танатарова. -М.: Химия, 1987. -352 с.
2. Химия нефти и газа: Учебн. пособие для вузов / А.И. Богомолов, А.А. Гайле, В.В. Громова и др./Под ред. В.А. Проскурякова, А.Е. Драбкина -Л.: Химия,1989.-424 с.
3. Альбом технологических схем процессов переработки нефти и газа./Под ред. Б.И. Бондаренко.-М.: Химия,1983.-128 с.
4. Гуревич И.Л. Технология переработки нефти и газа.Ч.1.-М.:Химия,1975
5. Смидович Е.В. Технология переработки нефти.Ч.2.-М.:Химия,1980.-328с
6. Справочник нефтепеработчика. В 2-х томах./Под ред. С.К.Огородникова. -Л.:Химия, 1978.
7. Рудин М.Г. Карманный справочник нефтепереработчика.-Л.:Химия,1989.
8. Расчеты основных процессов и аппаратов нефтепереработки. / Под ред. Е.Н. Судакова.- М.:Химия, 1979.
9. Сарданишвили А.Г., Львова А.И. Примеры и задачи по технологии переработки нефти и газа.-М.:Химия,1980.-256 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...