WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК” - Дипломна робота

Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК” - Дипломна робота

період обороту усіх використовуваних активів. Він характеризує середній період часу, протягом якого сукупні активи торговельного підприємства роблять повний господарський оборот. Розрахунок цього показника здійснюється по формулі:
Поа = А / Ро = Д / Коа
Де Ро - одноденний обсяг реалізації товарів у розглянутому періоді;
Коа - коефіцієнт оборотності усіх використовуваних активів.
4. Рівень рентабельності. Він дозволяє оцінити здатність торговельного підприємства генерувати необхідний прибуток у процесі своєї господарської діяльності й охарактеризувати загальну ефективність використання активів і вкладеного капіталу. Для проведення узагальнюючої оцінки рівня рентабельності в процесі характеристики фінансового стану торговельного підприємства використовуються наступні показники.
А) коефіцієнт рентабельності усіх використовуваних активів (або коефіцієнт економічної рентабельності). Він показує рівень чистого прибутку, генерований всіма активами торговельного підприємства, що знаходяться в його використанні.
Ра = НП / А
Ра - коефіцієнт рентабельності усіх використовуваних активів;
НП - сума чистого прибутку в розглянутому періоді;
А - середня вартість використовувані активів у розглянутому періоді.
Б) Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (або коефіцієнт фінансової рентабельності). Він характеризує прибутковість власного капіталу, інвестованого в торговельне підприємство.
Рск = НП/СК
Де Рск - коефіцієнт рентабельності власного капіталу;
НП - чистий прибуток підприємства в розглянутому періоді;
СК - середня вартість власного капіталу підприємства в розглянутому періоді.
В) коефіцієнт рентабельності реалізації товарів (або коефіцієнт комерційної рентабельності). Він характеризує прибутковість торговельної діяльності підприємства.
Рр = НП / Р
Де Рр - коефіцієнт рентабельності реалізації товарів;
Чп - чистий прибуток підприємства в розглянутому періоді;
Р - загальна сума товарів реалізованих у розглянутому періоді.
Вище були розглянуті найважливіші фінансові коефіцієнти, використовувані в процесі оцінки окремих аспектів фінансового стану торговельного підприємства.
Для заглибленої оцінки використовується більш велика система фінансових показників, основні з яких розглянуті вище.
Проведення інтегральної оцінки фінансового стану торговельного підприємства засновано на використанні відомої "моделі Дюпона".
Відповідно до цієї моделі коефіцієнт рентабельності усіх використовуваних активів торговельного підприємства визначається добутком коефіцієнта рентабельності реалізації товарів на коефіцієнт оборотності всіх активів.
Ра = Рр * КОа
Уловні позначення:
НП - сума чистого прибутку
Р - загальна сума реалізації товарів
А - середня сума усіх використовуваних активів
ОА - середня сума оборотних активів
ВА - середня сума позаоборотних активів
ТЗ - середня сума товарних запасів
МЗ - середня сума запасів матеріалів, МБП
ДЗ - середня сума дебіторської заборгованості
ТАК - середня сума грошових активів ПОА - середня сума інших оборотних активів
ВД - сума валового доходу
Др - сума доходів від реалізації товарів
Дп - сума доходів від іншої реалізації
Дв - сума позареалізаційних доходів
ИО - загальна сума витрат звертання
Иопер - сума перемінних витрат звертання;
Иопост - сума постійних витрат
Нд - сума податків, що сплачуються за рахунок доходів
Нп - сума податків, що сплачується з прибутку
Для інтерпретації результатів інтегральної оцінки фінансового стану торговельного підприємства може бути використана спеціальна матриця, представлена на мал.
Ріст коефіцієнта оборотності активів '
Низьке значення коефіцієнта рентабельності
(При низькому значенні Рр і низькому значенні КОа) Середнє значення коефіцієнта рентабельності
(При низькому значенні Рр і високому значенні КОа) Ріст коефіцієнта рентабельності реалізації -'
Низьке значення коефіцієнта рентабельності
(При високому значенні Рр і низькому значенні КОа) Низьке значення коефіцієнта рентабельності
(При високому значенні Рр і високому значенні КОа)
За допомогою зазначеної матриці можна виділити основні резерви подальшого підвищення активності господарської діяльності торговельного підприємства (росту коефіцієнта рентабельності використання його активів) за рахунок оптимізації окремих економічних і фінансових показників у майбутньому періоді.
Ефективність комерційної діяльності
Усі показники, використовувані при оцінці господарської діяльності підприємства, можна розділити на двох груп:
- економічний ефект;
- економічна ефективність.
Ефект - економічний результат функціонування підприємства. У залежності від мети аналізу економічної діяльності може виражатися за допомогою показників товарообігу, валового доходу, прибутку, витрат звертання.
Економічна ефективність визначається співвідношенням отриманого ефекту (результату) і витрат різного роду ресурсів (матеріальних, трудових, фінансових, інформаційних) по його досягненню. Іншими словами мова йде про рівень ефективності використання ресурсів.
Зміст показників, приваблюваних для оцінкигосподарської ситуації, у кожнім конкретному випадку визначається життєвим циклом підприємства, його розміром, тимчасовим аспектом планового обрію, призначенням аналізу й інших обріїв.
Підприємство саме повинне визначити для себе критерії оцінки його діяльності. У якості складових можуть використовуватися показники, що відображають:
- інтереси споживачів;
- інтереси інвесторів;
- фінансову стійкість підприємства.
У групу показників інтереси споживачів, що відображає, входять:
- обсяг товарообігу;
- товарна структура товарообігу;
- якість обслуговування;
- рівень цін на товари і супутні платні послуги.
У групу показників, що відображають інтереси інвесторів, входять:
- чиста номінальна вартість активів;
- коефіцієнти капіталізації;
- надлишковий капітал;
- нерозподілений прибуток;
- доход у розрахунку на звичайну акцію;
- і ін.
Фінансову стійкість характеризує система критеріїв для визначення задовільної структури балансу і платоспроможності підприємства, затверджена постанову уряду РФ "Про деякі заходи для реалізації законодавства про неспроможність і банкрутство підприємств" від 20 травня 1994 р. №498. Формули розрахунку основних коефіцієнтів утримуються в методичних положеннях по оцінці по оцінці фінансового стану підприємства і встановлення незадовільної структури балансу.
Найбільше часто застосовуються показники:
Покзатель ефективності використання активів підприємства (Еа)
Еа = Gm/A, або Ea=Ib/A, або Ea=In/A
Де А - середні сукупні активи підприємства, Gm, Ib, In -відповідно валовий доход, прибуток балансова, прибуток чиста.
Показник ефективності використання ресурсів (Er)
Er = Gm/C, або Er=Ib/C ,або Er = In/C
Де З - витрати звертання торговельного підприємства.
Відношення виторгу від продажів до загальних активів підприємства

 
 

Цікаве

Загрузка...