WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаХімія → Розрахункові та експериментальні методи дослідження співіснуючих форм кобальту і нікелю у воді водосховищ Дніпра - Реферат

Розрахункові та експериментальні методи дослідження співіснуючих форм кобальту і нікелю у воді водосховищ Дніпра - Реферат

складі комплексних сполук з РОР, тобто розчиненими органічними речовинами (табл. 3). Так, зокрема, сумарний вміст вільних іонів та неорганічних комплексів Со (ІІ) не перевищує 10,4-16,7 %. Основну роль у зв'язуванні іонів Со (ІІ) відіграють гумусові речовини, головним чином ФК. В цьому можна пересвідчитись на прикладі Київського та Канівського водосховищ (рис. 2), де в складі аніонних комплексних сполук було виявлено від 57,1 до 76,7 % Соорг. Частка комплексів кобальту з білковоподібними речовинами не перевищувала 8,3-14,3 %, а в складі
Таблиця 3. Вміст та співвідношення різних розчинених форм Со (ІІ) у воді водосховищ Дніпра
Об'єкт дослідження, місце і дата відбору проб Загальний вміст, мкг/дм3 Ме2+ і неорганічні комплекси Комплекси з РОР
мкг/дм3 % мкг/дм3 %
Co (II)
Київське водосховище,
верхній б'єф, липень 1998 6,7 ± 0,4 0,7 10,4 6,0 89,6
Кременчуцьке водосховище,
Сульська затока, липень 1998 7,9 ± 0,3 1,0 12,6 6,9 87,4
Каховське водосховище,
верхній б'єф, липень 1998 8,4 ± 0,3 1,4 16,7 8,0 83,3
Київське водосховище,
с. Лютіж, лютий 1999 3,9 ± 0,3 0,6 15,4 3,3 84,6
Канівське водосховище,
(Київ, Оболонь), січень 1999 3,2 ± 0,4 0,4 12,5 2,8 87,5
Ni (II)
Канівське водосховище,
(Київ, Оболонь), січень 2001 11,5 ± 0,8 1,9 16,5 9,6 83,5
березень 2001 22,8 ± 2,1 4,4 19,3 18,4 80,7
комплексних сполук з вуглеводами його знаходилось дещо більше (15,0-28,6 % Соорг). Подібна картина розподілу серед співіснуючих форм характерна й для Ni (ІІ). Але в даному повідомленні ми обмежуємось розглядом лише результатів дослідження співвідношення вільних іонів Ni (II) та його комплексних сполук з природними органічними лігандами у воді Канівського водосховища (див. табл. 3). Розподіл нікелю серед комплексних сполук з РОР різної хімічної природи та молекулярної маси буде розглянуто в подальшому по мірі накопичення відповідних даних.
Рис. 2. Розподіл кобальту (% Соорг) серед комплексних сполук з РОР різної хімічної природи (аніонні комплекси - з гумусовими речовинами; катіонні комплекси - з білковоподібними речовинами; нейтральні комплекси - звуглеводами).
Наведені результати експериментальних досліджень в значній мірі співпадають з розрахунковими даними або дуже близькі до них за умови, коли в останніх використовувались більші значення констант стійкості фульватних комплексів обох металів. Отже, можна з певною вірогідністю стверджувати, що саме фульватні комплекси Со (ІІ) та Ni (II) є досить стійкими і забезпечують переважне зв'язування обох металів у воді дніпровських водосховищ.
Список літератури
1. Линник П.Н., Набиванец Б.И. Формы миграции металлов в пресных поверхностных водах. - Л.: Гидрометеоиздат. - 1986. - 270 с. 2. Мур Дж., Рамамурти С. Тяжелые металлы в природных водах: Контроль и оценка влияния. - М.: Мир, 1987. - 288 с. 3. F?rstner U., Wittman G.T.W. Metal pollution in the aquatic environment. Second Revised Edition. - Berlin; Heidelberg: Springer-Verlag, 1983. - 485 pp. 4. Lieser K.H. Speziation: Eine Herausforderung f?r die Analytische Chemie // GIT Fachz. Lab. - 1992. - 4. - S. 293-304. 5. Набиванец Б.И., Линник П.Н., Калабина Л.В. Кинетические методы анализа природных вод. - Киев: Наук. думка, 1981. - 140 с. 6. Семенов А. Д., Залетов В. Г., Фуксман А. А. и др. Опыт определения миграционных форм растворенных веществ в природных водах // Гидрохим. материалы. - 1968. - 47. - С. 194-202. 7. Turner D. R., Whitfield M., Dickson A. G. The equilibrium speciation of dissolved components in fresh water and seawater at 25?C and 1 atm pressure // Geochim. Cosmochim. Acta. - 1981. - 45, № 6. - Р. 855-881. 8. Stability constants of metal-ion complexes. Inorganic ligands / Complited by E. Hоgfeldt. - IUPAC Chemical Data Series, № 21. - Oxford, New York, Toronto, Sydney, Paris, Frankfurt: Pergamon Press, 1982. - Pt. A. - 310 p. 9. Лурье Ю. Ю. Справочник по аналитической химии. - М.: Химия, 1979. - 480 c. 10. Товстопят Е. С., Еременко В. Я., Назарова А. А. Комплексные соединения тяжелых металлов с аминокислотами, встречающимися в природных водах // Гидрохим. материалы. - 1971. - 56. - С. 91-106. 11. Ephraim J. H., Marinsky J. A., Cramer S. J. Complex-forming properties of natural organic acids. Fulvic acids complexes with cobalt, zinc and europium // Talanta. - 1989. - 36, № 4. - Р. 437-443. 12. Mantoura R.F.C., Dixon A., Riley J.P. The speciation of trace metals with humic compounds in natural waters // Thalassia Jugoslavica. - 1978. - 14, № 1/2. - P. 127-145. 13. Ryan D.K., Thompson C.P., Weber J.H. Comparison of Mn2+, Co2+ and Cu2+ binding to fulvic acid as measured by fluorescence quenching // Can. Journ. Chem. - 1983. - 61, № 7. - Р. 1505-1509. 14. Sillen L.G., Martell A.E. Stability constants of metal ion complexes. - Chem. Soc. Spec. Publ. № 25. - London, 1971. - 865 p. 15. Lee J. Complexation analysis of fresh waters by equilibrium diafiltration // Water Res. - 1983. - 17, № 5. - Р. 501-510. 16. Sposito G. Trace metals in contaminated waters // Environ. Sci. Technol. - 1981. - 15, № 4. - Р. 396-403. 17. Денисова А. И., Тимченко В.М., Нахшина Е.П. и др. Гидрология и гидрохимия Днепра и его водохранилищ. - Киев: Наук. думка, 1989. - 216 с. 18. Линник П. Н., Васильчук Т. А., Болелая Н. В. . Гумусовые вещества в воде днепровских водохранилищ // Гидробиол. журн. - 1995. - 31, № 2. - С. 74 - 81. 19. Peleshenko V. I., Osadchi V. I., Kirnichni V. V. // Hydrological, chemical and biological processes of transformation and transport of contaminants in aquatic environments (Proc. of the Rostov-on-Don symp., may 1993). IAHS Publ. N 219, 1994. - P. 261-270. 20. Линник Р.П., Запорожец О.А., Линник П.Н. Формы нахождения растворенного кобальта в воде водохранилищ Днепра и некоторых его притоков // Химия и технология воды. - 1999. - 21, № 5. - С. 471-484.

 
 

Цікаве

Загрузка...