WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Міжнародний лізинг в системі світогосподарських зв’язків - Курсова робота

Міжнародний лізинг в системі світогосподарських зв’язків - Курсова робота

фінансовий інструмент, сприятливий мобілізації коштів для інвестицій, а також він забезпечує гарантоване використання інвестиційних ресурсів з метою реконструкції і розвитку виробництва.
Однією з основних форм подолання проблем відсутності інвестиційних коштів є лізинг, в т. ч. і міжнародний.
Можна констатувати, що в нинішній час Україна є сировинним придатком розвинутих країн світу (нацією забезпечення) і тому однією з першочергових задач економічної політики повинна бути задача виходу України на рівень технологічної нації. Для цього необхідні технологічні інвестиції, що можуть бути отримані з допомогою міжнародного лізингу.
Україна повинна скористуватися лізингом для вирішення своїх інвестиційних проблем. Інвестиційному ринку України характерно зменшення капіталовкладеннь, що відбувається швидше, ніж спад виробництва. В умовах дефіциту бюджету державні кошти обмежені. На 1996 рік дефіцит державного бюджету склав 4.5% ВВП, це свідчить про те, що частина централізованих вкладень буде зменшуватися.
Лізинг створює економічні вигоди всім учасникам лізингової операції. Так, підприємству - постачальнику гарантується збут продукції і своєчасне одержання грошових коштів для здійснення розрахунків з бюджетними робітниками і направлення їх на виробничий розвиток.
Вирішення вище зазначених проблем, що ускладнюють ефективність і мобільність регулювання лізингових відносин, врахування переваг регулювання лізингових операцій в інших країнах, приєднання України до Конвенції про міжнародний фінансовий лізинг, всебічна підпримка розвитку лізингу з боку держави дадуть Україні змогу вирішити значну кількість проблем, пов`язаних з інвестуванням і залученням коштів.
Список використаної літератури:
1. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 20 березня 1991 року //Закон України. -Т. 1.-К., 1996. - С. 285.
2. Про власність: Закон України від 7 лютого 1991 року // Закон України. -Т. 1. -К., 1996. -С. 173.
3. Про лізинг: Закон України від 16 грудня 1997 року // Закон України. - Т. 3. - К.,1998. - С. 144-151
4. Про підприємництво: Закон України від 7 лютого 1991 року //Закони України. -Т. 1.-К., 1996. - С. 191.
5. Про підприємства в Україні: Закон України від 27 березня 1991 року //Закони України. -Т. 1.-К., 1996. - С. 310.
6. Про оподаткування прибутку піприємств: Закон України від 22.05.97 р. № 283/97- ВР
7. Бирман. Г., Шмидт С. Экономический анализ инвестиционных проектов /Пер. с англ. под ред. Л .Белых. - М.: ЮНИТИ. - 1997. - С. 279-307.
8. Бутнік-Сіверський О. Ринковий механізм господарвання. - К.: Компас, 1995. - 246 с.
9. Внукова Н., Ольховиков О. Мир лизинга. - X.: Основа, 1994. - 223 с.
10. Голощапов В., Комаровский В., Новичихин В. и др. Развитие лизинга в капиталистических и социалистических странах: Обзорная информация. - Серия 2. Экономика и организация материально-технического снабжения. - М.: ЦНИИТЭИМС, 1989. - Вып. 8. - С. 44.
11. Кабатова Е. Лизинг: понятие, правовое регулирование, международная унификация. - М.: Наука, 1991. - 132 с.
12. Колесников В., Кроливецкая Л. и др. Банковское дело. - М.: Финансы и статистика, 1996. - С. 289-306.
13. Крупник А., Палинова А. Введение в предпринимательство. - С.: Политехника, 1996. - С. 323.
14. Лизинг и факторинг: Метод, указания по проведению факторинг. и лизинг, операций. - М., 1991. - 36 с.
15. Лизинговые и факторинговые операции: Метод. разработки. - М.: ДИАМОНД, 1992. - 54 с.
16. Лизинг и коммерческий кредит. - М.: Ист. - Сервис, 1993. -100 с.
17. Лизинговые, факторинговые, форфейтинговые операции банков /Под ред. ГрязновойА., Молчанова А. и др. - М.: ДеКА, 1995. - С. 18-56.
18. Ляшенко В., Барановский А., Толмачева А. Методические рекомендации по развитию лизинга как формы финансовой поддержки малого бизнеса. - Донецк.: ЦЭП АН Украины, 1993. - С. 35.
19. Мішенко В.І., Луб'яницький О.Г., Слав'янська Н.Г. Основи лізингу. - К.: Знання, 1997. - 136с.
20. Нікбахт Е. Фінанси. - К.: Основи, 1993. - С. 208-215, 280-290.
21. Осипов Ю.М. Основы предпринимательского дела.- М. 1992. - С.179
22. Основы банковского дела /Под ред.Мороза А. - К.: Либра, 1994. - С. 208.
23. Прилуцкий Л. Лизинг: Правовые основы лизинг. деятельности в Российской Федерации. - М.: Ось-89, 1996. - 126 с.
24. Рэдхэд К., Хъюс С. Управление финансовыми рисками / Пер. с англ. - М.: ИНФРА-М, 1996. - 288 с. 17.
25. Слов'янська Н. Лізинг як перспективна форма господарських відносин: Проблеми розвитку фінансового менеджменту. - Київ - Суми, 1995. - С. 34-36.
26. Смирнов А. Лизинговые операции. - М.: Консалт-банкир, 1995. -136 с.
27. Талье И., Абашина А. и др. Аренда и лизинг. - М.: Филинъ, 1996. - С. 75.
28. . Хойер В. Как делать бизнес в Европе.-М.: Прогресс,1990. - 253 с.
29. Шпиттлер Х.И. Практический лизинг. - М. 1991. - С.7.
30. Андраасова Л. Лизинговый бизнес //Экономика и жизнь. - 1993. -№2.-С. 12.
31. Бабалое А. Некоторые аспекты лизинговых операций //Внешняя торговля. - 1993. -№10.-С. 16.
32. Бойчук Р. Лизинг: экономико-правовая сущность //Бизнес-информ. - 1993. - № 16. - С. 5.
33. Внукова Н. Новые возможности лизинга в Украине //Укр. деловые новости. - 1996. - № 23.
34. Голощапов В. Лизинг обречен на успех, но мешают налоговые проблемы //Экономика и жизнь. - 1996. -№8.-С. 3.
35. Губина И. Лизинг надо узаконить и обеспечить ему государственную поддержку //Україна Вивіпезв. -1996.-№№ 34- 36.- С. 7.
36. Заруба О. Вдосконалення кредитної політики комерційних банків //Банківська справа. - 1996. -№1.-С. 21-23.
37. Ковбасюк М., Дерен М. Облік операцій, пов'язаних з орендою майна //Бухгалт. облік і аудит. - 1994. -№4.-С.
38. Маринченко Б. Підготовка та експертиза лізингових проектів //Вісник НБУ. - 1997. -№2.-С ЗІ.
39. Меджибовська Н. Визначення кредитного ризику на основі експертних оцінок //Банк. справа. - 1996. -№1.-С. 24.
40. Мосійчук В. Світова практика проведення лізингових операцій та проблеми її впровадження в Україні //Економіка України. - 1995. - №3. - С. 10.
41. Пилипенко Л. Фінансовий аналіз як інструментарій оцінки рівня ризику інвестора //Фінанси України. -№1.-С. 80-85.
42. Пивоваров А. Не можешь продать - отдай в лизинг //Бизнес. - 1996. - № 23. - С. 14.
43. Покотило 1. Правове забезпечення лізингових операцій //Вісник НБУ. - 1997. -№2.-С. 27-28.
44. Райк Е. Лізинг - для малого бизнеса //Бизнес для всех. - 1996. - № II.
45. Романченко О. Сучасні методи оцінки кредитного ризику в банках України //Фінанси України. - 1996. -№8.-С. 59-61.
46. Рэдхэд К., Хъюс С. Управление финансовыми рисками / Пер. с англ. - М.: ИНФРА-М, 1996. - 288 с.
47. Третпяк О. Фінансовий аналіз в акщонерних товариствах //Фінанси України. - 1997. -№1.-С. 61-64.
48. Хименский Г. Экономическая сущность лизинговых операций и их учет //Бизнес. - 1996. -№ 5.-С. II-12.
49. Яновский О. Лізинг як форма підприємницької діяльності //Економіка України. - 194. -№11.-С. 90-91.
50. Український інвестиційний журнал №№ 1-6, 1997-1998.
51. Дані Міністерства економіки на 1.01.98.
52. Leasing finance /Edited by Tom Clark. - Second Edtion. - Euromoney Books, 1990. - 270 p.
53. Leasing Life. - Vol. 4. - Issue 36. - 1996. - Sept.
54. Leasing Life. - Vol. 4. - Issue 37. - 1996. - Oct.
55. Brigham E., Gapenski L. Financial Management: Theory and Practice. - Chikago; New York; Dryden Press; 1988. - 421 p.

 
 

Цікаве

Загрузка...