WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаХімія → Оцінка якості води басейну Самари в умовах техногенного впливу - Реферат

Оцінка якості води басейну Самари в умовах техногенного впливу - Реферат

визначення впливу на екосистеми водних об'єктів антропогенного навантаження, оцінки змін стану водних об'єктів, вирішення питань економічного і соціального характеру, пов'язаних із забезпеченням охорони довкілля та інформування громадськості.
Розробники Методики в комплекс показників екологічної класифікації якості поверхневих вод включають загальні і специфічні показники. Загальні показники, до яких належать показники сольового складу і трофо-сапробності вод (еколого-санітарні), характеризують звичайні властиві водним екосистемам інгредієнти, концентрація яких може змінюватись під впливом господарської діяльності. Специфічні показники характеризують вміст у воді забруднюючих речовин токсичної і радіаційної дії.
Елементарними ознаками якості води, на думку розробників Методики, є конкретні гідрофізичні, гідрохімічні, гідробіологічні та специфічні кількісні показники. Узагальнюючими ж ознаками якості вод є комплексні кількісні ознаки, що побудовані на інтегруванні елементарних ознак якості вод. На основі елементарних і узагальнюючих ознак визначаються класи, категорії та індекси якості вод.
Визначені за цими ознаками класи і категорії якості вод відображають природний стан, а також ступінь антропогенного забруднення поверхневих вод суші України.
Назви, дані класам і категоріям якості вод за їх станом, є такими [4]:
І клас з однією категорією (1) - відмінні;
ІІ клас - добрі, з двома категоріями: дуже добрі (2) і добрі (3);
ІІІ клас - задовільні, з двома категоріями: задовільні (4) і посередні (5);
ІУ клас з однією категорією (6) - погані;
У клас з однією категорією (7) - дуже погані.
Назви, дані класам і категоріям якості води за ступенем їх чистоти (забрудненості), є такими:
І клас з однією категорією (1) - дуже чисті;
ІІ клас - чисті, з двома категоріями: чисті (2) і досить чисті (3);
ІІІ клас - забруднені, з двома категоріями: слабко забруднені (4) і помірно забруднені (5);
ІУ клас з однією категорією (6) - брудні;
У клас з однією категорією (7) - дуже брудні.
Екологічна оцінка якості поверхневих вод басейну р.Самари виконувалась автором як узагальнююча оцінка якості (згідно додатків Методики) по трьох блоках показників: блоці сольового складу, блоці трофо-сапробіологічних (еколого-санітарних) показників, блоці показників вмісту і біологічної дії специфічних речовин.
Результати подавались у вигляді єдиної екологічної оцінки, котра ґрунтується на заключних висновках по трьох блоках.
Оцінка якості води річок басейну Самари, яка виконана по Методиці екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями, показує, що майже весь басейн Самари за критеріями забруднення компонентами сольового складу відноситься до ІІІ класу 5 категорії (помірно забруднені), при цьому слід відзначити що за вмістом сульфатів вони відносяться до найвищого V класу 7 категорії якості (дуже брудні), за всі роки спостережень. По інших групах показників діапазон класів досить значний від ІІ (чисті) до ІV (брудні). Так для р.Мокрі Яли - х.Грушевський за трофо-сапробіологічними (еколого-санітарними) критеріями в останні роки спостережень якість води можна віднести до ІІ класу (чисті), а за критеріями вмісту специфічних речовин токсичної дії, якість води можна класифікувати як помірно забруднену (ІІІ клас, 5 категорія). Загальна категорія якості за роки досліджень при цьому класифікується ІІІ класом 4 категорією.
Для іншої з притоків Самари - р.Солоної в пункті Новопавлівка якість води за трофо-сапробіологічними (еколого-санітарними) критеріями за 1994 та 1998 роки досліджень можна віднести до ІІІ класу 4 категорії (слабко забруднена), а за роки 1995-1997 до ІІ класу 3 категорії (досить чисті), що показує деяке покращення якості води за ці роки. За критеріями вмісту специфічних речовин токсичної дії якість води можна класифікувати як помірно забруднені (1994, 1995, 1998 рр.) та слабко забруднені (1996, 1997 рр.). Загальна категорія (клас) якості за роки досліджень змінюється від 4 (1995-1997 рр.) до 5 (1994, 1998 рр.) категорії ІІІ класу (води помірно забруднені).
Для р.Вовча-смт.Васильківка за трофо-сапробіологічними (еколого-санітарними) критеріями якість води можна віднести до ІІІ класу 4 категорії (слабко забруднені), так само класифікуються і специфічні показники токсичної дії, за виключенням 1998 року, що відноситься до ІІІ класу 5 категорії (помірно забруднені). Загальна категорія якості за всі роки досліджень класифікується ІІІ класом 4 категорією (води слабко забруднені), за виключенням 1998 р., який визначено ІІІ класом 5 категорією (води помірно забруднені).
В районі гирла р.Вовча за трофо-сапробіологічними (еколого-санітарними) критеріями якість води в основному можна віднести до ІІІ класу 5 категорії (помірно забруднені), за виключенням 1994 року, який за цими критеріями можна класифікувати ІІІ класом 4 категорією (слабко забруднені). За критеріями вмісту специфічних речовин токсичної дії якість води можна класифікувати як помірно забруднені (1994-1996 роки) та слабко забруднені (1997-1998 роки). Загальна категорія (клас) якості за всі роки досліджень не змінюється і класифікується 5 категорією ІІІ класом (води помірно забруднені).
Для р.Самара - м.Павлоград за трофо-сапробіологічними (еколого-санітарними) критеріями оцінки якість води можна віднести до ІІІ класу 4 категорії (слабко забруднені) за 1994, 1997 та 1998 роки досліджень, а за роки 1995 та 1996 до ІІІ класу 5 категорії (помірно забруднені). За критеріями вмісту специфічних речовин токсичної дії якість води можна оцінити ІІІ класом 5 категорією (помірно забруднені) за 1994-1996 роки досліджень та ІІІ класом 4 категорією за 1997-1998 роки досліджень. Загальна категорія (клас) якості за 1994, 1997 та 1998 роки досліджень оцінюється ІІІ класом 4 категорією (слабко забруднені), а за роки 1995-1996 - ІІІ класом 5 категорією (помірно забруднені), що також вказує на деяке покращання якості води в цьому регіоні.
І на кінець для р.Самара в кінцевому пункті спостережень (м.Новомосковськ) за трофо-сапробіологічними (еколого-санітарними) критеріями оцінки якість води можна віднести до ІІІ класу 4 категорії (слабко забруднені) за 1994-1996роки досліджень, а за роки 1997-1998 до ІІІ класу 5 категорії (помірно забруднені). За критеріями вмісту специфічних речовин токсичної дії якість води можна оцінити ІІІ класом 5 категорією (помірно забруднені) за 1994-1997 роки досліджень та ІІІ класом 4 категорією за 1998 рік. Загальна категорія (клас) якості за 1994, 1995 та 1996 роки досліджень оцінюється ІІІ класом 4 категорією (помірно забруднені), а за 1997-1998 роки - ІІІ класом 5 категорією (помірно забруднені), що в замикаючому створі басейну вказує на деяке погіршення якості води в цьому регіоні за останні роки досліджень.
Підсумовуючи результати досліджень слід відмітити деяке покращання якості води основних приток Самари та тенденцію погіршення якості води самої Самари.
Список літератури
1. Алекин О.А. Основы гидрохимии. - Л.: Гидрометеоиздат, 1970. - 444 с. 2. Верниченко А.А. Классификация поверхностных вод, основывающаяся на оценке их качественного состояния. - В кн.: Комплексне оценки качества поверхностных вод. Л., 1984, с. 14-24. 3. Горєв Л.Н., Пелешенко В.И., Хильчевский В.К. Региональная гидрохимия. К.: Вища шк.., 1995. - 307 с. 4. Методика екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями. /В.Д. Романенко, В.М. Жукинський, О.П. Оксіюк, та ін./. - К.: Символ - Т, 1998. - 28 с. 5. Методические основы оценки антропогенного влияния на качество поверхностных вод / Под ред. А.В. Караушева. Л.: Гидрометеоиздат, 1981. 6. Пелешенко В.І., Хільчевський В.К. Загальна гідрохімія. - К.: Либідь, 1997. - 384 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...