WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаХімія → Основи агрохімії - Реферат

Основи агрохімії - Реферат

та 17% N2O. Вносять, як основне добриво.
РІДКІ КОМПЛЕКСНІ ДОБРИВА. Застосування рідких комплексних добрив (РКД) у сільському господарстві дає економію капітальних вкладень в середньому 27%. Вони є розчинами, які містять макро- та мікроелементи. В РКД немає вільного аміаку, тому їх внесення може бути поверхневим з наступним загортанням. Вихідним матеріалом для РКД є фосфорна кислота, розчини азотних добрив (сечовина, аміачна селітра, аміак), солі калію, мікроелементи. При використанні сечовини отримують більш концентроване РКД.
Випускають також РКД із суспензаторами, які вводять з метою, щоб основне добриво не випадало в осад. Як суспензатор використовують глину (22 кг/т).
Рідкі комплексні добрива є різних співвідношень: 12:12:12; 10:30:10; 10:34:0 та інші. Вносять їх восени або весною.
МІКРОДОБРИВА. Найбільш поширеними мікродобривами є мар-ганцеві, борні та мідні. Застосовують їх з врахуванням вмісту мікроелементів у ґрунтах.
Марганцеві добрива. Не вистачає марганцю в лужних, нейтральних, збагачених на органічну речовину, провапнованих ґрунтах. Як добриво використовують відходи металургійної промисловості: марганцевий тилам, які містять 9-15% марганцю; сульфат марганцю, який містить 24,6% марганцю. До недостачі марганцю чутливі картопля, буряк, овес, плодові, овечі, лучні культури.
Борних добрив вимагають ґрунти легкого гранулометричного складу, карбонатні, а також провапновані, особливо у вологих зонах, їх доцільно вносити під буряк, картоплю, овочі, плодові культури, кукурудзу та багаторічні трави.
В якості цих добрив застосовують буру, борну кислоту, борний концентрат (3,5% бору); суперфосфат з бором (0,2-0,4% бору); борно-доломітне борошно (до 2,3% бору) та інші. Вносять в грунт з мінеральними добривами (2-3 кг бору на гектар).
Молібденові добрива - в якості добрив використовують молібдат амонію, який містить до 49% молібдену; молібдат амонію - натрію - містить до 36% молібдену, відходи електролампової промисловості - 8-12% молібдену. В середньому в сільськогосподарських рослинах міститься від 0,3 до 1,0мг/кг молібдену.
Цинкові добрива. На ґрунтах зі значним вмістом фосфору та високим показником рН часто проявляється цинкова нестача, яка спричиняє карликовий ріст, деформацію плодів, листя, стебла. Чутливі до нестачі цинку квасоля, кукурудза, хміль, льон, плодові культури. Цинк вносять у вигляді промислових відходів ZnSO4; суперфосфот містить 0,8-1% цинку.
Мідні добрива. Міді не вистачає у ґрунтах легкого гранулометричного складу, карбонатних, з високим вмістом органічних речовин. Нестача міді викликає в'янення рослин, листя стає блідо-зеленим, відмирає точка росту. Мідні добрива - це насамперед сульфат міді (до 25,5% міді); піритні недогарки (0,3-1% міді).
Позитивно відкликаються на внесення мідних добрив кормові, зернові культури, особливо, які вирощуються за інтенсивними технологіями.
ОРГАНІЧНІ ДОБРИВА
Основними органічними добривами є гній, торф, гноївка, пташиний послід, фекалії, солома, сапропель, відходи сільськогосподарського виробництва, промисловості та міст.
До складу органічних добрив входять макро- і мікроелементи, а також ростові речовини, антибіотики, вітаміни.
Для бездефіцитного балансу гумусу в орних ґрунтах необхідно що-річно вносити 1429 млн. т добрив в перерахунку на підстилковий гній. Оптимальним вмістом гумусу в ґрунтах слід вважати 2,5-3% для зернових культур, 3,5-4% для просапних, для капусти - 4,5-5,5%. Для збільшення кількості і підтримання бездефіцитного балансу гумусу в ґрунті підвищення родючості останнього необхідно вносити на Поліссі не менше 18т, у Лісостепу - 14 т, Степу - 8 т органічних добрив на гектар.
Тільки органічні добрива переводять гербіциди, пестициди, важкі метали та радіонукліди в недоступні для рослин сполуки і дають змогу отримувати високоякісну продукцію.
Найпоширенішим серед органічних добрив є гній, тобто суміш твердих та рідких виділень сільськогосподарських тварин з підстилкою або без неї.
Розрізняють підстилковий гній (твердий) та безпідстилковий (на-піврідкий і рідкий).
Підстилковий гній має вологість 81%. Отримують його при стійловому утриманні худоби з використанням підстилки з 4-6кг соломи або 8-14кг торфу на 1 голову в добу.
Напівперепрілий гній містить: 75% води, 21,7% органічних речовин 0,5% загального азоту, 0,15% аміачного азоту, 0,25% фосфору, 0,60% калію, 0,35% кальцію, 0,15% магнію та ін.
За ступенем розкладу розрізняють свіжий, напіврозкладений, перепрівший гній та перегній.
Масу гною визначають шляхом множення щільності на об'єм. Щіль-ність свіжого гною без ущільнення дорівнює 0,3-0,4т/м3; свіжого ущіль-неного - 0,5-0,6т/м3; напівперепрілого - 0,7-0,8; перегною - 0,9т/м3.
Вносять гній восени, а на ґрунтах легкого гранулометричного складу весною - 30-40т/га. Зимою вносять на легких ґрунтах, якщо були виключені втрати при його зберіганні.
Дія гною на важких ґрунтах продовжується протягом 12 років, а на легких - 4 роки. В перший рік внесення з нього використовується 8-38% азоту, головним чином аміачного, 30-35% фосфору, 46-80% калію.
Вносять гній, в першу чергу, під овочеві, картоплю, просапні т; зернові культури. Кількість органічних добрив для зони Полісся - 30-80 т/га; для Лісостепу - 30-50 т/га; Степу - 15-30 т/га.
Під зернові культури рекомендується гною 30 т/гa, під всі інші 30-80 т/га.
Дуже концентрованими органічними добривами є фекалії. В чистому вигляді їх використовувати небажано, краще компостувати з торфом і після 2-3 місяців (для знищення інфекційних збудників) можна вносити. На 1 т торфу необхідно давати 0,25-0,5т фекалій. Вносять суміш з розрахунку 5-25т/га.
Торф - це напіврозкладені в умовах надлишкового зволоження за-лишки рослин, в основному болотних. Найбільш ефективно торф вико-ристовують як підстилку для виготовлення компостів з гноєм, гноївкою, фекаліями, люпином, мінеральними добривами та курячим послідом. Для цього беруть торф, який відповідає стандартам, а саме: зольність не більше 25%, ступінь розкладу - не менше 20, абсолютна вологість не більше 60; вміст дерев'янистих частинок - не більше 10%, розмір частинок торфу тадерев'янистих частинок - не більше 60мм.
Торф необхідно використовувати дуже обережно, тому що це при-родне утворення формується надзвичайно довго, так на торфову масу потужністю їм витрачається приблизно тисячоліття, а при некваліфікованому використанні торфомасиву внаслідок швидкої мінералізації цей шар може зникнути через 15-20 років.
Сапропель - це мул прісноводних озер та водоймищ. Містить 15-30% органічних речовин, а також макро- та мікроелементи, біостимулятори, вітаміни, антибіотики.
Використовують у чистому вигляді і у вигляді компостів з гноєм, гноївкою, фекаліями. Для повного окислення речовин його провітрюють.
Норма внесення складає від 30-40 т/га під озимі та до 70 т/га - під просапні культури.
Зелені добрива - свіжа рослинна маса, яку заорюють в грунт для збагачення його органічними речовинами та азотом. Як зелене добриво використовують переважно бобові культури (люпин, доник, серадела, озима вика, хмелевидна чина та інші).
Зелена маса люпину містить 0,45% азоту, 0,1% фосфору, 0,17% калію, 0,47% кальцію. Це добриво особливо ефективне для ґрунтів Полісся. Приорюють зелені" добрива в період максимального цвітіння.

 
 

Цікаве

Загрузка...