WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаХімія → Оцінка динаміки якості поверхневих вод басейну р. Дніпро - Реферат

Оцінка динаміки якості поверхневих вод басейну р. Дніпро - Реферат

тенденції до покращення якості води спостерігається погіршення або стабільно низькі значення екологічних індексів.
Наведені в цьому розділі результати є однією з перших спроб використання "Методики оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями ..." саме для оцінки динаміки якості вод по роках в масштабі великого басейну. Використання комплексних оцінок (екологічних класифікацій), коефіцієнта забрудненості, екологічного індексу та його блокових складових тощо) дозволяє узагальнити великі обсяги екологічної інформації та отримати інтегровану оцінку динаміки екологічного стану як водного басейну у цілому, так і окремих його ділянок.
Слід зазначити, що у цілому "Методика ..." виявилась цілком придатною, зважаючи на результати, які, по-перше, дуже наочні, а по-друге, досить легко піддаються змістовній інтерпретації.
Надійність цієї оцінки залежить як від якості вихідної інформації, так і від розробленості методів, що використовуються. Розрахунки, виконані з використанням "Методики екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями" показали, що ця методика потребує цілого ряду уточнень. Зокрема:
- в "Методиці..." відсутні чіткі вимоги до статистичної обробки вихідної інформації (вимоги до обсягів вихідної інформації, порядок використання статистик типу середніх значень тощо, методи побудови інтервалів достовірності навколо точкових оцінок тощо);
- у складі "Методики ..." відсутній блок, який би чітко визначав порядок її використання при вирішенні задач оцінки динаміки стану водних об'єктів, що ускладнює її систематичне використання у якості стандартного інструменту оцінки;
- потребує уточнення оцінка забруднення вод, перехідних до солонуватих, а також деяких інших показників, при екологічній оцінці яких бажано враховувати високий рівень природних фонових значень концентрацій;
- для більш тонкої оцінки стану та динаміки якості поверхневих вод можна запропонувати введення деяких додаткових блокових індексів, які б враховували реальну структуру забрудненості водного об'єкту.
Виконання даної роботи виявило дуже низький рівень контролю якості вихідних даних що надаються з місць. Проведений аналіз показав, що до 20% записів наданої бази даних містять у собі або очевидно помилкові, або сумнівні значення за одним чи більше показниками, що так чи інакше призводить до можливих похибок у висновках, навіть при використанні стійких статистичних методів обробкиданих. Це, у свою чергу, може призвести і до невиправданих економічних втрат внаслідок недостатньої обгрунтованості управлінських рішень.
Першою очевидною причиною низької якості вихідної екологічної інформації є відсутність відповідної системи контролю якості вихідних даних, аналізу їх внутрішньої цілісності, наявності протиріч між окремими гідрохімічними, фізичними та біологічними показниками. Другою причиною можна назвати низький рівень використання цих даних для прийняття управлінських рішень.
На сьогодні в Україні не впроваджений чіткий регламент підготовки (у тому числі аналізу достовірності) та надання вихідної інформації для прийняття управлінських рішень та аналізу ефективності реалізації водоохоронної політики та окремих водоохоронних заходів.
Проблема якості інформаційного забезпечення має, окрім організаційного, також і науковий аспект. Мова йде про розробку та впровадження сучасних ефективних комп'ютеризованих методів обробки інформації з метою виявлення існуючих можливих помилок в інформації та залученні висококваліфікованих експертів для прийняття висновків щодо їх виправлення, або вилучення. Очевидно, що вирішенню проблеми сертифікації даних державної системи моніторингу якості природних вод, як основи для прийняття управлінських рішень, слід надати найбільшого пріоритету.
Для більш об'єктивної оцінки екологічного стану необхідно виконати роботу по вдосконаленню програми екологічного моніторингу, яка зараз не включає важливі з екологічної точки зору показники. Потребує також корегування і регламент проведення спостережень з метою урахування не лише водогосподарських, але і екологічних аспектів.
Для характеристики стану водних ресурсів басейну р.Дніпро недостатньо лише водогосподарської оцінки якості води (вона не диференціює стан тих водних об'єктів в яких не спостерігається перевищення ГДК та обмежена лише тими показниками, для яких встановлені величини ГДК). Екологічна оцінка дозволяє не лише оцінити якість води, але і умови її формування, що особливо є важливим для вирішення проблеми екологічного оздоровлення.
Використання картографічного методу надання інформації дозволяє достатньо оперативно оцінювати загальну ситуацію в басейні та виділяти території, що потребують першочергового втручання.
Оцінка екологічного стану поверхневих вод окремих басейнів (як це показано на прикладі р.Дніпро) може використовуватись в цілому для басейну, для окремих регіонів та пунктів, за всім переліком параметрів, що контролюється, по блоках, за окремими показниками в залежності від необхідної деталізації екологічної інформації.
Список літератури
1. Національна програма екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води, Затверджена Постановою Верховної Ради України від 27 лютого 1997 року, Київ, 1998. - 79с. 2. Васенко А.Г., Дронова Е.Л.,.Горленко И.А,.Руденко Л.Г. Проблемы Большого Днепра и мероприятия по охране окружающей среды. // глобальные и региональные изменения климата и их природные и социально-экономические последствия. -М.: ГЕОС, 2000. - С. 191-194. 3. Национальный доклад о состоянии окружающей природной среды на Украине в 1996 г. Киев, 1998. - 96 с. 4. Васенко О.Г. Науково-технічне забезпечення національної програми екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води. Український географічний журнал №3 (27) 1999. - С. 44-51. 5. Васенко О.Г., Станкевич П.П., Голян Н.В.. Сучасні принципи управління екологічними даними та розвиток національної системи моніторингу поверхневих вод. //Проблеми охорони навколишнього природного середовища та техногенної безпеки: Зб. наук. пр./ УкрНДІЕП. С., Харків, 2000. - С.10-29.

 
 

Цікаве

Загрузка...