WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Лізинг та лізингові відносини - Курсова робота

Лізинг та лізингові відносини - Курсова робота

лізингу;
o Умови повернення об'єкта лізингу чи його викупу після закінчення дії договору;
o Умови дострокового розірвання договору лізингу;
o Умови надання відомостей про фінансовий стан лізингоодержувача;
o Відповідальність сторін;
o Дата і місце укладення договору.
За згодою сторін у договорі лізингу можуть бути передбачені й інші умови. Реорганізація лізингодавця не є підставою для зміни умов чи розірвання договору лізингу. Строки договору визначаються за домовленістю сторін відповідно до вимог ЗУ "Про лізинг".[3]
Передача об'єкта лізингу лізингодавцем лізингоодержувачу здійснюється у строки і на умовах, визначених у договорі лізингу. Майно, передане за договором фінансового лізингу, зараховується на баланс лізингоодержувача з зазначенням, що це майно взято у фінансовий лізинг. Майно, передане за договором оперативного лізингу, залишається на балансі лізингодавця, із зазначенням, що це майно передано у лізинг та зараховується на позабалансовий рахунок лізингоодержувача із зазначенням що це майно одержано у лізинг.
Об'єкт лізингу протягом всього строку дії договору є власністю лізингодавця. У разі переходу права власності на об'єкт лізингу від лізингодавця до іншої особи договір лізингу зберігає чинність щодо нового власника. Право користуватися об'єктом лізингу належить лізингоодержувачу тільки на умовах, визначених договором лізингу.
Права та обов'язки лізнгодавця.
Лізингодавець має право:
o Здійснювати за власний рахунок контроль за умовами експлуатації та цілеспрямованим використанням об'єкта лізингу лізингоодержувачем згідно з умовами договору, вимогами та інструкціями продавця щодо експлуатації об'єкта лізингу, а також відповідно до законодавства України;
o Вимагати повернення у безспірному порядку майна, переданого в лізинг, якщо лізингоодержувач не сплатив лізингові платежі протягом двох чергових строків;
o Вимагати від лізингоодержувача відшкодування збитків,
завданих внаслідок його дій або бездіяльності, відповідно до умов договору.
Лізингодавець зобов'язаний:
o Передати належне йому на праві власності майно в користування лізингоодержувачеві або за дорученням лізингоодержувача відповідно до його вибору та визначеної ним специфікації укласти договір купівлі - продажу майна з відповідним продавцем і передати майно в користування лізингоодержувачеві;
o Не втручатися у вибір лізингоодержувачем продавця майна та у визначення специфікації об'єкта лізингу;
o Набуваючи майно для лізингоодержувача, повідомити продавця про те, що майно призначене для передачі в лізинг конкретній особі;
o Своєчасно та в повному обсязі виконувати взяті на себе зобов'язання перед лізингоодержувачем щодо утримання об'єкта лізингу відповідно до умов договору;
o Прийняти об'єкт лізингу від лізингоодержувача після закінчення строку договору лізингу, якщо об'єкт не буде викуплено лізингоодержувачем.
Права та обов'язки лізингоодержувача.
Лізингоодержувач має право:
o Відмовитися від прийняття об'єкта лізингу, який не відповідає умовам договору, затримувати належні лізингодавцем платежі до усунення ним виявленого порушення умов договору за умови попереднього повідомлення лізингодавця;
o Вимагати від лізингодавця відшкодування збитків, завданих внаслідок його дій або бездіяльності при виконанні договору лізингу, відповідно до умов договору;
o Пред'являти продавцеві об'єкта лізингу всі права та вимоги, що випливають із договору купівлі - продажу цього майна, зокрема щодо його якості та комплектності, строків передачі, гарантійних ремонтів тощо. Однак лізингоодержувач не має права припиняти дію договору купівлі - продажу між лізингодавцем і продавцем або змінювати його умови.
Лізингоодержувач зобов'язаний:
o Прийняти та належним чином користуватися об'єктом лізингу утримувати його відповідно до погоджених
o сторонами умов договору, згідно з якими його було передано, з урахуванням природного зносу та змін стану майна;
o Своєчасно та в повному обсязі за погодженим з лізингодавцем графіком виплачувати лізингові платежі відповідно до умов договору;
o У разі несплати лізингових платежів протягом двох чергових строків на вимогу лізингодавця повернути йому об'єкт лізингу;
o У зазначені договором строки відповідно до його умов надавати лізингодавцю відомості про технічний стан об'єкта лізингу та свій фінансовий стан, доступ для перевірки об'єкта лізингу та умов його експлуатації;
o У разі, якщо він не реалізує своє право викупу об'єкта лізингу та не продовжить строк його використання після припинення дії договору, повернути об'єкт лізингу лізингодавцеві у стані, зазначеному в договорі.
Право лізингоодержувача на ремонт і технічне обслуговування об'єкта лізингу може визначатися окремим договором, укладеним з продавцем.
Об'єкт лізингу, який потребує реєстрації в державних наглядових органах реєструється за домовленістю сторін на ім'я лізингодавця або лізингоодержувача у встановленому законодавством України порядку.
У разі якщо об'єктом лізингу є державне майно або договір пайового лізингу передбачає залучення державних коштів чи для забезпечення виконання лізингового договору надаються державні гарантії, договір лізингу підлягає обов'язковій реєстрації у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку. Договори, незареєстровані у встановленому порядку, визначаються не дійсними.
4. СКЛАД, ВИДИ І ФОРМИ ЛІЗИНГОВИХ ПЛАТЕЖІВ. ЯКІСНІ ПЕРЕВАГИ ЛІЗИНГУ.
Основу економічних взаємозв'язків між лізингоотримувачем та лізингодавцем створюють лізингові платежі, котрі відображають відносини власності, користування реалізація та присвоєння прав власності на засоби виробництва.
Визначення розмірів лізингових платежів має важливе значення для успіху лізингових компаній. Під лізинговими платежами розуміють виплати лізингодавцеві, які здійснює лізингоотримувач за надане йому право користуватися лізинговим майном. Лізингові платежі є тим механізмом, за допомогою якого лізингодавець повинен відшкодувати свої фінансові витрати на придбання майна і отримати прибуток. Виходячи з цього, загальна сума лізингових платежів за весь період лізингу повинна включати:
- суму, що відшкодовує витрати на виробництво чи придбання лізингового майна;
- накладні витрати, що пов'язані з рухом майна (транспортування, оформлення документів, зберігання);
- вартість кредитних ресурсів, що використовуються для придбання майна за лізинговою угодою;
- прибуток лізингодавця;
- експлуатаційні витрати (пуск, налагодження, ремонт, монтаж);
- сукупні послуги (навчання персоналу, передача ноу-хау, інжинірингові послуги);
- витрати на страхування майна, якщо воно було застраховане лізингодавцем;
- витрати напошуки лізингоотримувача, рекламу, послуги посередникам;
- втрати від знецінення майна в результаті інфляції.
Крім того, в лізингових платежах слід враховувати суму податків, які буде сплачувати лізингодавець: податок з власників транспортних засобів і податок на майно

 
 

Цікаве

Загрузка...