WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Роздержавлення i приватизацiя - Курсова робота

Роздержавлення i приватизацiя - Курсова робота

для сільськогосподарського користування мають селяни, які орендують їх або користуються ними.
Роздержавлення і приватизація житла здійснюються за допомогою купонних чеків, що дають право громадянам України на безплатне придбання частки державного, комунального, відомчого житла в межах встановленого середнього розміру загальної площі. Встановлюються також шкала вартості викупу кожного квадратного метра загальної площі житла, яка перевищує середній нормативний показник, і шкала грошової компенсації державою кожного квадратного метра загальної площі, якого не вистачає до середнього рівня.
На випадок відмови громадян від приватизації житла передбачається перехід від найму житла до його оренди. Житлові купонні чеки отримають усі громадяни України, Оплата житла, площа якого перевищує середні нормативи, може здійснюватися у розстрочку на умовах, визначених місцевими органами влади. Для соціальне незахище-них громадян з низьким рівнем доходів, які не мають можливості викупити квартиру, місцеві органи влади можуть використати диференційовану систему пільг.
На громадян, що проживають у потерпілих від Чорнобильської катастрофи районах, повинні поширюватись пільги про порядок приватизації житла.
Громадяни, що мають індивідуальне житло або стоять на черзі на придбання безплатного комунального житла, можуть використати свої житлові купонні чеки на розширення, ремонт, поліпшення благоустрою житла, а також на оплату орендованого житла. Житлові купонні чеки видаються на безстроковий період і можуть одержуватися з виплатою податків на спадщину.
ПРАВОВА БАЗА І ПРИНЦИПИ ПРИВАТИЗАЦІЇ
Завданням фінансових служб підприємств державної власності є активна участь у підготовці підприємства до приватизації, опрацювання рекомендацій для керівництва і всього трудового колективу з метою вибору оптимальних термінів і шляхів її здійснення, розробка документації, яка передбачена приватизаційним законодавством. Фінансові служби підприємств недержавних форм власності повинні постійно відслідковувати приватизаційні процеси в країні з метою ефективного інвестування власних коштів у приватизацію державних підприємств, оскільки таке інвестування законодавче дозволене за будь-яких форм і методів приватизації.
На сьогодні в Україні створені правові засади як самого процесу приватизації майна державних (муніципальних включно) підприємств, який, природно, зачіпає перш за все низку суто фінансових проблем, так і фінансову діяльність приватизованих підприємств. Основними законодавчими актами тут є закони України "Про приватизацію державного майна" і "Про приватизацію невеликих державних підприємств - малу приватизацію". Останній встановлює правовий механізм приватизації цілісних майнових комплексів невеликих державних підприємств місцевої, легкої, харчової промисловості, будівельних матеріалів, підприємств торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування населення тощо шляхом їх відчуження лише на користь одного покупця одним актом купівлі-продажу. Закон України "Про приватизацію державного майна" регулює правові, фінансові та інші засади відчуження власності державних підприємств будь-яких галузей виробничої і невиробничої сфер будь-якими способами, включаючи створення підприємств колективної форми власності - акціонерних товариств відкритого типу. Низка указів Президента України, постанов Кабінету міністрів, інших актів законодавчих і виконавчих органів доповнюють закони і регулюють процес приватизації. Серед них найбільш суттєві це:
" Закон України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі" (липень 1996 р.);
" Укази Президента України від 15 червня 1993 р. "Про корпоратизацію підприємств", від 18 лютого 1994 р. "Про єдину систему органів приватизації в Україні", від 21 квітня 1994 р. "Про введення в готівковий обіг приватизаційних майнових сертифікатів", від 26 листопада 1994 р. "Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів", від 6 травня 1997 р. "Про Державну програму приватизації на 1997 рік";
" постанови Кабінету міністрів України від 15 серпня 1996 р. "Про затвердження Методики оцінки вартості майна під час приватизації", від 24 лютого 1995 р. "Про затвердження Положення про центри сертифікатних аукціонів", від 28 березня 1996 р. "Про порядок продажу акцій відкритих акціонерних товариств за компенсаційні сертифікати через центри сертифікатних аукціонів".
У серпні 1996 р. було введено в дію Закон України "Про приватизацію невеликих державних підприємств - малу приватизацію" у новій редакції.
У законодавстві України закріплені такі основні принципи здійснення приватизації майна державних підприємств:
- безкоштовна передача певної частини державного майна кожному громадянину України з використанням приватизаційних цінних паперів;
- пріоритет прав і врахування думки трудового колективу підприємства, яке приватизується, щодо вибору форми власності і придбання майна свого підприємства;
- пріоритетне надання прав власності громадянам України;
- створення конкурентного середовища у процесі продажу державного майна, конкурсний відбір покупців;
- планування процесу приватизації;
- гласність і громадський контроль за ходом приватизації.
Законодавче визначені в Україні джерела коштів, які використовуються на приватизацію майна державних підприємств.
Перш за все, у зв'язку з тим, що частина майна державних підприємств передається громадянам України безкоштовно, викуп майна підприємств, що приватизується, в тому числі через придбання їхніх акцій або в інших формах, частково здійснюється за рахунок приватизаційних сертифікатів однакової вартості, які одержують всі громадяни. Ці кошти власник приватизаційного сертифіката має право використати на приватизацію будь-яких об'єктів за своїм вибором (особисто вступивши в товариство покупців або через фінансових посередників) і таким чином одержати свою частину в статутних фондах приватизованих підприємств.
Крім того, як джерела коштів для придбання майна підприємств, що приватизуються, можуть виступати:
" особисті заощадження громадян України, причому, якщо громадянин має намір внести до статутного фонду підприємства, що приватизується, кошти у сумі, що перевищує законодавче встановлений максимум, він повинен подати декларацію про доходи;
" частина коштів населення, що зосереджується на рахунках в Ощадному банку України відіндексації грошових вкладів (за допомогою компенсаційних сертифі-катів);
" кошти вітчизняних юридичних осіб (крім державних підприємств), включаючи підприємства з іноземними інвестиціями;
" кошти іноземних юридичних і фізичних осіб, осіб без громадянства.
Не мають права виступати як покупці об'єктів приватизації підприємства, у майні яких частка державної власності перевищує 25 відсотків, підприємства комунальної власності.
Трудові колективи державних підприємств мають право накопичувати кошти для придбання (викупу) об'єктів приватизації. Якщо в Статуті підприємства передбачено, що частина прибутку використовується на створення спеціального фонду трудового колективу, кожному трудівникові підприємства відкривається особистий рахунок, де такі кошти накопичуються. Лише персоніфіковані кошти трудових колективів державних підприємств можуть використовуватись як джерело приватизації.
Товариства покупців мають право акумулювати на своїх рахунках власні кошти своїх членів (включаючи персоніфіковані кошти з прибутку підприємств, на яких вони працюють), а

 
 

Цікаве

Загрузка...