WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК” - Дипломна робота

Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК” - Дипломна робота

швидкість звертання товарів - чим нижче період звертання товарів, тим нижче витрати на збереження;
- рівень продуктивності праці працівників;
- стан використовуваних основних фондів;
- забезпеченість власними оборотними активами.
Зовнішні фактори:
- темпи інфляції в країні;
- рівень розвитку окремих сегментів споживчого ринку;
- зміна рівня державних орендних ставок;
- зміна видів ставок податкових платежів, що входять до складу витрат звертання.
Облік цих факторів дозволяє ефективно керувати витратами звертання торговельного підприємства.
На першій стадії аналізу витрат звертання розглядаються динаміка загальної суми і рівнів витрат звертання в предплановому періоді, визначаються темпи зміни цих показників, розраховуються показники абсолютної і відносної економії витрат звертання або їхньої перевитрати стосовно попереднього періоду.
Абсолютне відхилення витрат являє собою різницею між фактичною і плановою їхньою сумою. Відносне відхилення витрат звертання розраховується по формулі:
Эио=РФ*(Уип-Уиф)/100; Пио=РФ*(Уиф-Уип)/100
Де Эио - сума відносної економії витрат звертання на підприємстві (якщо фактичний рівень витратоємкості нижче планового);
Пио - сума відносної перевитрати витрат звертання на підприємстві (якщо якщо фактичний рівень витратоємкості вище планового);
Рф - фактичний обсяг реалізації;
Уип - плановий рівень витратоємкості;
Уиф - фактичний рівень витратоємкості в розглянутому періоді, у %.
На другій стадії аналізу розглядаються аналогічні показники, що характеризують динамікові окремих статей витрат звертання. Цей аналіз доповнюється розглядом показників динаміки питомої ваги окремих статей витрат у загальній їхній сумі.
Найбільшу вагу мають постійні витрати. Вони складають 134 т.р. Найбільша вага в постійних витратах займає заробітна плата основним робітником, більш ніж у півтора разу. Перемінні витрати мають у складі зарплату агентів, що складає менш половини перемінних витрат. Вона в більшому ступені залежить від обсягу реалізованих товарів.
На третій стадії розглядається рівень витратоємкості по окремих групах товарів. Результати цього аналізу є основою коректування асортиментної і цінової політики торговельного підприємства на майбутній період з урахуванням змінених умов господарювання. На четвертій стадії розглядається фактичне виконання встановлених планових кошторисів витрат звертання в розрізі окремих центрів витрат.На п'ятої стадії визначається вплив окремих факторів на зміну витрат і рівня витратоємкості на підприємстві в цілому й у розрізі статей витрат.
Формування прибутку
Основним видом прибутку торговельного підприємства, що характеризує сукупний ефект усі господарської діяльності, є балансовий прибуток. Вона являє собою суму прибутків торговельного підприємства від усіх видів господарської діяльності і містить у собі наступні результати цієї діяльності: 1) прибуток від реалізації товарів і платних торговельних послуг, 2) прибуток від реалізації продукції неторгової діяльності, 3) прибуток від реалізації іншого майна, 4) прибуток від позареалізаційних операцій.
Різниця між балансовим прибутком і сумою податкових платежів, здійснюваних за рахунок прибутку, являє собою чистий прибуток торговельного підприємства або прибуток, що залишається в його розпорядженні.
У процесі керування прибутком торговельного підприємства вирішуються дві основні задачі: 1) підвищення загальної суми прибутку в процесі її формування; 2) ефективний розподіл отриманого прибутку по окремих напрямках її використання.
Механізм керування формуванням суми балансового прибутку від реалізації товарів будується з урахуванням тісного взаємозв'язку цього показника з показниками обсягу товарообігу, доходів і витрат звертання торговельного підприємства. Система цього взаємозв'язку, що одержала назву "взаємозв'язок витрат, обсягу реалізації і прибутку", дозволяє виявити роль окремих факторів у формуванні прибутку від реалізації товарів і забезпечити ефективне керування цим процесом.
У процесі керування формуванням прибутку від реалізації товарів торговельне підприємство вирішує ряд задач:3
Визначення обсягу реалізації товарів, що забезпечує беззбиткову торговельну діяльність. Графічно крапка беззбитковості діяльності торговельного підприємства представлена на мал.
Обсяг реалізації товарів у крапці беззбитковості може бути визначений по формулі:
Ртб = Иопос*100/(Учд-уипер)
Де Ртб - обсяг реалізації товарів, що забезпечує досягнення крапки беззбитковості;
Иопост - сума постійних витрат звертання;
Учд - рівень чистого доходу від реалізації товарів до товарообігу, %;
Уипер - рівень перемінних витрат звертання до товарообігу, %
Для розглянутого підприємства сума постійних витрат складає 134 т.р. Рівень чистого доходу від реалізації складає 19%, а рівень перемінних витрат складає 2,9% (дані розраховані по першим трьох місяцях). Отже Ртб = 134000*(19-2,9) = 830 000 т.р. Т.е. для роботи підприємства без збитків воно повиннео забезпечувати обсяг продажів у 830 000 тисяч карбованців.
? Визначення планової суми балансового прибутку від реалізації товарів при заданих планових значеннях обсягу товарообігу, доходів і витрат звертання. Графічно взаємозв'язок між плановими значеннями суми балансового прибутку від реалізації товарів і обсягу товарообігу представлена на мал.
З приведеного графіка видно, що при запланованому обсязі реалізації товарів (Ртцп)підприємство може одержати визначену суму прибутку (ТЦП-ТБ), на розмір якої сума чистого доходу буде перевищувати суму витрат звертання як постійних, так і перемінних. Обсяг реалізації товарів Ртцп можна знайти по формулі:
Ртцп = (Иопост + ПЦ) * 100 / (Учд - Уипер).
Крапку цільового прибутку можна визначити виходячи з бажаної рентабельності оборотних коштів і передбачуваного розвитку підприємства. Якщо рівень цільового прибутку визначити при 100% рентабельності посада витрат, то ПЦ = 134 т.р. (це по максимуму). Т.о. Ртцп = (134 000 + 134 000) * (19%-2,9%) = 1660500 р.
На основі цього графіка можна також розрахувати межа безпеки або "запас фінансової міцності", тобто розмір можливого зниження обсягу товарообігу при несприятливій кон'юнктурі споживчого ринку, що дозволяє йому здійснювати прибуткову діяльність.
Межа безпеки розраховується по наступній формулі:
ПБ = Ртцп - РТБ = 860 500 р.
Де ПБ - обем товарообігу (реалізації товарів) підприємства, що забезпечує межа його безпеки (запас фінансової міцності);
Ртцп - обсяг реалізації товарів, що забезпечує одержання планової 9цільовий0 суми балансового прибутку від торговельної діяльності.
Ртб - обсяг реалізації товарів, що забезпечує досягнення крапки беззбитковості.
Рівень безпеки (фінансової міцності0 може бути виражений і відносною величиною - коефіцієнтом безпеки (коефіцієнтом фінансової міцності). Його розрахунок здійснюється по наступній формулі:
КБ = ПБ/Ртцп = 860,5/ 1660,5 * 100 %= 51,8%
Де КБ - коефіцієнт безпеки (фінансової міцності);
Б - обсяг реалізації

 
 

Цікаве

Загрузка...