WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаХімія → Каталітичні процеси нафтопереробки - Реферат

Каталітичні процеси нафтопереробки - Реферат

міцності на розтрощення 0,97-1,05кг/мм;
-регенірируємість-кількість циклів експлуатації-регенерація чи срок служби,регенерацію проводять через 6-15місяців.
При регенерації шляхом окислення та диспергування платини (обробкою хлорорганічними сполуками з повітрям, тобто оксіхлорування)повністю чи взначнім ступені підвищуютьактивність втрачену внаслідок закоксування та зменшення дисперсності Pt. Наслідок дії каталітичних отрут-стійке зниження активності.
Отрути: сірка, деякі метали Ib, Pb, Cu, а також азот у сировині (встановлено-не більш 0,001мг/кг).
S дає H2S, котрий адсорбується на поверхні та різко зменшує активність каталізатору. Вміст S різний-20мг/кг для АП56, 10мг/кг для АП64, 1мг/кг для КР.
N-дає NH3, котрий адсорбується на поверхні (530 С) помітно зменшується селективність і створюються легкі продукти (гази) в помітної кількості.
Тиск. Помітно впливає на вихід продуктів парціальний тиск водню. Зменшення парціального тиску водню зменшує швидкість реакцій гідрокрекінгу та кількість продуктів з низькою молекулярною масою (вуглеводних газів). З іншого боку, при цьому підвищується рівноважний вихід аренів за рахунок зменшення рівноваги реакції вправа. Так, при зменшенні тиску, а разом і парціального тиску водня, збільшується глибина ароматизації, тобто вихід каталізату з високим ОЧ: при 2,5МПа-38,3;%, при 1,5МПа-47,7%(510 С), водню з 1,7% до 2,1%, а також збільшуються селективність.
Ефект зменшення тиску тим помітніший, чим вище ОЧ каталізату: ОЧ 78 при зміні Р з 2,5МПа до 1,5МПа різниця вихіду каталізату на 2,1%, ОЧ 96-різниця 4,8%. Але для подавлення коксостворювання на каталізаторі потрібен високий парціальний тиск Н2. тому, при меншому тиску концентрація Н2 більша 1,5МПа 85%, 2,5МПа 80%. Нові каталізатори, як правило, працюють при меншому тиску.
Кратність циркуляції ВСГ (t) (мольне співвідношення Н2:сировина)-М
К*С*Мс
М= 4,46*10-4
с
С-зміст Н2 у ВСГ (%об)
Мс- мольна маса сировини, с -густкість сировини, кг/м3 .
Використовують К=500-1600нм3/м3*с (М=2,7-7,6). Зменшеня К з 1600 до 500 приведе до зменшення парціальног тиску Н2 на 0,2МПа, але значному (в2,6 рази) збільшенню парціального тиску сировини. Внаслідок чого підвищується закоксованість каталізатору та вихід легких продуктів (газів) на 1-2%.
Об'ємнашвидкість подачі сировини.
Цей показник зв'язан з якістю каталізатору (його активністю). Використовують 1,5-2ч-1. При збільшенні зростає вихід стабільного, але зменшується вихід ароматичних сполук та Н2 і падає ОЧ.
Технологічна схема. Реактори ріформінгу з стаціонарним каталізатором, компресори
У схемах використовуються реактори адіабатичного типу з одним шаром каталізатору. Використовують реактори двох типів з аксіальним та радіальним вводом сировини. У реакторі з радіальним вводом значно менше гідравлічний опір, ніж у реакторів з аксіальним вводом при інших рівних умовах. На радіальні реактори переходять при інтенсифікації схеми. В аксіальних реакторах сировина проходить через канал, котрий утворюється між стінкоюреактора та шаром каталізатору за рахунок корозії, обходя каталізатор і цей канал буде збільшуватись. А у реакторі з радіальним вводом таке не відбувається.
КР проводять у три стадії, на 3-тій стадії два паралельних реактора. У схемі використовуються різні теплообмінни апарати, компресори для подачі циркуляційного ВСГ, насоси.
Особливості технологічного розрахунку схеми КР
В схемі використовуються: хімічний процес (в реакторах), поділення потоків у сепараторах, процеси теплопередачі у теплообмінювачах трубчатої печі, холодильниках.
Розрахунки хімічних процесів використовують по макрокінетичним закономірностям, які визначають вихіди продуктів в залежності від умов проведення процеса. Розрахунки сепарації виконують по закономірностям одноразового випаровування і, таким чином, знаходять склад та кількість потоків газу та рідини в залежності від температури та тиску у сепарації.
Технологічне устаткування установ каталітичного ріформінгу розраховують по типовим методам з літератури по нафтопереробці.
Тривалість роботи каталізатора (розрахункова) 6-15місяців, тобто 0,5-1рік. Потім потрібна регенерація-випалювання коксу. В установах з нерухомим каталізатором припиняється подача ВСГ та сировини (при t=200-250 С) та скидається тиск ( на факел), потім проводиться евакуація газів з системи вакуум-насосом та система продувається інертним газом (азотом) до зміста водню в продувчому газі<0,2%об. Готову до регенерації систему розігрівають до 260-280% при 5МПа, нагріваючи інертний газ в печах, падають повітря і проводять 1,5-2діб регенерацію. Весь процес регенерації займає 4-6діб.
Коли закінчується срок служби каталізатора його вивантажують і завантажують новий.
Розроблени (ИОР, США) установки з безперервноюрегенерацією каталізатора.
Структурна схема установки ріформінгу з реакторами з нерухомим каталізатором і з блоком гідроочищення
Сировина ВСГ(рецикл від компресору)
ВСГ ріформінгу
сировина
гідроочистки
Р
на блок
гідроочищення
ВСГ в цикл
Продукт на
Розділення
Схема складається з основних блоків попереднього гідроочищення, очищення циркуляційного ВСГ, ріформінга та розділення реакційної суміши.
Кількість каталізатора Р2-8т ?t=40 С =58%
Р3-6т 23 С 28%
Р4, Р4а по 3,5т 70 С 14%
Tна вході 480-520 С, кратность циркуляції 1500нм3/м3 сировини, подача сировини 1,5-2,0 ч-1 .
ЛIТЕРАТУРА
1. Технологические расчеты установок переработки нефти: Учебн. пособие для вузов / Танатаров М.А., Ахметшина М.И., Фасхутдинова Р.А. и др. / Под ред. М.А.Танатарова. -М.: Химия, 1987. -352 с.
2. Химия нефти и газа: Учебн. пособие для вузов / А.И. Богомолов, А.А. Гайле, В.В. Громова и др./Под ред. В.А. Проскурякова, А.Е. Драбкина -Л.: Химия,1989.-424 с.
3. Альбом технологических схем процессов переработки нефти и газа./Под ред. Б.И. Бондаренко.-М.: Химия,1983.-128 с.
4. Гуревич И.Л. Технология переработки нефти и газа.Ч.1.-М.:Химия,1975
5. Смидович Е.В. Технология переработки нефти.Ч.2.-М.:Химия,1980.-328с
6. Справочник нефтепеработчика. В 2-х томах./Под ред. С.К.Огородникова. -Л.:Химия, 1978.
7. Рудин М.Г. Карманный справочник нефтепереработчика.-Л.:Химия,1989.
8. Расчеты основных процессов и аппаратов нефтепереработки. / Под ред. Е.Н. Судакова.- М.:Химия, 1979.
9. Сарданишвили А.Г., Львова А.И. Примеры и задачи по технологии переработки нефти и газа.-М.:Химия,1980.-256 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...