WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаХімія → Про державний моніторинг якості річкових вод басейну тиси в паводковий період - Реферат

Про державний моніторинг якості річкових вод басейну тиси в паводковий період - Реферат

м.Рахів, 0,5 км вище міста 4 IV
8. р.Тиса - м.Рахів, 0,5 км нижче міста 4 IV
9. р.Латориця - м.Свалява, 1 км вище міста 4 IV
10. р.Латориця - м.Свалява, 1 км нижче міста 4 IV
11. р.Латориця - с.Підполоззя, 1 км вище села 4 IV
12. р.Латориця - м.Мукачеве, 1 км вище міста 12 ІІІ
13. р.Латориця - м.Мукачеве, 1,5 км нижче міста 12 ІІІ
14. р.Латориця - м.Чоп, 1 км нижче міста 6 IV
15. р.Уж - м.Печериці, 0,5 км вище міста 6 ІІІ
1 2 3 4
16. р.Уж - м.Печериці, 0,5 км нижче міста 6 ІІІ
17. Р.Уж- м.Ужгород, 1 км вище міста 12 III
18. р.Уж - м.Ужгород, 2 км нижче міста 12 ІІІ
19. р.Чорна Тиса - смт. Ясиня, 1 км вище смт 4 IV
20. р.Чорна Тиса - смт. Ясиня, в межах смт 4 IV
21. р.Біла Тиса - с.Луги, 1 км нижче села 4 IV
22. р.Шопурка - смт. Великий Бичків, 1 км вище смт 4 IV
23. р.Шопурка - смт. Великий Бичків, в межах смт 4 IV
Примітка: * В середньому графік відбору проб води протягом року наступний: за ХІІ-ІІІ місяці - 2 рази; IV-VI місяці - 1 раз; VII-ІХ місяці - 1 раз; дощові паводки (орієнтовно Х місяць) - 1 раз; ХІ-ХІІ місяці - 1 раз.
Таблиця 3. Програми і строки проведення гідрохімічних досліджень на пунктах спостережень різних категорій (за В.Д.Семеновим, 1977; В.І.Пелешенком та В.К.Хільчевським, 1997)
Строки проведення спостережень Пункти 1 категорії
Пункти II категорії
Пункти III категорії
Пункти IV категорії
Щоденно Візуальні спостере-ження, інструмента-льні визначення О2, рН, W(1/R).
Відбір проб Візуальні спостере-ження - -
Щодекадно Програма А* - - -
Щомісячно Програма Б** Програма А
Програма Б Програма Б
В основні гідрологічні фази Програма ЗП*** Програма ЗП Програма ЗП Програма ЗП
Примітка: *Програма А - візуальні спостереження, визначення витрат (рівнів), температури води (tо), значень рН, електропровідності (W), вмісту розчинених органічних речовин за величинами хімічного споживання і п"ятидобового біохімічного споживання кисню (ХСК і БСК5), концентрації завислих наносів (ЗН), розчиненого кисню (О2 розч.) та 2-3 основних забруднюючих речовин, характерних для даного пункту.
**Програма Б - визначення витрат (рівнів), tо, рН, О2 розч., ХСК, БПК5 та вмісту всіх забруднюючих речовин характерних для даного пункту.
***Програма ЗП - загальна (обов"язкова) програма, що передбачає візуальні спостереження, визначення витрат (рівнів) води, tо, прозорості, колірності, запаху О2 розч., ЗН, рН, ХСК, БПК5, головних іонів і і (мінералізації), біогенних речовин, нафтопродуктів (НП) і синтетичних поверхнево-активних речовин (СПАР), летких фенолів (phen), пестицидів, важких металів (ВМ).
На пунктах I категорії необхідно здійснювати відбір проб води для наступного зберігання (без виконання аналізів) на випадок екстремальних ситуацій. Строк зберігання 10 днів.
Розробити та забезпечити реалізацію заходів по терміновому розгортанню додаткових пунктів оперативних гідрохімічних спостережень (програма А), проведення повного комплексу гідрохімічних робіт на існуючих стаціонарних водпостах (див. табл.1 і 2) за обов"язковою програмою для пунктів спостережень I-IV категорій (див. табл.3) чи узгодженими програмами конкретних виконавців, які виконують вказані роботи паралельно. При цьому частота відбору проб повинна бути підвищеною: щоденною (візуальні
Таблиця 4. Перелік показників хімічного складу річкових вод, які визначаються при загально-санітарному аналізі, аналізі води на специфічні компоненти і радіонукліди в пунктах державного моніторингу системи Держводгоспу України
№ п/п Показники Одиниця виміру
1 2 3
а) Загально-санітарний аналіз
1. Температура води градуси Цельсію
2. Прозорість см
3. Запах бали
4. Колірність градуси
5. Завислі речовини мг/дм3
6. РН безрозмірна
7. Азот амонійний мг/ дм3
8. Азот нітритний мг/ дм3
9. Азот нітратний мг/ дм3
10. Фосфати мг/ дм3
11. Хімічне споживання кисню (ХСК) мгО/ дм3
12. Біохімічне споживання кисню (БСК5) мгО2 /дм3
13. Розчинений кисень мг / дм3
14. Лужність мг-екв/ дм3
15. Кислотність
мг-екв/ дм3
16. Жорсткість мг-екв/ дм3
17. Сухий залишок мг/ дм3
18. Сульфати мг/ дм3
1 2 3
19. Хлориди мг/ дм3
20. Кальцій мг/ дм3
21. Магній мг/дм3
22. Залізо мг/ дм3
23. Калій мг/ дм3
24. Натрій мг/ дм3
б) Специфічні показники
25. Феноли мг/ дм3
26. Нафтопродукти мг/дм3
27. Амінопродукти мг/ дм3
28. Нітропродукти мг/ дм3
29. Хром трьохвалентний мг/ дм3
30. Хром шестивалентний мг/ дм3
31. Мідь мг/ дм3
32. Цинк мг/ дм3
33. Марганець мг/ дм3
34. Фтор мг/ дм3
35. Кадмій мг/ дм3
36. Нікель мг/ дм3
37. Алюміній мг/ дм3
38. Свинець мг/ дм3
39. Кобальт мг/ дм3
40. Ртуть мг/ дм3
41. Пестициди мг/ дм3
42. Синтетичні поверхнево-активні речовини (СПАР) мг/ дм3
в) Радіонукліди
43. Цезій-137 Кі/ дм3
44. Стронцій-90 Кі/ дм3
спостереження, інструментальні визначення), щодекадною, щомісячною. Вказані спостереження здійснюються в місцях концентрації промислових, сільськогосподарських, господарсько-побутових об"єктів, поблизу населених пунктів, на гірських ділянках річок, в районах їх виходу на рівнинні ділянки та у характерних місцях останніх, що визначаються на основі необхідної попередньої інформації про особливості водного об"єкту як в звичайних умовах, так і в умовах проходження пересічних, великих, екстремальних або катастрофічних паводків, які (особливо останні) супроводжуються інтенсивним змивом із затоплюваних територійнадзвичайно великої кількості забруднюючих речовин природного і антропогенного походження. Особливому контролю підлягають природні і штучні замкнені водойми, розміщені в межах досяжності паводкових вод, колодязі та неглибокі свердловини, призначені для різних видів водокористування, стаціонарні водойми руслового типу, паводко-акумулюючі ємності.
Таблиця 5. Перелік показників хімічного складу річкових вод, які визначаються в пунктах державного моніторингу системи гідрометеорологічної служби Мінекоресурсів України
№ п/п Показники Примітка гідрометеослужби
1 2 3
1. Запах, бали аналіз 1 дня
2. Прозорість, см
3. Колірність за Рt-Со шкалою, градуси
4. Температура, градуси Цельсію
5. РН
6. Кисень, мг/дм3
7. Ступінь насичення киснем, %
8. БСК5, мгО2 / дм3
9. Діоксид вуглецю, мг/ дм3 стандартний аналіз
10. Магній, мг/ дм3
11. Хлориди, мг/ дм3
12. Сульфати, мг/ дм3
13. Сума іонів, мг/ дм3
14. Жорсткість загальна, мг-екв/ дм3
15. Гідрокарбонати, мг/ дм3
16. Натрій, мг/ дм3
17. Кальцій, мг/ дм3
18. Фосфати, мг/ дм3
19. Кремнекислота, мг/ дм3
20. Фосфор загальний, мг/ дм3
21. Завислі речовини, мг/ дм3 біогенні речовини
22. Азот амонійний, мг/ дм3
23. Азот нітритний, мг/ дм3
24. Азот нітратний, мг/ дм3
25. Сума мінеральних азотних сполук, мг/ дм3
26. Окиснюваність біхроматна, мгО/ дм3 забруднюючі речовини
27. Окиснюваність перманганатна, мгО/ дм3
28. Хром 6+, мкг/ дм3
29. Феноли, мг/ дм3
30. Нафтопродукти, мг/ дм3
31. СПАР, мг/ дм3
32. Залізо загальне, мг/ дм3 метали
33. Мідь, мкг/ дм3
34. Цинк, мкг/ дм3
Моніторингові заходи на паводконебезпечних водотоках обов"язково повинні включати обгрунтування, організацію та проведення гідрохімічних досліджень у так званий "релаксаційний" період, тобто після спаду паводку, однак до моменту встановлення типового (характерного) за середньобагаторічними показниками гідрохімічного режиму річки в ту чи іншу гідрологічну фазу і т.д. Подібні дослідження можна здійснювати за скороченими програмами гідрохімічних робіт на стаціонарних пунктах спостережень, обов"язково на гірських і рівнинних ділянках річки в один і той же час.
Важливе санітарно-гігієнічне і водогосподарське значення мають дослідження з оцінки ступеня трансформації хімічного складу річкових вод при їх переході в грунтові і підземні води, а також їх впливу на якість питної води, яка забирається з колодязів.
Комплексне здійснення вказаних заходів дозволить чітко і ефективно контролювати ситуацію з якістю річкових вод у паводкові періоди та під час проходження повені.

 
 

Цікаве

Загрузка...