WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК” - Дипломна робота

Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК” - Дипломна робота

визначеному періоді;
Пс - средньосписочна чисельність персоналу у визначеному періоді;
ПТ - середня продуктивність праці працівників у визначеному періоді (виражена обсягом товарообігу на один працівника).
Зв'язок товарообігу з використовуваними основними фондами виражається в такий спосіб:
Р = ОФ * Фо
Гре Р - обсяг реалізації товарів у визначеному періоді;
ОФ - середня вартість основних фондів у визначеному періоді;
Фо - фондовіддача у визначеному періоді (виражена обсягом товарообігу на одиницю основних фондів).
Аналогічно можна виразити зв'язок товарообігу з іншими видами ресурсів торговельного підприємства.
Зв'язок товарообігу із сумою і рівнем найважливіших фінансових показників також розглядається звичайно в розрізі окремих з цих показників.
Так зв'язок обороту з валовим доходом виражається в такий спосіб:
Р = Вдр * УВС / 100
Де Р - обсяг реалізації товарів у визначеному періоді;
Вдр - сума валового доходу від реалізації товарів, отриманого у визначеному періоді;
УВС - рівень валового доходу від реалізації товарів у визначеному періоді (виражений у відсотках до товарообігу).
Зв'язок товарообігу з витратами звертання виглядає так:
Р = ИО * Уио / 100
Де Р - обсяг реалізації товарів у визначеному періоді;
ИО - сума витрат звертання у визначеному періоді;
Уио - рівень витрат звертання у визначеному періоді (виражений у відсотках до товарообігу).
Зв'язок товарообігу із суму податків, що сплачуються, характеризується наступною формулою:
Р = Н * 100 / НЕ
Де Р - обсяг реалізації товарів у визначеному періоді;
Н - сума податків, виплачених торговельним підприємством у визначеному періоді;
НЕ - податкова ємність товарообігу ( виражена відношенням суми податків до товарообігу у відсотках).
Зв'язок товарообігу з прибутком виражається в такий спосіб:
Р = Пр*Рт / 100
Де Р - обсяг реалізації товарів у визначеному періоді;
Пр - сума прибутку від реалізації товарів у визначеному періоді;
Рт - рівень рентабельності товарообігу у визначеному періоді (виражений відношенням прибутку до товарообігу у відсотках)
У таблиці представлені дані для аналізу товарообігу:
З таблиці видно, що підприємство з початок року випробує складності зі збутому, обсяги продажів падають, відповідно скорочуються закупівлі і доход. Товарні запаси на складі не тільки не зменшилися, але навіть небагато збільшилися. Зв'язано це з тим, що підприємство проводило політикові розширення асортименту і закуповувало більше товарів різного виду.
Р - обсяг реалізації у визначеному періоді
П - надходження товарів у визначеному періоді
Зн - сума запасів на початок періоду
Зк - сума запасів на кінець періоду
В - вибуття товарів у зв'язку з природним збитком
Пс - средньосписочна чисельність
ПТ - середня продуктивність праці
ОФ - середня вартість основних фондів у періоді
Фо - фондовіддача у визначеному періоді
Вдр - сума валового доходу від реалізації продукції
УВС - рівень валового доходу від реализації товарів
ИО - сума витрат звертання у визначеному періоді
Уио - рівень витрат звертання у визначеному періоді
Н - сума податків виплчена підприємством у визначеному періоді
НЕ - податкова ємність товарообігу
Пр - сума прибутку від реалізації товарів
Рт - рівень рентабельності товарообігу
До зовнішніх причин саду продажів можна віднести сезонність товару, насичення магазинів визначеним видом товару, пройшла мода на визначені види товарів. Крім зовнішніх причин спаду рівня продажів існує ряд внутрішніх факторів, у числі яких планований перехід до торгівлі горілкою, як основним товаром, тому частина оборотних коштів іде на закупівлю нового товару.
Розглянуті форми взаємозв'язку показників відіграють велику роль у системі економічного керування товарообігом на торговельному підприємстві.
Аналіз витрат
Діяльність торговельного підприємства зв'язана з моменту його створення з різноманітними витратами трудових, матеріальних і фінансових ресурсів. За своїм характером ці витрати підрозділяються на два основних види - поточні і довгострокові.
Поточні витрати торговельного підприємства представлені в основному його витратами звертання. Під витратами звертання розуміються виражені в грошовій формі витрати трудових, матеріальних і фінансових ресурсів на здійснення торгово-виробничої діяльності підприємства.
Витрати звертання характеризуються наступними основними показниками:
1) абсолютною сумою витрат звертання;
2) рівнем витратоємкості торговельної діяльності;
3) рівнем витратовіддачі;
4) рівнем рентабельності витрат звертання;
Критерієм економічності поточних витрат торговельного підприємства виступає мінімізація рівня витратоємкості його торговельної діяльності. Низький рівень витратоємкості дозволяє торговельному підприємству одержувати визначені конкурентні переваги. Але витрати не повинні впливати на необхідну якість обслуговування. Тому основною метою керування витратами звертання на торговельному підприємстві є оптимізація їхньої суми і рівня, що забезпечує досягнення передбачених обсягів товарообігу і прибутку.
Витрати класифікують:
1) по ступені еластичності до обсягу товарообігу виділяють перемінні і постійні;
2) по ступені доцільності понесених витрат виділяють корисні і марні витрати звертання;
3) по можливості віднесення на конкретні результати торговельної діяльності виділяють прямі і непрямі витрати звертання;
4) по економічному змісті затрачуваних ресурсів виділяють: матеріальні витрати;витрати на оплату праці; відрахування на соціальні заходи; амортизація основних фондів і нематеріальних активів; інші витрати;
5) по конкретних видах витрат виділяють окремі статті витрат звертання: витрати на перевезення; витрати на оплату праці; витрати на оренду і зміст основних фондів; амортизаційні відрахування; знос і зміст МБП; витрати на паливо, газ і електроенергію для виробничих нестатків; витрати на збереження; підсортировку, обробку, упакування; витрати на рекламу; відсотки за кредит; утрати товарів у межах норм природного збитку; витрати на тару; відрахування на соціальні заходи; витрати на обов'язкове страхування майна, інші витрати.
Процес керування витратами звертання на підприємствах торгівлі зв'язаний з вивченням факторів, що впливають на їхнє формування. Фактори прийнятий розділяти на двох груп: залежні від конкретного торговельного підприємства (внутрішні фактори), що не залежать від діяльності торговельного підприємства (зовнішні фактори).
Внутрішні фактори:
- обсяг товарообігу. При збільшенні товарообігу відбувається ріст перемінних витрат. Але постійні витрати на визначеному рівні різко зростають. Це зв'язано з залученням додаткових ресурсів для забезпечення приросту реалізації;
- склад товарообігу - різні види товарообігу (роздрібний, дрібнооптовий, оптовий) мають різний рівень витратоємкості ;
- групова структура товарообігу. Різним групам товарів властивий різний рівень витратоємкості;
-

 
 

Цікаве

Загрузка...