WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаХімія → Xімія і технологія органічних речовин - Реферат

Xімія і технологія органічних речовин - Реферат

речовини газоподібне).
Критичний обсяг (Vкр) - обсяг, займаний речовиною в критичному стані (наибільший обсяг у рідкому стані).
Показники стадій хімічного перетворення:
Конверсія - К (ступінь перетворення) - відношення кількості речовини, що вступили в реакцію (тобто прореагировавшего речовини) до кількості цієї речовини, подаваного в реакційний апарат.
Вихід цільового продукту, (%):
на пропущену сировину - кількість отриманого цільового продукту віднесене до кількості сировини, завантаженого в реактор;
на розкладену сировину - те ж, віднесене до кількості сировини, що вступили в реакцію.
Селективність - кількість отриманого цільового продукту, віднесена до максимально можливого теоретичний, % (для процесів, що протікають у кілька стадій враховують селективність на кожній стадії).
Видаткові коефіцієнти - чи кількостей сировини його компонентів, а також допоміжних матеріалів, пари, електроенергії, холоду і т.д. витраченого на виробництво 1 т продукції.
Продуктивність - кількість цільового продукту, одержуваного в одиницю часу (кг/з, т/рік і т.д.).
Потужність виробництва -максимально можлива продуктивність при оптимальних умовах процесу.
Інтенсивність процесу - продуктивність, віднесена до одиниці корисного обсягу цеху, виробництва (Кз) до годовй потужності (Р):
Ку = Кз / Р ;
Обсяг реакційної зони: Vp = Vс ?,
де Vc, - об'ємна витрата, м3/c,
? - час контакту, c
Висота реакційної зони: Н == Vp / S,
де S - площа перетинання, м 2.
Об'ємна швидкість - обсяг газової суміші рідини, що проходить через одиниця об'єму каталиэатора за одиницю часу:
Vоб. = Vсырья / Vкат.
Продуктивність каталізатора - маса цільового продукту, що знімається з одиниця об'єму чи маси каталізатора:
П = Gпрод./ Vкат, кг/ м 3 или
П = G прод./ G кат., кг/кг.
Техніко-економічні показники
Собівартість - грошове вираження витрат (З) підприємства на виробництвоі збут одиниці продукції (N): З = 3 / N , грн/т;
Прибуток підприємства: П == (Я - З) oА , де; апарата.
Питомі капітальні витрати - відношення загальної вартості установки,
Ц - відпускна ціна ед. продукції, грн/т;
С - себестнмсть ед. продукції, грн/т;
А - річний обсяг виробництва продукції, т.
Рентабельність підприємства - відношення прибутку (П) до витрат (3)
Р = П / 3
Матеріальний та тепловий баланси
Матеріальні і теплові баланси є основою технологічних розрахунків.
До них відносяться визначення виходу основного і побічного продуктів, видаткових коефіцієнтів по сировині, виробничих утрат.
Тільки визначивши матеріальні потоки, можна зробити необхідні конструктивні розрахунки виробничого устаткування, оцінити економічну ефективність і доцільність процесу.
Складання матеріального і теплового балансу необхідно як при проектуванні нового, так і при аналізі роботи існуючого виробництва.
При проектуванні нових виробництв використовується досвід існуючих з урахуванням результатів сучасних досліджень і розрахунків на їхній основі.
Основою матеріального балансу є закон збереження маси речовини і стехеометричні співвідношення.
Матеріальний баланс може бути представлений рівнянням;
Gвх. = Gвых. + Gпотер
Матеріальний баланс звичайно складають на одиницю маси основного продукту в одиницю часу (кг/год, т/пора, тис.т/рік і т.п.) чи в молях. Для процесів без зміни, що, обсягу, що протекають тільки в газової фазе, можливе залишення балансу в кубічних м.
Теоретичний матеріальний баланс розраховується на основі стехеометричного рівняння реакції.
Практичний матеріальний баланс враховує з'єднання вихідної сировини, готової продукції, надлишок одного з компонентів сировини, ступінь перетворення, утрати сировини і готового продукту і т.д.
Тепловий (енергетичний) баланс складається на основі закону збереження енергії і матеріальних розрахунків:
Qприх. = Qрасх. + Qпотер.
Тепловий баланс дозволяє визначити потреба в тепло- чи хладоносієм, величину теплообмінних поверхонь. Тепловий баланс враховує кількості теплоти внесене й винесино з апарата, теплоту фізичних процесів (розчинення, абсорбція і т.д.), теплоту хімічних, перетворень (екзо- і ендотермічні реакції), кількість теплоти яка підводиться чи відводиться з апарата (з димовими газами, пером, холодильниками усередині апарата і т.д.), утрати тепла в навколишне середовище.
Сумарна теплота фізичних процесів (конденсація, випар, розчинення й ін.) визначається з урахуванням теплоти фазових переходів:
Тепловий ефект реакції дорівнює сумі теплот утворення вихідних речовин за винятком суми теплот утворення продуктів реакції;
?Н = (? Нобр.) исх. - (? Нобр.) прод.
Видаткові коефіцієнти характеризують витрата різних видів сировини, води, палива, пари, електроенергії, холоду на одиницю вироблюваної продукції.
Процеси переробки нафти:
Установки ЭЛОУ-АТ (ЭЛОУ-АВТ) складаються з 2-3 блоків:
1) Обессоливанне;
2) Атмосферна перегонка (AT);
3) Вакуумна перегонка мазуту (ВТ).
Продукти переробки нафти:
Вуглеводневиый газ - виводиться у виді газу і голівки стабілізації; використовується у виді палива.
Бензинова фракція (30-1800С): компонент товарного бензину, сировина для каталітичного риформинга, вторинної перегонки, пиролизных установок.
Гасова фракція (120-3150С): паливо для реактивних і тракторних карбюраторних двигунів, сировина установок гідроочищення; для освітлювальних цілей.
Дизельна фракці-атмосферний газоойль (180-3500С): паливо для дизельних двигунів і сировина установок гідроочищення.
Мазут-залишок атмосферної перегонки (>350 0С): казанове паливо, сировина термічного крекінгу.
Вакуумний вакуумний-дистилят-вакуумний газйль (350-500 0С): сировина каталітичного крекінгу, сировина гідрокрекінгу;
Гудрон-залишок АВТ (>5000С): сировина термічного крекінгу, коксування, виробництва бітуму й олій.
Установки неглибокої переробки нафти працюють по паливному варіанті (основні напрямки - збільшення добору світлих нафтопродуктів і підвищення їхньої якості).
Установки глибокої переробки нафти забезпечують одержання сировини для процесів органічного синтезу в результаті

 
 

Цікаве

Загрузка...