WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаХімія → Кухoнна Сіль (NaCl) (науковий реферат) - Реферат

Кухoнна Сіль (NaCl) (науковий реферат) - Реферат

сульфати натрію і магнію, хлориди натрію, калію, магнію і після них сульфати калію і магнію. Порядок кристалізації солей і склад опадів, що утворяться, може трохи змінюватися в залежності від температури, швидкості випару й інших умов. При випарі морської води в природних умовах послідовно утворяться наступні мінерали (Таб.(а))
Чистий хлорид натрію -негігроскопічна речовина, тобто не притягає вологу. Гігроскопічні хлориди магнію і кальцію. Їхньої домішки майже завжди утримуються в повареній солі і завдяки їм відбувається поглинання вологи.
У вилучених від моря районах іноді зустрічаються підземні соляні джерела. Люди здавна використовували них для виварювання солі. У нашій країні вже з часу панування татарського хана Батия і його нащадків поварена сіль добувалася з озер Нижнього Поволжя, із сухим і жарким кліматом. У сузір'ї соляних озер цього району особливо виділяються озера Ельтон і Баскунчак. Промислова експлуатація озера Ельтон здійснюється більш півтора століть. Свіжо осаджена сіль за багато геологічних періодів перетворилася в осадову породу - моноліт кам'яної солі. Фарбування і прозорість останньої залежить від характеру домішок.
Дослідження озера Ельтон показали, що його донна товща складається з двох могутніх шарів кам'яної солі, розділених шаром глини. Товщина нижнього шару в середньому дорівнює 14,4 м, а верхнього, що вистилає дно, - 18,25 м. Цей шар простирається більш ніж на 150 км2.
Озеро Ельтон має великий запас повареної солі, але ще більш багато цією сіллю озеро Баскунчак, що і є в даний час основною сировинною базою в Нижнє Поволжя.
Таблиця (а)
Кальцит CaCO3 Магнезит MgCO3
Доломить MgCO3·CaCO3 Ніксвігоніт MgCO3·3H2O
Гіпс CaSO4·2H2O Ангідрит CaSO4
Глауберит Na2SO4·CaSO4 Тенардит Na2SO4
Мірабіліт Na2SO4·10H2O Астрохоніт Na2SO4·MgSO4·4H2ПРО
Галіт NaCl Сильвин KCl
Карналіт KCl·MgCl2·6H2ПРО Епсоміт MgSO4·7H2O
Гексагідрит MgSO4·6H2O і інші сульфати магнію Каїніт KCl·MgSO4·3H2O
Бішофіт MgCl2·6H2O
У земній корі досить часто зустрічаються шари кам'яної солі. Вважають, що вони отримані в результаті деформації земної кори із шарами осадових порід, що утворилися в результаті випарювання морської води або вод соляних озер. Кам'яна сіль при деформаціях видавлюється нагору з утворенням суцільних соляних куполів, що звичайно мають у плані округлу форму і сягаючих декількох кілометрів у діаметрі. Одне з таких давно розвіданих родовищ кам'яної солі розташоване біля Ілецька в Оренбурзькій області. Соляний купол цього родовища простирається на 2 км у довжину, 1 км у ширину й іде всередину також на 1 км.
У Пермській області експлуатується найбагатше родовище сильвініту. Це соляна гірська порода, що складається з NaCl і KCl. При його переробці на добриво витягається KC1, a NaCl є відходом. Шляхом простого промивання водою (KCl розчиняється краще, ніж NaCl) виходить технічна сіль з 98%-ним змістом.
Поварена сіль є найважливішою сировиною хімічної промисловості. З неї одержують соду, хлор, хлороводню кислоту, гідроксид натрію, металевий натрій.
При вивченні властивостей ґрунтів вчені установили, що, будучи просоченими хлоридом натрію, вони не пропускають воду. Це відкриття було використано при будівництві зрошувальних каналів і водойм. Якщо дно водойми покрити шаром землі, просоченої NaCl, то витоку води не відбувається. Для цієї мети, звичайно, застосовують технічну сіль. Будівельники використовують хлорид натрію для усунення змерзання узимку землі і перетворення її у твердий камінь. Для цього ділянки ґрунту, що планується виймати, восени густо посипають NaCl. У цьому випадку в сильні морози дані ділянки землі залишаються м'якими.
Хіміки добре знають, що змішанням мілко змеленого льоду з повареною сіллю можна одержати ефективну охолодну суміш. Наприклад, суміш складу 30 гр NaCl на 100 гр льоду прохолоджується до температури - 20°C. Це відбувається тому, що водний розчин солі замерзає при негативних температурах. Отже, лід, що має температуру близько 0°C, буде плавитися в такому розчині, віднімаючи теплоту від навколишнього середовища. Це властивість суміші льоду і повареної солі можуть з успіхом використовувати також і домогосподарки.
7. СПОСОБИ ВИРАЖЕННЯ СКЛАДУ РОЗЧИНІВ
Розчином називається гомогенна система, що складається з двох або більш компонентів. Рідкі розчини мають найбільше значення для живих організмів, тому що саме в них протікають усі життєво важливі процеси. Плазма крові, лімфа, внутрішньоклітинні рідини, шлунковий сік - усе це розчини. У виді розчинів надходять в організм і лікарські препарати (ін'єкції, мікстури). Нерозчинна речовина не може діяти як ліки.
При проведенні аналізів зразки речовин і різні проби переводять у розчин.
Найважливішою характеристикою розчину є концентрація, тобто відносний зміст розчиненої речовини.
Процентна концентрація (відносна масова частка) (З%) - відношення маси розчиненої речовини до маси розчину, виражене у відсотках, або кількість грамів розчиненої речовини в 100м розчину:
mB
C% = ----------- 100%
mA + mB
де - m - маса розчиненої речовини В;
m - маса розчинника А.
Мольна частка - відношення числа молей розчиненої речовини до суми молів усіх компонентів у розчині:
nB mD/MB
NB = ------ = ------------------ ,
nA + nB (mA/MA) + (mB/MB)
де г - грам-молекулярна маса; n - кількість молів (речовини В и розчинника А).
Молярна концентрація, або молярність (М), - кількість молів розчиненої речовини в 1 літрі розчину:
Cm = m/(VM)
m - маса розчиненої речовини, г;
V - обсяг розчину, л.
При однаковій молярній концентрації рівні обсяги розчинів різних речовин містять однакове число молекул. Молярність легко обчислити, знаючи процентну концентрацію і щільність розчину.
? 10 ?
Cm = -------------
M
Нормальна концентрація, або нормальність (N), - кількість грам-еквівалентів розчиненої речовини в 1 літрі розчину:
N = m/(VЭ)
Тому що хімічні речовини взаємодіють один з одним в еквівалентних кількостях (закон еквівалентів), те розчини однакової нормальності реагують у рівних обсягах. У загальному випадку обсяги розчинів проредагованих речовин назад пропорційні їх нормальностям:
V1/V2 = N2/N1 N1V1 = N2V2
Дуже важливо усвідомити, що добуток NV - загальна кількість грам-еквівалентів розчиненої речовини в обсязі розчину V. Якщо відомо процентну концентрацію розчину, тонормальність розраховують по формулі:
N = w 10 p /Э
Легко установити також залежність між молярністю і нормальністю розчину. Добутку NЭ = ММ або N = MM/Э
Титр (Т) - кількість грамів розчиненої речовини в 1 мол розчину. Титр і нормальність зв'язані між собою простим співвідношенням:
Т = NЭ/1000 або N = T 1000/Э
Зв'язок між титром і процентною концентрацією установлюється формулою
Т = w p/100
Молярність - кількість молів розчиненої речовини, що приходиться на 1000 м розчинника:
C= m 1000/(mAMB)
Готування розчинів
Готування розчинів є однієї з найважливіших операцій у хімічній практиці. Одним з основних розчинників у

 
 

Цікаве

Загрузка...