WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Роздержавлення i приватизацiя - Курсова робота

Роздержавлення i приватизацiя - Курсова робота

Кожний член трудового колективу підприємства, організації має право вступити до організації орендарів за особистою заявою. Загальні збори орендарів обирають керівні органи, затверджують положення про організацію орендарів, що підлягають державній реєстрації в місцевих органах влади за місцем знаходження об'єкта оренди. Організація орендарів одержує права юридичної особи з дня її державної реєстрації.
Самостійний вибір колективної форми власності визначає його успіх у приватизації свого підприємства, в розвитку ринкової підприємницької діяльності, підвищенні ефективності виробництва і в конкурентному змаганні.
Доречно нагадати, що в економічно розвинених країнах зараз пріоритетною формою власності є акціонерна власність на основі нової форми колективної власності, де кожний робітник стає співвласником коштів виробництва підприємства і реально бере участь у процесі прийняття управлінських рішень. Така форма власності широко розвивається у багатьох країнах світу як найбільш ефективна. У США вона розглядається як засіб підвищення ефективності виробництва, конкурентоспро-можності товарів американських фірм, зниження безробіття і банкрутства. Тут поширена думка, що можна втратити свій бізнес, гроші, але якщо зберегти кадровий потенціал, то можна швидко відновити свою справу. Створення згуртованої команди - найважче завдання з усіх, що стоять перед підприємцем.
Навіть досвідченим підприємцям, керівникам підприємств нелегко знаходити і реалізувати принципово нові вирішення проблем і завдань стабілізації роботи підпри-ємства, його приватизації, вибору форм власності, пере-профілювання виробництва, освоєння і випуску конкурентоспроможної продукції, переходу до ринкових відносин, формування ефективного механізму управління з урахуванням вимог сучасного маркетингу. Успіх тут у багатьох випадках залежить від вибору схеми приватизації підприємства.
Схема
передавання майна державних підприємств, організацій, їхніх структурних підрозділів в оренду трудовим колективам
1 Загальні збори (конференція) трудового колективу
Більшістю голосів приймається рішення:
а)про оренду майна;
б)про створення організації орендарів
Оформляється протоколом загальних зборів (конференції) трудового колективу
2. Члени трудового колективу
Подають заяву про прийом у члени організації орендарів
3. Загальні збори (збори уповноважених представників) організації орендарів
Затверджують положення організації орендарів. Вибирають органи управління організації орендарів
4. Орган приватизації або уповноважений орендодавець Розглядає заяву і проект договору і дає орендареві відповідь про прийняте рішення
5. Рада (правління) організації орендарів Направляє на державну реєстрацію:
а) положення про організацію орендарів;
б) довідку про попереднє погодження орендодавця на укладання договору оренди;
в) заяву на реєстрацію, яка здійснюється в 30-денний термін
6.Орган приватизації і організації орендарів Укладає договір оренди майна. Здійснює передавання і приймання орендованого майна
7.Загальні збори засновників підприємства або господарського товариства, що створюється на основі орендованого майна Більшістю голосів:
а) приймають рішення про створення підприємства;
б) затверджують статут підприємства або господарського товариства;
в) затверджують договір засновників (для господарського товариства).
Провадиться державна реєстрація утвореного на орендованому майні підприємства, господарського товариства
Схема
приватизації майна державного підприємства через продаж акцій відкритого акціонерного товариства
1. Загальні збори (конференція) трудового колективу підприємства Більшістю голосів приймають рішення про приватизацію через реорганізацію державного підприємства в акціонерне товариство
2. Адміністрація підприємства Подає в органи приватизації:
а) заяву про приватизацію;
б) документ про оплату заяви:
в) протокол загальних зборів (кон-ференції) ;
г) інформацію про підприємство
3. Орган приватизації Протягом місяця з дня подання заяви:
а) приймає рішення про приватизацію;
б) направляє рішення (письмово) адміністрації підприємства;
в) призначає комісію з приватизації, термін підготовки плану приватизації підприємства
4. Комісія з приватизації підприємства а) не пізніше ніж через 2 міс. після прийняття рішення подає в орган приватизації план приватизації підприємства;
б) відповідно до затвердженого плану приватизації підготовляє тим" часовий статут відкритого акціонерного товариства
5 Орган приватизації а) затверджує тимчасовий статут відкритого акціонерного товариства;
б)подає тимчасовий статут і рішення про реорганізацію державного підприємства на акціонерне товариство для державної реєстрації до місцевих органів влади
6. Орган приватизації або уповноважений фінансовий посередник Організує:
а) випуск акцій;
б) безплатний розподіл акцій за приватизаційні сертифікати і пільговий продаж робітникам підприємства;
в) відкриту підписку акцій;
г) вільний продаж акцій на біржі
7. Установчі збор акціонерного товариства а)затверджують статут акціонерного товариства (постійний);
б)обирають органи управління акціонерного товариства (рада, спостережна рада), виконавчі та контрольні органи.
Здійснюєтьсядержавна реєстрація постійного акціонерного товариства.
ПРИВАТИЗАЦІЯ, ІНТЕНСИФІКАЦІЯ, РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ НА КОЖНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ ВИХОДЯЧИ З КОН'ЮНКТУРНОЇ І ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ
Економічна кон'юнктура є головним фактором державного регулювання розвитку економіки країни і гнучкого управління підприємницькою діяльністю.
Кон'юнктура характеризує поточний стан економіки країни, світового господарства, галузі, регіону, ринку товарів у певний період. Вона може розкривати динаміку виробництва, будівництва, торгівлі, цін, курсу цінних паперів, прибутків, недовантаження основного капіталу, безробіття, рівень заробітної плати, споживання тощо.
Погіршення кон'юнктури в тій чи іншій сфері є сигналом для своєчасного вжиття заходів для усунення причин, які його породжують.
Економічно розвинені держави з соціальне орієнтованою економікою досягають своєї мети кон'юнктурною політикою. Прагнучи поліпшити економічну кон'юнктуру в країні, досягти прогресивних структурних зрушень в економіці, вони змінюють податкові та відсоткові ставки, збільшують або зменшують обсяги державних замовлень, державних капіталовкладень, здійснюють заходи, спрямовані на державне регулювання капіталовкладень, особисте споживання населення та інші заходи, забезпечуючи сприятливу кон'юнктуру. Слід постійно і старанно вивчати економічну кон'юнктуру і своєчасно вживати заходів для того, щоб запобігти розбалансованості народного господарства, інфляції, зростанню цін, появі тіньової економіки, спаду виробництва. Засобів регулювання кон'юнктури як у держави, так і у керівників підприємств достатньо.
Наприклад, для пожвавлення кон'юнктури держава йде на збільшення державних витрат, фінансує заходи, спрямовані на підтримку кон'юнктури; зменшення податків сприятливо впливає на кон'юнктуру, розширення інвестиційної діяльності (у підприємств і населення залишається більше коштів).
У Німеччині в періоди високої кон'юнктури Федеральний банк депонує певні грошові резерви, які на випадок економічного спаду уряд використовує для підтримання кон'юнктури.
Держава як господарський суб'єкт соціальне орієнтованої ринкової економіки сприяє здоровій кон'юнктурі, створює

 
 

Цікаве

Загрузка...