WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаХімія → Вуглеводи - Реферат

Вуглеводи - Реферат


TEMA: ВУГЛЕВОДИ.
Будова, властивості глюкози і сахарози. Властивості крохмалю.
ДОСЛІД 1. Взаємодія глюкози з дигідроксидом міді і оксидом срібла.
ХІД ДОСЛІДУ 1: У пробірку налийте 1 мл, розчину глюкози, прилийте стільки ж розчину їдкого натру. До суміші добавте 4-5 крапель розчину сульфату міді і нагрійте до кипіння. Поясніть свої спостереження. Складіть рівняння реакції. Повторіть у такій самій по-слідовності дослід із сахарозою.
Який висновок на підставі спостережень можна зробити?
2. У пробірку налийте 5 мл розчину лугу і кип'ятіть 1-2 хв. Після цього розчин вилийте, а пробірку старанно промийте дистильованою водою. У підготовлену пробірку влийте 0,5-1 мл. аміачного розчину оксиду срібла і 1-2мл розчину глюкози. Су-міш, не збовтуючи, нагрійте на водяній бані або на слабкому полум'ї газового пальника. Що спостерігається? На що вказує - цей дослід? Яка функціональна група входить до складу молекули глюкози. Повторіть у такій самій послідовності дослід з сахарозою.
ДОСЛІД 2. Взаємодія сахарози з гідроксидом кальцію.
ХІД ДОСЛІДУ: В пробірку налийте 3 мл. розчину сахарози, долийте приблизно 2 мл вапняного молока. Що спостерігається? Через розчин пропустіть діоксид вуглецю. Які зміни відбулися в розчині?
Сахароза, я складі молекули якої є кілька гідроксильних груп, подібно багатоатомним спиртам вступає в реакцію s гідроксидами, утворюючи похідні дисахаридів типу алкоголятів - так звані сахарати, Сахарати добре розчиняються у воді. Сахарат кальцію - нетривка сполука: під дією діоксиду вуглецю із сахарату виділяється вільна сахароза, а гідроксид кальцію осаджується діоксидом вуглецю у вигляді дрібнокристалічного карбонату кальцію,
ДОСЛІД 3. Взаємодія крохмального клейстеру з йодом.
ХІД ДОСЛІДУ: Налийте півпробірки води і всипте у дистильовану воду близько 0,2г, крохмалю. Суміш добре збовтайте, вилийте в посудину з 50 мл. киплячої дистильованої води і старанно перемішайте. Влийте 3-4 мл крохмального клейстеру в пробірку, охолодіть і прилийте 1 мл йодної води. Що спостерігається? Нагрійте рідину в пробірці до кипіння і знову охолодіть. Як змінилася рідина?
ДОСЛІД 4. Гідроліз крохмалю,
ХІД ДОСЛІДУ: В 6 пробірок до половини їх об'єму налийте дистильованої води, в кожну пробірку капніть по 2-3 краплі розчину йоду. Близько 2 г крохмалю збовтайте в пробірці з 10 мл дистильованої води, і вилийте в колбочку з 100 мл киплячої дистильованої води. Розчин добре перемішайте. До утвореного крохмального клейстеру добавте 2 мл розчину сірчаної кислоти.
3-4 краплі суміші перенесіть у першу пробірку з розчином йоду і суміш збовтайте. Потім закріпіть колбу в штативі закріпіть колбу в штативі і кип'ятіть рідину. Через кожні 2 хв. переносьте до 3-4 краплі суміші в одну із пробірок з водним розчином йоду і перемішуйте суміш з пробірках.
При нагріванні крохмалю з розбавленою сірчаною кислотою крохмаль поступово гідролізується.
Схему гідролізу крохмалю можна зобразити так:
(С6Н10О5)х ' (С6Н10О5)n ' (С6Н10О5)m
розчинний декстрин
крохмаль
' p С12Н22О11 ' 2p С6Н12О6.
мальтоза глюкоза
Скорочено: (С6Н10О5)х + хН2О ' xС6Н12О6.
Iз збільшенням ступеня гідролізу спостерігається поступова зміна забарвлення розчину йолу від внесення кожної наступної проби гідролізату.
Висновки:
В-1
1. Яким чином зображають макромолекулу полімеру. Зобразити двома способами формулу поліетилену, поліхлорвінілу.
2. Номенклатура і класифікація полімерів.
3. Які полімери називають змитими. Ряд фізико-хім. властивостей в залежності від будови макромолекул. Новести приклади різних типів приєднання в макромолекулі.
В-2
1. Дати визначення поняттям "мономер", "олігомер", "полімер".
2. Яку будову може мати макромолекула полімеру? Пояснити на конкретних прикладах.
3. Класифікація за будовою основного ланцюга. Насичені і ненасичені карболанцюгові полімери. Навести 5 прикладів різних карболанцюгів полімерів.
В-3
1. Які полімери називають регулярними, нерегулярними, стереорегулярними. Типи стереорегулярних полімерів. Пояснити на прикладах поліпропілену.
2. На прикладі полі вінілового спирту покажіть просторову будову макромолекули полімеру.
3. Класифікація за поширенням у природі і за будовою макромолекули.
В-4
1. Дати визначення поняттям "макромолекула", "складова ланка", "ступінь полімеризації".
2. Який з полімерів має кращі фізико-механ. властивості: синдіотоктичний чи атактичний поліпропілен ?
3. Як побудовані гетероланцюгові полімери, їх поділ. Навести по 3 приклади.
№1
1. Що таке - цис ізомери і - транс ізомери. Навести приклади ненасичених вуглев.
2. За неведеними схемами напишіть рівняння реакції і вкажіть продукт реакції і до яких груп вони відносяться?
а) СН СН + НСl
б) С4Н6 + О2
в)
+ Н2
3. Назвіть за систематичною номенклатурою такі сполуки.
а) С4Н9 С2Н5 СН3
СН2 - С - С = С - С - СН2 - СН2
СН3 С3Н7 СН3 С2Н5 СН3
б) С2Н5 СН3
СН3 - С - = С - С = С - СН3
СН3 С3Н7
№2
1. Що називається діє новими віглеуводнями? Загальна формула. Написати структурну формулу гептадієну 1,3; бутадієну 1,3.
2. За наведеними схемами напишіть рівняння реакції і вкажіть продукт реакції. До якої групи ненасичених вуглеводнів вони відносяться.
а) СН2 = СН - СН = СН2 + /О/
б) С6Н6 + Сl2
в) СН2 = СН2 + Н2О
3. Назвіть за систематичною номенклатурою.
а) СН = СН2 С2Н5 С4Н9
СН - С С - С - СН - СН - СН3
СН3 СН3 С3Н7
б) СН3 СН3
СН3 - С = С - С = С - СН3
СН3 СН3
№ 3
1. Що називають ацетиленовими вуглеводнями? Загальна формула. Написати структурну формулу нонину; пентину.
2. Допишіть рівняння реакції, вкажіть продукт реакції. До яких груп ненасич. вуглеводнів вони відносяться.
а) С6Н6 + НNО3
б) СН СН + Н2
в) СН2 = СН2 + НСl
3. Назвіть органічні сполуки.
а) СН3 - СН - С = СН2
СН3 СН3
б)
№4
1. Що називають ненасиченими вуглеводнями? Загальна формула. Написати структурну формулу гептилену, декилену.
2. Допишіть рівняння реакції, вкажіть продукт реакції. До яких груп ненасичених вуглеводнів вони відносяться ?
а)
+ Сl2
б) СН2 = СН - СН = СН2 + Н2
в) НС СН + Вr2
3. Назвіть органічні сполуки:
а) СН3 С2Н5
СН - С С - С - СН3
СН3 Н3С - С - СН3
СН3
б) С2Н5
СН3 - СН = С - С - СН - СН2 - СН3
С5Н7 С2Н5 СН3
№5
1. Добування і застосування ацетиленових вуглеводнів. Наведіть рівняння реакції.
2. Допишіть рівняння реакції, вкажіть продукт реакції. До яких вуглеводнів вони належать.
а) СН2 - СН - СН = СН2 + /О/
б)
+ НNО3
в) СН2 = СН2 + Br2
3. Назвіть органічні сполуки.
а)
б) С2Н5 С4Н9
СН3 - С = С - С = С - СН3
СН3 С3Н7
№6
1. Що називають ароматичними вуглеводнями? Загальна формула. Написати паракилол, ортокилол, метаксилол.
2. Допишіть рівняння реакції, вкажіть продукт реакції. До яких груп ненасичених вуглеводнів вони відносяться.
а) СН2 = СН2 + Br2
б) СН2 = СН - СН = СН2 + НСl
в) СН = СН + О2
3. Назвіть органічні сполуки.
а) СН3 - С = СН - СН - СН2 - СН3
СН3 С3Н7
б) С3Н7 С2Н5
СН3 - С = С - С = С - СН3
С2Н5 С3Н7

 
 

Цікаве

Загрузка...