WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК” - Дипломна робота

Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК” - Дипломна робота

субстратегій.
До функціональних стратегій (субстратегій) відносять:
o стратегію науково-дослідних та експериментально-впроваджу-вальних робіт;
o виробничу стратегію;
o маркетингову стратегію.
У групу стратегій ресурсного забезпечення включають:
o стратегію кадрів та соціального розвитку;,
o стратегію технічного розвитку;
o стратегію матеріально-технічного забезпечення;
o фінансову стратегію;
o організаційну стратегію;
o інвестиційну стратегію.
Кожна субстратегія, як правило, містить; 1) цілі, умови та основні напрямки діяльності в тій чи тій сфері, кінцеві результати за функціональними стратегіями або вплив на ці результати, що його забезпечує втілення в життя ресурсних стратегій; 2) порядок і послідовність (у просторі і часі) вирішення
У ринковій системі господарювання БП виконує дві важливі
функції: зовнішню (ознайомлення заінтересованих ділових людей із сутністю та ефективністю реалізації нової підприємницької ідеї) і внутрішню (відпрацювання системи управління реалізацією
підприємницького проекту).
Конкретними цілями розробки БП як багатофункціонального
документа є:
o налагодження ділових стосунків між підприємцем і майбутніми постачальниками, продавцями та найманими працівниками;
o проектування системи управління започатковуваним бізнесом у конкретній сфері діяльності;
o своєчасне передбачення можливих перешкод і проблем на шляху до успіху організації власного діла;
o формування та розвиток управлінських якостей підприємця-
o перевірка життєздатності підприємницької ідеї ще до її практичної реалізації.
Загальна методологія розробки БП охоплює три стадії: початкову, підготовчу та основну. Початкова стадія є обов'язковою за умови започаткування нової справи; вона передбачає опрацювання концепції майбутнього бізнесу. На підготовчій стадії формується інформаційне поле, оцінюються сильні і слабкі сторони діяльності фірми, формулюються її місія та конкретні цілі, розробляється стратегія й можливі стратегічні альтернативи. На основній стадії здійснюється безпосередня розробка конкретного БП.
На зміст і структуру БП істотно впливають: цілі розробки БП;
аудиторія, на яку розраховано БП; сфера та розміри бізнесу; ха-рактеристика продукту бізнесу; фінансові можливості підприємця. Типову структуру БП показано на рис. 13.4.
Загальновживана логіка розробки БП підприємства (організації) передбачає послідовне здійснення таких дій:
1) вибір продукції (послуг) для ринку;
2) дослідження ринкового середовища для майбутнього бізнесу;
3) вибір та обгрунтування місця для розміщення фірми, яка вперше розпочинає свою діяльність;
4) прогнозування можливих обсягів продажу продукції (надання послуг);
5) визначення виробничих параметрів майбутнього бізнесу;
6) розробка цінової та збутової політики;
7) обґрунтування вибору організаційних параметрів фірми;
8) опис потенційних ризиків і дій для їхньої мінімізації;
9) оцінка фінансових параметрів бізнесу;
10) узагальнення висновків з основних положень бізнес-плану.
Висновок
Хоча розглянуте мною підприємство має низьку рентабельність, але все-таки має величезний потенціал розвитку. На сучасний момент діяльність підприємства не можна оцінити як оптимальну. Аналізуючи ранні місяці роботи підприємства можна сказати, що підприємство приносило реальний прибуток. Виходом з цього положення є ряд заходів, спрямованих на повернення старих покупців за рахунок більш якісного асортименту, ціновий і збутовий політики.
Асортимент ціни і збут - це три кити, на яких тримається торговельне підприємство. Успішна реалізація кожного з них окремо не дає ефекту, який можна було б одержати, увязав усіх трьох між собою. Т.о., залежність асортименту і цін виражається тим, що рівень закупівельних цін впливає на формування асортименту, а існуючий асортимент, його ширина і глибина впливають на установку відпускних цін. Ціна впливає на організацію збутової політики, а збут, у свою чергу, впливає на формування ціни. Також збутова політика повинна бути ув'язана з асортиментом, тому що побажання покупців формують асортимент, а реальний асортимент визначає способи ведення продажів.
Таким чином, керування формуванням асортименту, установкою цін і розробкою збутової політики необхідно здійснювати, з огляду на зв'язку між ними. Приймаючи в увагу постійно мінливу кон'юнктуру ринку, і асортимент, і ціни, і збут необхідно регулярно переглядати й оцінювати результат від уведення тих або інших змін. Для здійснення регулярного аналізу необхідно затрать і час і кошти. Але це дозволить досягти конкурентних переваг.
В данийчас лише деякі торговельні фірми відносяться до формування асортиментній, ціновий і збутову політику так серйозно, як це написано в більшості книг. Це дає їм визначені переваги - знати ринок, з найбільшою імовірністю пророкувати поводження попиту, завойовувати покупців і ін. Здобуваючи, таким чином, фінансову міць такі підприємства серйознішають перешкодою на шляху розвитку дрібних оптових фірм. У результаті чого дрібні фірми, що працюють у близькому сегменті, змушені знаходити обхідні шляхи.
З іншої сторони ринок у сфері оптової торгівлі продуктами харчування є дуже великим. Тут завжди можна буде знайти нішу або витиснути одного з багатьох конкурентів. Знання ринку, законів торгівлі головним чином визначають успіх підприємства.
Список літератури
1. Про складський облік: законодавча база, інструкції і методичні рекомендації. -М.: БУКВИЦА, 1997 - 144 с.
2. Брагин Л.А., Данько Т.П., Іванов Г.Г., і ін. Торговельна справа: економіка й організація. -М: ИНФРА-М, 1997. - 256 с.
3. Бланк И.А. Керування торговельним підприємством . - М.: Асоціація авторів і издателейю ТАНДЕМ. Видавництво ЭКМОС, 1998. - 416 с.
4. Лебедєв О.Т., Филлипова Т.Ю. Основи маркетингу. - Спб.: ИД "Мім", 1997.-224 с.
5. Моррис Р. Маркетинг: ситуації і приклади. - М.: Банки і біржі, ЮНИТИ, 1996. - 192 с.
6. Памбухчиянц В. К. Організація, технологія і проектування торговельних підприємств - М.: ІОЦ "Маркетинг", 1999.-320 с.
7. Щур Д.Л. Договори в торгівлі - М: Видавництво Пріор, 1997.-112с.
8. Щур Д.Л. Основи торгівлі. Оптова торовля. -М.: Видавництво "Справа і Сервіс", 1999. - 304 с.
9. Эванс дж. Р., Берман Б. Маркетинг.-М.: Економіка, 1990.-350с.
10. Юккель Х., Хеллер О. і ін. Довідник підприємця: роздрібна торгівля, оптова торгівля, вантажний транспорт, суспільне харчування і готельне господарство. - М.: Наука, 1994. - 592 с.
11. Крюкова Е., Іванов С. Гадання на кавовому складі. (Хто складає прогнози продажів). КОМПАНИЯЮ 24 травня 1999 №18(66)
12. Іванов К. знайдіть свого покупця. Ви і Ваш магазин №2 1999 стор. 23
13. Гуменюк М. У результаті позитив. Ви і Ваш магазин №2 1999 стор. 22.
14. Особою до покупця. Ви і Ваш магазин, №4 1999 стр 23.
15. Індустрія корпоративного знання. COMPUTERWORLD РОСІЯ, 23 лютого 1999, стр 28.

 
 

Цікаве

Загрузка...