WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаХімія → Основи агрохімії - Реферат

Основи агрохімії - Реферат

живлення спричиняв непропорційність між листям і корінням рослин, появу на листі бурих плям, утворення листя неправильної форми.
В ґрунті калій знаходиться головним чином в трьох формах:
1. Водорозчинній - доступний для рослин;
2. Обмінній, або адсорбованій - доступний для рослин;
3. Входить до складу ґрунтотворних порід - далекий резерв для рослин.
ДІАГНОСТИКА ГРУНТІВ ЗА ПОЖИВНИМИ РЕЧОВИНАМИ
Вміст окремих елементів мінерального живлення визначають лабораторним шляхом. Залежно від застосовуваного методу ґрунти форму-ють за вмістом поживних речовин. На підставі цих градацій формуються і розробляються картограми забезпеченості ґрунтів елементами живлення (табл.1).
Таблиця 1. Групування ґрунтів за вмістом азоту, мг/кг ґрунту
№ групи
Колір на картограмі
Вміст азоту
Метод
Тюрітіа та Кононової (легко-
гідролізований) Корифільда
(лужногідролізо-
ваний)
1 Лимонний Дуже низький < 30 200
5 Зелений Високий 71-100 -
6 Темно-зелений Дуже високий > 100 -
Вміст фосфору переважно визначають за методами Чирікова, Кірсанова та Мачигіна (табл. 2).
Таблиця 2. Групування ґрунтів за вмістом фосфору, мг/кг ґрунту

групи Колір на картограмі Вміст рухомого фосфору Метод
Кірсанова Чирікова Мічигіна
1 Блакитний Дуже низький < 25 < 20 250 > 200 > 60
За тією ж витяжкою, за якою визначали вміст фосфору, можемо встановити кількість калію за допомогою полум'яного фотометра, через який пропускаємо витяжку. За відповідною шкалою визначаємо кількість обмінного калію. Для групування ґрунтів використовуємо існуючі методи (мал. 3.)
Таблиця 3. Групування ґрунтів за вмістом обмінного калію,
мг/кг ґрунту (для зернових культур)

групи Колір на картограмі Вміст рухомого фосфору Метод
Кірсанова Чирікова Мічигіна Маслова
1 Жовтий Дуже низький < 40 < 20 < 50 250 > 180 > 400 > 300
Важливою щодо раціонального використання ґрунтів є реакція ґрунтового середовища, що визначає науково обґрунтоване введення виробництва, підтримання родючості ґрунту, збереження природної родючості ґрунтів. З цією метою складається картограма реакції ґрунтового середовища (табл.4.)
Таблиця 4. Групування ґрунтів за рН
№ п/п Колір на картограмі Ступінь реакції рН (КСІ)
1 Червоний Дуже сильно кисла 30 % К2О.
ПРОСТІ КАЛІЙНІ ДОБРИВА.
Сильвініт КСІ o NaCl має 12-18% К2О, багато натрію, тому краще використовувати на пасовищах, під кормові культури та цукрові буряки. Вносять восени під зяблеву оранку з метою вимивання хлору.
Каїніт - КСІ o MgSO4 o ЗН2О містить до 10-12%, а збагачений - до 18% К2О. Це грубокристалічна речовина сірого, білого або оранжевого забарвлення. Недоліком є те, що містить багато хлору. Вносять його під зяблеву оранку, щоб створити сприятливі умови для вимивання хлору.
Полігаліт K2SO4 MgSO4 CaSO4H2О - 12-15% K2O, безхлорне добриво, цінне для картоплі, льону, зернових. Вносять восени.
Калій магнезія містить 24-27% К2О та 11-18% MgO. Цінне добриво під культури, чутливі для хлору (картопля, овочі, плодові, гречка, льон).
Каліймаг містить 18-19% К2О. Має добрі фізичні властивості, негігроскопічнt, не злежується. Цінне добриво на легких ґрунтах під кар-топлю, овочі.
КОНЦЕНТРОВАНІ КАЛІЙНІ ДОБРИВА.
Хлористий калій - містить 52-60% К2О. Добриво білого забарвлення, має домішки червоних кристалів. Застосовують під всі культури і на всіх ґрунтах.
Калійна сіль - 30-40%. Отримують шляхом змішування хлористого калію із сильвінітом або каїнітом. Добриво сірого або світло-сірого за-барвлення, малогігроскопічне. Рекомендують під всі культури, під всі способи внесення, на всіх ґрунтах.
Калій-електроліт - має до 32% К2О. Отримують як побічний продукт при виготовленні магнію з карналіту. Містить багато хлору.
Сульфат калію - безхлорне добриво, містить 48-50% К2О.
Рекомендується під більшість сільськогосподарських культур.
Поташ - містить до 60% К2О. Отримують як відходи при виробництві алюмінію з нефеліну. Використовують при компостуванні.
ЕФЕКТИВНІСТЬ КАЛІЙНИХ ДОБРИВ. Використання калійних добрив найбільш ефективно на ґрунтах легкого гранулометричного складу. Калій у ґрунті може знаходитися в різних формах - калій ґрунтового розчину, обмінний калій, фіксований калій, силікатний калій невивітрених мінералів.
Нагромадження калію в ґрунтах відбувається при внесенні органічних добрив. Гумус зв'язує калій тільки в обмінну форму і не фіксує його.
Внесення високих доз калійних добрив перед застосуванням азотних, які містять останній в амонійній формі, забезпечує підвищення ефективності азоту. На піщаних ґрунтах дозу калійних добрив необхідно збільшувати на 20-ЗОкг/га. Ефективність калійних добрив зростає при їх сумісному внесенні з азотними та фосфорними добривами.
КОМПЛЕКСНІ ДОБРИВА. Комплексні добрива аналогічні зви-чайним, але в роки підвищеного зволоження вони мають свою перевагу. Випускають 8-10 марок при різному співвідношенні N:P:K (l:l:l; 1:0,5:1; 1:2:0; 2:1:1; 2:1:1,5; 1:1,5:1,1 та інші). Особливо важливим є застосування комплексних добрив в районах з радіонуклідним забрудненням території, де перевагу необхідно надавати калійним, фосфорним над азотними для зменшення надходження в рослини цезію та стронцію, які є аналогами калію, кальцію та фосфору.
Комплексні добрива діляться на тверді та рідкі, їх застосовують на всіх ґрунтах, під всі культури, у різні строки і різними способами.
Амофос містить 10-12% N та 46-50% Р2О5. Використовують на ґрунтах з низьким вмістом фосфору. Недоліком є великий розрив між азотом та фосфором.
Діамофос містить 20-21% N та 46-50% Р2О5, є добрим компонентом для виготовлення тукосумішок.
Калійна селітра містить 13% N, 46% К2О. Білий порошок, застосо-вують під культури, чутливі до хлору. Значна різниця між вмістом калію та азоту (1:3,5) дозволяє використовувати її для підживлення картоплі та коренеплодів, коли необхідно мало азоту, але багато калію.
Нітрофоска - 11:10:11 - містить азот та калій водорозчинний, а фосфору 25-60% водорозчинного, а решта - цитраторозчинний. Вико-ристовують на всіх ґрунтах, за винятком солонців.
Нітрофос - складне добриво, містить 23% азоту, 17% фосфору (60% водорозчинного). Використовують на всіх ґрунтах під рослини, яким не потрібно калію.
Діамонітрофоска - потрійне складне добриво, містить 17-18% NPK у співвідношенні 1:1:1. Цінне добриво для всіх ґрунтів і всіх рослин.
Нітроамофос - містить близько 24% азоту та 24% водорозчинного фосфору. Використовують на ґрунтах, забезпеченихкалієм.
Нітроамофоска - містить NPK у співвідношенні 17:17:17. Добрі фізичні властивості. Є цінним добривом на всіх ґрунтах, під усі культури. Кристалін - складне добриво, містить від 41 до 66% NPK. Загального засвоюваного фосфору - 10-20%. Це добриво безхлорне. Широко використовується в теплицях. Випускають чотири марки (1-4). Можна застосовувати в теплицях у вигляді розпиленого водного розчину.
Суперфоска - складне добриво, містить 11-16% Р2О5 та 12-21% К2О. Використовується на ґрунтах з підвищеним вмістом азоту.
ФОСФОРНО-КАЛІЙНІ СКЛАДНІ ДОБРИВА. Метафосфат кальцію містить 65-74% Р2О5. Вміст кальцію - 22-27%. Використовують на кислих ґрунтах. Метафосфат калію містить до 60% Р2О5 та 33% К2О. Вносять під зяблеву оранку на ґрунтах, забезпечених азотом.
Метафосфат амонію містить до 60% Р2О5

 
 

Цікаве

Загрузка...