WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Роздержавлення i приватизацiя - Курсова робота

Роздержавлення i приватизацiя - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
на тему:
Роздержавлення i приватизацiя
ВСТУП 2
СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ПРИВАТИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ. 3
РОЗДЕРЖАВЛЕННЯ І ПРИВАТИЗАЦІЯ ЗЕМЛІ. 3
ПРАВОВА БАЗА І ПРИНЦИПИ ПРИВАТИЗАЦІЇ 4
ПРИВАТИЗАЦІЯ І РО3ВИТОК ВИРОБНИЦТВА 8
ПРИВАТИЗАЦІЯ, ІНТЕНСИФІКАЦІЯ, РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ НА КОЖНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ ВИХОДЯЧИ З КОН'ЮНКТУРНОЇ І ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ 10
ПРИВАТИЗАЦІЯ.ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА СПОСОБОМ ПРОДАЖУ АКЦІЙ ВІДКРИТИХ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ 14
ОЦІНКА ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТІВ ПРИВАТИЗАЦІЇ 12
ВСТУП
Розбудова ринкової економіки в Україні супроводжується роздержавленням великої кількості підприємств, їх приватизацією, під якою розуміють процес перетворення державної власності у приватну або змішану шляхом продажу або безкоштовної передачі суспільної власності і зв'язану з ними появу нових власників (фізичних та недержавних юридичних осіб), нових форм колективного (але персоніфікованого) володіння. Приватизація майна державних підприємств становить найважливіший елемент побудови багатоукладної соціально-орієнтованої ринкової економіки. Кожному громадянинові України надається можливість володіти засобами виробництва, житлом і землею за допомогою відповідних приватизаційних цінних паперів (сертифікатів, житлових чеків, земельних бонів та інших цінних паперів), що підтверджують право на безплатне придбання державного майна, яке підлягає приватизації.
Трудовим колективам і окремим громадянам України в цьому процесі надаються пріоритетні права, додаткові пільги.
Роздержавленню і приватизації підлягають майно державних підприємств і організацій, державний житловий фонд і земельні ділянки.
Об'єктами приватизації є підприємства з виробничими цехами, дільницями та іншими підрозділами і структурними одиницями, які можуть виділитися в самостійні підприємства, підприємства побутового обслуговування, роздрібної та оптової торгівлі, харчування, легкої, переробної та деревообробної промисловості, комерційна кредитно-фінансова мережа, сільськогосподарські підприємства, житлове і невиробниче будівництво, автомобільний і річковий транспорт, що надає послуги населенню; великі підприємства інших галузей, які передбачені програмою приватизації майна державних підприємств; житловий і нежитловий державний, комунальний і відомчий фонд; підприємства .споживчої кооперації.
Приватизацію об'єктів державної та комунальної власності здійснюють спеціально створені установи - Фонд державного майна і його регіональні відділення, Фонд комунального майна і його регіональні відділення, державні комітети з земельної реформи, регіональні комітети з приватизації, місцеві комітети з земельної реформи.
Власниками державного і комунального майна є Фонд державного майна і його відділений та Фонд комунального майна і його відділення.
Покупцями державного і комунального майна можуть бути будь-які недержавні юридичні особи, громадяни, в тому числі іноземні.
Для надання послуг населенню при вкладенні приватизаційних сертифікатів і зменшення ризику покупці акцій створюють інвестиційні фонди, довірчі товариства та інші фінансові посередницькі структури.
Основні форми роздержавлення такі:
" акціонування державних підприємств і продаж певної частини акцій громадянам та їхнім господарським об'єднанням;
" оренда майна трудовими колективами, громадянами і юридичними особами України.
Приватизація може здійснюватись у таких формах:
" викуп майна, зданого в оренду з викупом;
" викуп майна трудовим колективом, безплатне передавання окремих підприємств, частини їхнього майна, надання інших пільг;
" купівля-продаж неподільних майнових комплексів за конкурсом або на аукціоні, фондовій біржі та іншими способами, що передбачають конкуренцію покупців;
" ліквідація підприємств відповідно до законодавства України і продаж їхнього майна за конкурсом на аукціоні.
Процедура приватизації підприємств містить такі основні елементи:
" вибір форм приватизації;
" визначення вартості майна підприємства, що приватизується;
" юридичне і організаційне оформлення статусу підприємства, що приватизується, його перетворення на господарське товариство, створення трудовим колективом організації покупців, організація аукціону, конкурсу тощо;
" визначення підприємств або їхніх частин (акцій, паїв), що продаються громадянам України виключно за приватизаційні сертифікати, а також частки, що продається членам трудового колективу за номінальною вартістю;
" продаж підприємств та їхніх частин (акцій, паїв) за приватизаційні сертифікати і гроші за конкурсом, на аукціоні, фондовій біржі, за підпискою та іншими способами;
" здійснення посередницьких функцій довірчими товариствами, інвестиційними фондами і холдинговими компаніями при розміщенні громадянами сертифікатів у об'єкти приватизації через обмін сертифікатів на свідоцтва про право власності;
" безплатне передавання соціально-побутових установ приватизованих підприємств їхнім трудовим колективам.
Початкова ціна об'єкта приватизації має встановлюватись, виходячи з його відновної вартості за вирахуванням зносу. Для окремих підприємств можливе врахування їхньої потенційної доходності, експортного потенціалу та інших ринкових факторів.
СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ПРИВАТИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ.
Членам трудового колективу, що вклали свою працю в розвиток підприємства, яке підлягає приватизації, надають пільги з придбання акцій свого підприємства за вартістю в межах, передбачених законодавством про приватизацію.
Члени трудового колективу підприємства, що приватизується, можуть придбати своє підприємство. Для цього вони створюють організацію покупців, до складу якої можуть входити працівники підприємства, пенсіонери і особи, які мають право відповідно до законодавства повернутися на колишнє місце роботи на цьому підпри-ємстві.
Членам трудового колективу, які стали власниками свого підприємства, надаються такі пільги:
" здійснення оплати платежів у розстрочку протягом трьох років з початковим вкладом не менше ніж 35 відсотків;
" безплатне отримання в колективну власність об'єктів соціально-культурного і побутового призначення за умови збереження рівня обслуговування і покриття витрат на їхнє утримання (за окремим рішенням Кабінету Міністрів України).
РОЗДЕРЖАВЛЕННЯ І ПРИВАТИЗАЦІЯ ЗЕМЛІ.
Приватизація землі полягає у передаванні громадянам України земельних ділянок у приватну, колективну власність або в довічне спадкове користування.
Для сільськогосподарського користування земельні ділянки встановленого розміру на повнолітнього члена сім'ї надаються громадянам безплатно. Ці розміри диференційовані за територіями з урахуванням якості землі, місцезнаходження ділянок та інших факторів. Безплатна приватизація здійснюється з допомогою земельних бонів.
Придбання земельних ділянок, розміри або якість землі яких перевищує встановлені норми, здійснюється за окремими умовами на власні кошти громадян.
Земельніділянки для несільськогосподарського виробництва приватизуються за плату, розміри якої встановлюють місцеві органи влади. Надання земель у цьому випадку можливе після погодження з місцевою владою і затвердження інвестиційного проекту, під контролем державних органів згідно з їхньою компетенцією.
Земельні ділянки для побутового призначення надаються громадянам у довічне користування (з правом успадкування). Громадянин сплачує при цьому купівельне ми-то, а також щорічну плату за користування землею. Пріоритетне право на придбання земельних ділянок

 
 

Цікаве

Загрузка...