WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Лізинг та лізингові відносини - Курсова робота

Лізинг та лізингові відносини - Курсова робота

підготовку фінансової лізингової угоди може знадобитися більше часу, ніж на підготовку контракту на купівлю, вищі можуть бути і адміністративні витрати, тому вважається, що ціна лізингу може бути нижчою або дорівнювати ціні позики тільки за наявності певних податкових пільг.
На лізингодавця лягає ризик морального старіння майна і отримання лізингових платежів, а вартість лізингу є вищою, ніж позики, оскільки ризики зносу устаткування лягають на лізингодавця. Відповідно останній закладає це у вартість лізингу. Якщо науково-технічний прогрес робить об'єкт лізингу застарілим, при фінансовому лізингу орендні платежі не припиняються до закінчення угоди.
Таким чином, розглянуті переваги і недоліки лізингових операцій дають можливість зробити висновки, що позитивних моментів, притаманних лізингові, набагато більше, і при державній підтримці, хоча б на період становлення, лізинговий бізнес стане ще більш привабливим.
На наш погляд, в умовах економічної кризи в Україні, коли практично зупинилося фінансування капіталовкладень в оновлення основних засобів у зв'язку з недостатністю прибутку підприємств і значним зменшенням виробництва, цей метод фінансування інвестицій є найбільш доцільним і може сприяти збереженню ліквідності більшості підприємств України.
ВИСНОВКИ
В умовах інвестиційної кризи, що в Україні прийняла майже чи не найбільш гострі форми серед країн СНД, цілком закономірний той всебічний інтерес, що виявляється до специфічної форми економіко-правових відносин, що отримала збірне найменування "лізингу".
Являючись продуктом розвитку в умовах постіндустріального суспільства, з характерними для нього високорозвиненими відносинами ринкової економіки ("розширеної форми людського співробітництва", користуючись термінологією Фридриха Хайека), традиційних форм позики і оренди, фінансовий лізинг став однією з найбільш перспективних форм діалектичного вирішення протиріч відношення власності і інвестиційного нагромадження.
Такий альтернативний засіб інвестування як одержання і використання іноземних кредитів має ряд негативних факторів, значна частина коштів спрямовується на покриття поточних витрат, дефіциту державного бюджету, а не на інвестування виробництва і його технологічне відновлення. До того ж іноземні кредити збільшують зовнішній борг і на його обслуговування витрачаються значні валютні кошти. Витрати консолідованого бюджету України на 2001 рік по обслуговуванню державного боргу склали 6.2% всіх витрат.
Враховуючи ситуацію з іноземними кредитами і інвестиціями, а також ситуацію, що склалася на вітчизняному ринку довгострокових кредитів (по них дуже високі проценти і їх практично ніхто не надає), саме лізинг може стати єдиною формою довгострокового кредитування в Україні в найближчий час.
На даний момент в Україні розглядається проблема розвитку лізингу, тому що це давно розповсюджений на Заході фінансовий інструмент, сприятливий мобілізації коштів для інвестицій, а також він забезпечує гарантоване використання інвестиційних ресурсів з метою реконструкції і розвитку виробництва.
Однією з основних форм подолання проблем відсутності інвестиційних коштів є лізинг.
Можна констатувати, що в нинішній час Україна є сировинним придатком розвинутих країн світу (нацією забезпечення) і тому однією з першочергових задач економічної політики повинна бути задача виходу України на рівень технологічної нації. Для цього необхідні технологічні інвестиції, що можуть бути отримані з допомогою
міжнародного лізингу. Україна повинна скористуватися лізингом для вирішення своїх інвестиційних проблем. Інвестиційному ринку України характерно зменшення капіталовкладень, що відбувається швидше, ніж спад виробництва. В умовах дефіциту бюджету державні кошти обмежені. На 2000 рік дефіцит державного бюджету склав 4.5% ВВП, це свідчить про те, що частина централізованих вкладень буде зменшуватися.
Лізинг створює економічні вигоди всім учасникам лізингової операції. Так, підприємству - постачальнику гарантується збут продукції і своєчасне одержання грошових коштів для здійснення розрахунків з бюджетними робітниками і направлення їх на виробничий розвиток.
Вирішення вище зазначених проблем, що ускладнюють ефективність і мобільність регулювання лізингових відносин, врахування переваг регулювання лізингових операцій в інших країнах, приєднання України до Конвенції про міжнародний фінансовий лізинг, всебічна підтримка розвитку лізингу з боку держави дадуть Україні змогу вирішити значну кількість проблем, пов`язаних з інвестуванням і залученням коштів.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:
1. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 20 березня 1991 року //Закон України. -Т. 1.-К., 2000. - С. 285.
2. Про власність: Закон України від 7 лютого 1991 року // Закон України. -Т. 1. -К., 1999. -С. 173.
3. Про лізинг: Закон України від 16 грудня 1997 року // Закон України. - Т. 3. - К.,1999. - С. 144-151
4. Про підприємництво: Закон України від 7 лютого 1991 року //Закони України. -Т. 1.-К., 1999. - С. 191.
5. Про підприємства в Україні: Закон України від 27 березня 1991 року //Закони України. -Т. 1.-К., 1999. - С. 310.
6. Про оподаткування прибутку піприємств: Закон України від 22.05.97 р. № 283/97- ВР
7. Кабатова Е. Лізинг: поняття, правове регулювання, межнародна уніфікація. - К.: Наука, 1999. - 132 с.
8. Лізинг і комерційний кредит. - К.: Сервіс, 2000. -100 с.
9. Лизинговые, факторинговые, форфейтинговые операции банков /Под ред. ГрязновойА., Молчанова А. и др. - М.: ДеКА, 1995. - С. 18-56.
10. Ляшенко В., Барановский А., Толмачева А. Методические рекомендации по развитию лизинга как формы финансовой поддержки малого бизнеса. - Донецк.: ЦЭП АН Украины, 1996. - С. 35.
11. Мішенко В.І., Луб'яницький О.Г., Слав'янська Н.Г. Основи лізингу. - К.: Знання, 1997. - 136с.
12. Осипов Ю.М. Основи підприємництва.- К. 2001. - С.179
13. Основы банковского дела /Под ред. Мороза А. - К.: Либра, 1998. - С. 208.
14. Прилуцкий Л. Лизинг: Правовые основы лизинга. - М.: Ось-1998. - 126 с.
15. Смирнов А. Лизинговые операции. - М.: Консалт-банкир, 1995. -136 с.
16. Шпиттлер Х.И. Практический лизинг. - М. 1995. - С.7.
17.Внукова Н. Новые возможности лизинга в Украине //Укр. деловые новости. - 1996. - № 23.
18.Губина И. Лизинг надо узаконить и обеспечить ему государственную поддержку //Україна Вивіпезв. -1997.-№№ 34- 36.- С. 7.
19.Ковбасюк М., Дерен М. Облік операцій, пов'язаних з орендою майна //Бухгалт. облік і аудит. - 1999. -№4.
20.Романченко О. Сучасні методи оцінки кредитного ризику в банках України //Фінанси України. -1998. -№8.-С. 59-61.
21.Третпяк О. Фінансовий аналіз в акщонерних товариствах //Фінанси України. - 1999. -№1.-С. 61- 64.
22.Яновский О. Лізинг як форма підприємницької діяльності //Економіка України. - 194. -№11.-С. 90-91.
23. Український інвестиційний журнал №№ 1-6, 1999-2001.
24.Дані Міністерства економіки на 1.01.99.

 
 

Цікаве

Загрузка...