WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаХімія → Визначення біологічної активності стирилових похідних четвертинних солей хінолінію - Реферат

Визначення біологічної активності стирилових похідних четвертинних солей хінолінію - Реферат

в табл. 1.
Протимікробну активність одержаних солей вивчали загальнопройнятим методом серійних розведень досліджуваного препарату в м'ясо-пептонному бульйоні. В якості тест-мікробів використовували staphiloccocus aureus (золотистий стафілокок шомм 209) Escherichia colі (кишечна палочка), Pseudomas aeruqinosa (сінегнойна паличка), Candida albicvans (дріжджеподібні гриби роду Кандіда), Bacillus subtilis (сінна паличка).
Встановлена деяка залежність між протимікробною активністю і структурою хімічних сполук. Так, по відношенню до Е. colі, Ps. aeruqinosa і С. Albicvans більш активними виявилися барвники, похідні кетону Міллера (ХІ-ХІІІ), в той час як проти staph. aureus більш активними виявилися барвники, одержані з n-диметиламінобензальдегіду (І-Х). Проти Bac. Subtilis в випадку одних замісників, проявляють більшу активність перші барвники, у випадку інших - другі. N - метил ы Т етилзаміщені хіностиралові барвники (І і ІІ) виявилися однаково найменш активними проти всіх досліджуваних мікроорганізмів. Введення групи ОН в 6 положення хіномліноєвого ядра (сполука Ш) дещо знижує активність проти стафілокока, але підвищує активність препарату по відношенню до інших мікроорагнімів. Заміна N - алкільної групи на бензольну (спол. 1У) підвищує активність препарату проти всіх досліджуваних мікробів. Введення в 6 положення групи СН3 (спол. У) викликає пониження активності проти Pseudomas aeruqinosa, Е. Colі і підвищує активність проти staphiloccocus aureus і Candida albicvans. Введення групи ОСН3 в положення : (спол.УІ) підвищує активність проти staphiloccocus aureus і Candida albicvans знижує проти інших мікробів. Заміна N - алкільної групи на N - фенільну (спол. УП) підвищує ускладнення молекули (спол. УШ, ІХ, Х) не призводить до підвищення активності, а в деяких випадках супроводжується її пониженням.
Протимікробна активність солей ліпідінію
Солі ліпідінію, їх 3-метил і 3-ацетил - заміщені легко вступають в реакцію конденсації з йодидом 1-етилхінолінію в присутності основних каталізаторів, утворюючи несиметричні монометин - хіноціанінові барвники (І-ХІ), фізикохімічні властивості яких представлені в табл. 1.
R2
X
R N CH===== N - C2H5
R3
(І-ХІ)
Н11С5 - N CH===== N - C5H6
І
(ХІІ)
R3:Н(а); СН3(б); СОСН3(в)
Маккінстрі довів, що найпростіший представник цього класу барвників, хіноліновий синій (ХІІ) показав високу активність in vitro проти збудників дифтерії, і грам-позитивних коккових бактерій. Були досліджені й інші біологічні властивості цих сполук. Тому цікавило досліджувати не вивчені в цьому відношенні представники класу.
З метою вивчення антимікробної активності були синтезовані три серії монометинових барвників з різним значенням R3: серія "а" - R3 = Н, серія "б" - R3 = СН3, серія "в" - R3 = СОСН3.
Всі синтезовані сполуки являють собою темні порошки, добре розчинні в полярних. Нерозчинні в неполярних органічних розчинниках і легко розчинні у воді. Найактивнішими виявилися сполуки серії "б", які містять N - бензольні замісники R1 = C6H5CH2 (Іуб, Уб, У1б), причому їх активність збільшується в ряду при таких значенням R2: 6-ОСН3<Н<6-СН3. Дещо меншою активністю володіють препарати Пб (R3 = СН3, R2= 6-ОН) і Іхб (R1= СН3, R2= Н), а за ними І б (R1= СН3, R2= Н) і Ушб (R1= C6H5, R2= бензо (f)). Найменша активність у барвників серії "в" (R3 = СОСН3). Малоактивними сполуками у всіх трьох серіях "а", "б" і "в" виявилися препарати УШ, Х і ХІ.
Найчутливішисм до монометинціановим барвником (І-ХІ) виявився Рs. Aerog. Менш чутливим - Cand. all. і Bac.antr. Найменш чутливими є E.coli Staph. аureus.
Експериментальна частина
Визначення біологічної активності 1 - бензил - 3 метил - 4 [n - диметиламіностирил] - 6 метоксихіноліній перхлорату і 1-етил - 3- метил - 4 - [n - диметиламіностирил] - хіноліній перхлорату.
1.1. Обладнання і реактиви
- Автоклав електричний (ГОСТ 9586-75)
- Вага лабораторна рівноплеча.
- Дистилятор.
- Лупа (ГОСТ 25706-83)
- Мікроскоп (ГОСТ 8284-78)
- ОН-метр.
- Термостат електричний для вирощування бактерій з автоматичним терморегулятором до 50оС і з термометром з ціною поділки 0,2оС.
- Шафа сушильна лабораторна.
- Папір фільтрувальний (ГОСТ 12026-76)
- Посуд мірний лабораторний скляний (ГОСТ 1770-74, ГОСТ 20292-74).
- Піпетки вмістимістю 1-10 см3.
- Стакани лабораторні (ГОСТ 25336-82).
- Чашки бактеріологічні.
- Вода дистильована (ГОСТ 6709-72).
- Середовище Ендо сухе поживне.
- Спирт етиловий ректифікований (ГОСТ 5962-67).
- Стирол N8 і N51.
1.2. Підготовка до аналізу.
1.2.1. Підготовка посуду та матеріалів.
Весь бактеріологічний посуд перед стерилізацією добре миють і висушують.
Чашки Петрі складають і загортають в папір. Між кришкою і дном бактеріологічних чашок, які використовуються для розливки середовища Ендо, кладуть кружки фільтрувального паперу діаметром на 1-2 см більше діаметру чашки.
Піпетки складають по 6-10 штук і загортають в папі.
1.2.2. Стерилізація посуду.
Підготовлений посуд стерилізують сухим жаром в сушильній шафі при температурі 160 5оС на протязі 1 год., рахуючи від моменту досягнення цієї температури. Простерилізований посуд виймають із сушальної шафи після його охолодження нижче 60оС. Посуд можна простерилізувати в автоклаві при 126 2оС (1,% кг с/см2) 30 хв.
1.2.3. Приготування середовищ і реактивів.
1.2.3.1. Приготування розчину стиролу в таких концентраціях 0,1%, 0,01%, 0,0001%.
Відважують на вазі лабораторній рівноплечій 0,1 г; 0,01 г, 0,0001 г стрилу N8 і розчиняють у відповідно кожен в 100 см3 дистильованої води при температурі 70-80оС.
Відважують на вазі лабораторній рівноплечій 0,1 г; 0,01 г і 0,001 г стиролу N51 і розчиняють відповідно кожен в 100 см3 дистильованої води при температурі 70-80оС.
До кожного із розчинів додають по 4г сухого середовища Ендо розмішують, кип'ятять до повного розплавлення агару 2-3 хв. Профільтровують і знову доводять до кипіння. Охолоджують до температури 45-50оС, розливають в стерильні чашки Петрі шаром 3-4 мм.
Після застивання підсушують при температурі 37 1оС на протязі 40-60 хв.
1.3. Проведення аналізу
Підготовлені чашки Петрі із середовищем Ендо та Стиролу різних концентрацій 0,1; 0,01; 0,001 г розділяють на два сектора.
Беруть готовий посівний матеріал Shigella I Salmonella петлею штрихами на поверхню середовища. Перед кожним посівом петлю обеззаражують на полум'ї горілки. Посів роблять на шістьох чашках, в кожній по два види бактерій.
Чашки поміщають, кришками вниз, в термостат на 24 год. для інкубування при температурі 37оС.
Після інкубування визначають протимікробну активність стиролу N8 і N51, в концентраціях 0,1%, 0,01%, 0,0001% не пригнічує ріст Shigella. Ріст Salmonella не спостерігався на чашках Петрі, де був стирол N8 і N51 з концентрацією вмісту 0,1%, а приконцентраціях 0,01%, 0,0001% ріст Salmonella не пригнічувався.

 
 

Цікаве

Загрузка...