WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаХімія → Етиловий спирт: характеристика, технології, використання - Реферат

Етиловий спирт: характеристика, технології, використання - Реферат


Реферат
на тему:
Етиловий спирт: характеристика, технології, використання.
ЗМІСТ
Вступ
Розділ 1. Етиловий спирт
1. Загальна характеристика етилового спирту.
2. Особливості технології етилового спирту.
3. Асортимент лікеро-горілчаних виробів і їхня характеристика
Висновок
Література
?
Вступ
Спиртами називаються органічні речовини, молекули яких містять одну або кілька функціональних гідроксильних груп, з'єднаних з вуглеводним радикалом.
Вони можуть розглядатися тому як похідні вуглеводнів, у молекулах яких один або кілька атомів водню замінені на гідроксильні групи.
У залежності від числа гідроксильних груп спирти підрозділяються на одно -, дво -, триатомні і т.д. Двохатомні спирти часто називають гликолями за назвою найпростішого представника цієї групи - етиленгликоля (або просто гликоля).
Спирти, що містять більшу кількість гідроксильних груп, звичайно поєднують загальною назвою багатоатомні спирти.
Одноатомні Двоатомні Триатомні
СН3 - ОН
Метанол
СН2 - СН2
I I
ОН ОН
Етандіол - 1, 2 (етиленгліколь) СН2 - СН - СН2
І І І
ОН ОН ОН
Пропантріоль - 1, 2, 3 (гліцерин)
По положенню гідроксильної групи спирти поділяються на:
1) первинні - з гідроксильною групою в кінцевої ланки ланцюга вуглецевих атомів, у якого, крім того, маються два водневих атоми (R-CH2-OH);
2) вторинні, у яких гідроксил приєднаний до вуглецевого атома, з'єднаному, крім ОН-групи, з одним водневим атомом [R-СН(ОН)-R1];
3) третинні, у яких гідроксил з'єднаний з вуглецем, що не містить водневих атомів [(R)С-ОН] (R-радикал: СН3, С2Н5 і т. д.)
У залежності від характеру вуглеводного радикала спирти поділяються на аліфатичні:
1) аліциклічні;
2) ароматичні.
На відміну від галогенпохідних, в ароматичних спиртів гідроксильна група не зв'язана безпосередньо з атомом вуглецю ароматичного кільця [3].
Спирти
Аліфатичні Аліциклічні
Ароматичні
СН3СН2ОН
Етанол
Циклогексаном
Бензиловий спирт
По замісній номенклатурі назви спиртів складають з назви родоначального вуглеводню з додатком суфікса -ол. Якщо в молекулі кілька гідроксильних груп, то використовують умножаючу приставку: ди- (етандіол -1,2), три - (пропантриол-1,2,3) і т.д.
Нумерацію головного ланцюга починають з того кінця, ближче до якого знаходиться гідроксильна група. По радикально-функціональній номенклатурі назву роблять від назви вуглеводного радикала, зв'язаного з гідроксильною групою, з додатком слова спирт.
Структурна ізомерія спиртів визначається ізомерією вуглецевого кістяка й ізомерією положення гідроксильної групи.
Розглянемо ізомерію на прикладі бутилових спиртів.
У залежності від будівлі вуглецевого кістяка, ізомерами будуть два спирти - похідні бутану й ізобутану:
СН3
4 3 2 1 3 2 1
СН3 - СН2 - СН2 -СН2 - ОН СН3 - СН - СН2 - ОН
Бутанол - 1 2 метилпропанол -1 або ізобутиловий спирт
У залежності від положення гідроксильної групи при тім і іншому вуглецевому кістяку можливі ще два ізомерних спирти:
СН3
1 2 3 4 1
СН3 - СН - СН2 -СН3 Н3С - С - СН3
ОН ОН
Бутанол -2 2 метилпропанол 2
Число структурних ізомерів у голомологічному рядові спиртів швидко зростає. Наприклад, на основі бутану існує 4 ізомери, пентану - 8, а декана - уже 567 [5].
Розділ 1. Етиловий спирт
1.1. Загальна характеристика етилового спирту
Етиловий спирт (етанол) С2Н5ОН - безкольорова рідина, що легко випаровується. Спирт, що містить 4-5 % води, називають ректифікатом, а що містить тільки частки відсотка води - абсолютним спиртом. Такий спирт одержують хімічною обробкою в присутності водовіднімаючих засобів (наприклад, свіжопрокаленого СаО).
Етиловий спирт - багатотоннажний продукт хімічної промисловості. Одержують його різними способами. Один з них - спиртове шумування речовин, що містять цукристі речовини, у присутності ферментів (наприклад, зимази - ферменту дріжджів):
C6H12O6 зимаза C2H6OH + 2CO2
Такий спирт називають харчовим або винним спиртом.
Етиловий спирт можна одержувати з целюлози, що попередньо гідролізують. Глюкозу, що утвориться при цьому, піддають надалі спиртовому шумуванню. Отриманий спирт називають гідролізним.
Як відомо, для одержання етилового спирту існують і синтетичні способи, такі, як сіркокислі або пряма гідратація етілена:
H2C==CH2 + H2 кат. H3C-CH2OH
Собівартість спирту, отриманого таким способом, набагато дешевше, ніж приготовленого з харчових продуктів.
Етиловий спирт широко використовують у різних областях промисловості і насамперед у хімічній. З нього одержують синтетичний каучук, оцтову кислоту, барвники, есенції, фотоплівку, порох, пластмаси. Спирт є гарним розчинником і антисептиком. Тому він знаходить застосування в медицині, парфумерії. У великих кількостях етиловий спирт йде для одержання спирто-горілчаних виробів.
Етиловий спирт - сильний наркотик. Потрапляючи в організм, він швидко всмоктується в кров і приводить організм у збуджений стан, при якому людині важко контролювати своє поводження. Уживання спирту часто є основною причиною важких шляхово-транспортних аварій, нещасних випадків на виробництві і побутових злочинах. Спирт викликає важкі захворювання нервової і серцево-судинної систем, а також шлунково-кишкового тракту. Спирт небезпечний у будь-якій концентрації (горілка, настойки, вино, пиво і т.д.).
Етиловий спирт, застосовуваний для технічних цілей, спеціально забруднюють дурно пахнучими речовинами. Такий спирт називають денатуратом (для цього спирт підфарбовують, щоб відрізнити його від чистого спирту).
Хімічні властивості спирту.
Як у всіх кисневмісних з'єднань, хімічні властивості етилового спирту визначаються, у першу чергу, функціональними групами і, певною мірою, будівлею радикала.
Характерною рисою гідроксильної групи етилового спирту є рухливість атома водню, що пояснюється електронною будівлею гідроксильної групи. Звідси здатність етилового спирту до деяких реакцій заміщення, наприклад, лужними металами. З іншого боку, має значення і характер зв'язку вуглецю з киснем. Унаслідок великої електровід'ємності кисню в порівнянні з вуглецем, зв'язок вуглець-кисень також до деякої міри поляризовано з частковим позитивним зарядом в атома вуглецю і негативним - у кисню. Однак, ця поляризація не приводить до дисоціації на іони, спирти не є електролітами, а являють собою нейтральні з'єднання, що не змінюють фарбуванняіндикаторів, але вони мають визначений електричний момент диполя [3,4].
Спирти є амфотерними з'єднаннями, тобто можуть виявляти як властивості кислот, так і властивості основ.
1.2. Особливості технології етилового спирту
До початку 30-х років 20 століття його одержували винятково зародження харчової водневмісткої сировини, і при обробки зерна (жито, ячмінь, кукурудза, овес, просо) . У 30-і по 50-і роки було розроблено кілька способів синтезу етилового спирту з хімічної сировини наприклад: лідрування аценальдециду і

 
 

Цікаве

Загрузка...