WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаХімія → р – елементи ІV групи - Курсова робота

р – елементи ІV групи - Курсова робота

густини метал при цьому розсипається на сірий порошок. Це явище дістало назву олов' яної чуми. Найшвидше білий станум перетворюється в сірий при температурі близько -30° С; цей процес прискорюється при наявності зародків кристалів сірого стануму.
Сплави стануму з сурмою і купрумом застосовують для виготовлення підшипників. Ці сплави ( бабіти стануму) мають високі антифрикційні властивості. Сплави стануму з плюмбумом - припої - широко застосову-ються для паяння. Як легуючий компонент станум входить у деякі сплави купруму.
На повітрі станум при кімнатній температурі не окислюється, але нагріте вище від температури плавлення поступово перетворюється в діоксид стануму SnO2.
Вода не діє на станум. Розбавлені хлоридна і сульфатна кислоти діють на нього дуже повільно, що пояснюється великим перенапруженням виділення гідрогену на цьому металі. Концентровані розчини цих кислот, особливо при нагріванні, розчиняють станум. При цьому в хлоридній
кислоті утворюється хлорид стануму (ІІ), а в сірчаній - сульфат стануму (IV):
Sn + 2НС1 = SnCl2 + H2 |
Sn + 4H2SO4 = Sn (SO4)2 + 2SO2 | + 4H2O.
З нітратною кислотою станум взаємодіє тим інтенсивніше, чим вищі концентрація кислоти і температура. В розбавленій кислоті утворюється розчинний нітрат стануму (ІІ):
4Sn + 10HNO3 = 4Sn (NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O,
а в концентрованій - сполуки стануму (IV), головним чином, нерозчинна -
Sn + 4HNO3 = H2Sn031 + 4NO21 + H2O.
Концентровані луги також розчиняють станум. При цьому утво-рюються станіти - солі станистої кислоти H2Sn02:
Sn + 2NaOH = Na2Sn02 + H21.
У розчинах станіти існують в гідратованих формах, утворюючи гідроксостаніти, наприклад:
Na2Sn02 + 2Н2О = Na2 [Sn (OH)4]
На повітрі стануму вкривається тонкою оксидною плівкою, що має захисну дію. Тому в умовах несильного корозійного впливу воно є хімічно стійким металом. Близько 40% всього стануму, яке виплавляють, витрачається на покриття ним виробів із заліза, які контактують з продуктами харчування, насамперед консервних банок. Це пояснюється зазначеною хімічною стійкістю стануму, а також тим, що його легко наносити на залізо і що продукти його корозії нешкідливі.
Станум утворює стійкі сполуки, у яких має ступінь окислення +2 і +4.
Сполуки стануму (II). Оксид стануму (II), або окис стануму, SnO - темнобурий порошок, що утворюється при розкладанні гідроксиду стануму (II)Sn(OH)2 в атмосфері діоксиду карбону.
Гідроксид стануму (II) Sn (OH)2 утворюється у вигляді білого осаду при дії лугів на солі стануму (II):
Sn2+ + 2ОН- = Sn (OH) 2|
Гідроксид стануму (II) - амфотерна сполука. Він легко розчиняється у
Sn (ОН)2 + 2NaOH = Na2 [Sn (ОН)4].
Хлорид стануму (II) SnCl2 o 2Н2О утворює безбарвні кристали. При нагріванні або значному розбавлянні розчину хлориду стануму (II) водою він частково гідролізується з утворенням осаду основної солі:
SnCl2 + Н2О = SnOHCl |+ НС1.
Хлорид стануму (II) - відновник. Так, хлорид феруму (III) FeCl3 відновлюється ним у хлорид феруму (II) FeCl2:
2FeCl3 + SnCl2 == 2FeCl2 + SnCl4.
Якщо хлоридом стануму (II) подіяти на розчин хлориду гідраргіруму (II) (сулеми) HgCl2, то утворюється білий осад хлориду гідраргіруму (І) (каломелі) Hg2Cl2:
2HgCl2 + SnCl2 = Hg2Cl2 |+ SnCI4.
В разі надлишку хлориду стануму відновлення відбувається ще далі і утворюється металічний гідраргірум:
Hg2Cl2 + SnCI2 = 2Hg + SnCl4.
Сполуки стануму (IV). Діоксид (або двоокис) остануму SnO2 зустрічається в природі і його можна добути штучно спалюванням металу на повітрі або окисленням його нітратною кислотою з дальшим прожарюванням добутого продукту. Діоксид стануму застосовують для виготовлення білих полив та емалей.
Гідроксиди стануму (IV) називаються станатними кислотами, вони ві-домі у двох модифікаціях: а-станатної і р-станатної кислот.
а-Станатну кислоту H2Sn03 можна добути дією водного розчину аміаку на розчин хлориду стануму (IV):
SnCl4 + 4NH4OH = H2Sn03|+4NH4C1 + H2O.
Білий осад, що при цьому випадає, в процесі висушування поступово втрачає воду, перетворюючись у діоксид стануму. Таким способом не вдається добути кислоти певного складу. Тому наведена вище формула а-станатної кислоти є лише найпростішою з можливих. Правильніше виразити склад цієї кислоти формулою mSnO2 o пН2О. -станатну кислота легко розчиняється в лугах, утворюючи солі, що містять комплексний аніон [Sn(OH)e]2- і називаються гідроксостанатами:
`H2Sn03 + 2NaOH + H2O = Na2 [Sn (OH)6].
Гідроксостанат натрію виділяється з розчинів у вигляді кристалів, склад яких можна виразити формулою Na2Sn03 o 3Н2О. Цю сіль застосовують як протраву у фарбувальній справі і для обважнювання шовку. Шовкові тканини, оброблені перед фарбуванням розчинами сполук стануму, іноді містять станум в кількості до 50% (мас).
Кислоти також розчиняють а-станатну кислоту з утворенням солей стануму (IV). Наприклад:
H2Sn03 + 4НС1 = SnCl4 + ЗН2О.
В разі надлишку соляної кислоти хлорид стануму (IV) приєднує дві молекули її, утворюючи комплексну кислоту гексахлоростанатну (або станатнохлористоводневу) H2[SnCl6]. Амонійна сіль цієї кислоти (NH4)2[SnCl6] має таке саме застосування, як і гідроксостанат натрію.
-Станатну кислоту добувають у вигляді білого порошку дією кон-центрованої азотної кислоти на станум. Склад її такий же невизначений, як і склад а-станатної кислоти. На відміну від -станатної кислоти, вона не розчиняється ні в кислотах, ні в розчинах лугів. Проте, сплавляючи з лугами, її можна перевести в розчин у вигляді станату. а-Станатна кислота під час зберігання ЇЇ в контакті з розчином, з якого вона виділилася, поступово також перетворюється в -станатну кислоту.
Хлорид стануму (IV) SnCl4 - рідина, що кипить при 112°С і дуже димить на повітрі. Хлорид стануму (IV) утворюється при дії хлору на металічне стануму або на хлорид стануму (II). У техніці його добувають, головним чином, обробкою відходів білої жерсті (старих консервних банок) хлором.
Хлорид стануму (IV) розчиняється у воді І його можна виділити з розчину у вигляді різних кристалогідратів, наприклад SnCl4 -5Н2О.
У водних розчинах,особливо в розбавлених, хлорид стануму (IV) гідролізується; кінцевим продуктом гідролізу є а-станатна кислота:
SnCI4+3H2O = H2Sn03+4HCI.
Гідрид стануму SnH4 - безбарвний, дуже отруйний газ. Він зріджу-ється при -52° С, а при кімнатній температурі поступово розкладається на стануму і гідрогену.
Сульфіди стануму. Якщо сірководнем подіяти на розчин хлориду стануму (II), то утвориться бурий осад сульфіду стануму (II) SnS. З розчину хлориду стануму (IV) за тих же умов випадає жовтий осад дисульфіду стануму SnS2. Останню сполуку можна добути також нагріванням станатних ошурків з сульфуром і хлоридом амонію. Добутий цим способом дисульфід має вигляд золотисто-жовтих лусочок і під назвою "сусального золота" використовується для позолоти дерева.
Дисульфід стануму розчиняється у сульфідах лужних металів та амонію, причому утворюються легкорозчинні солі тіостанатної кислоти H2SnS8:
SnS2 + (NH4)2 S = (NH4)2 SnS3.
Вільна

 
 

Цікаве

Загрузка...