WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Бізнес – план в підприємницькій діяльності (на прикладі провайдера Інтернет „ЄвроНет”) - Курсова робота

Бізнес – план в підприємницькій діяльності (на прикладі провайдера Інтернет „ЄвроНет”) - Курсова робота

розділити витрати на постійні і перемінні дуже складно, то за постійні витрати був прийнятий найбільший планований рівень накладних витрат, розподілений по видах продукції відповідно до частки основної заробітної плати в загальному фонді заробітної плати в 1 році. Саме такий підхід дозволяє визначити скільки продукції кожного виду необхідно продати для досягнення беззбитковості фірми. Також був використаний традиційний підхід при визначенні точки беззбитковості в умовах продажу декількох видів послуг - визначення точки беззбитковості на одну гривню послуг.
Для послуг по Інтернет-доступу беззбитковим рівнем роботи є обсяг у 651,3 тис. год. у рік, що складає приблизно 1784 годин доступу в день. Цей рівень досягається при середньому варіанті на третій квартал, при мінімальному рівні попиту - на другий рік. Причому, скорочення накладних витрат (скорочення витрат на маркетинг і на утримання адміністративно-управлінського персоналу) не дає ефекту, тому що велику частину накладних витрат (60%) займають лізингові виплати за серверне устаткування. Однак, варто взяти до уваги, що при розрахунку використовувалася мінімальна ціна за одну годину - 0,60 грн., у той час як у перший рік роботи планується встановлення ціни в середньому на рівні 0,77 грн. за годину роботи в мережі. При даній ціні беззбитковість підприємства досягається при обсязі виробництва 309,8 тис. годин у рік (848 годин у день). У цьому випадку підприємство досягає точки беззбитковості по середньому варіанті вже в першому кварталі, а по мінімальному - у третьому.
Беззбитковий рівень виробництва інших послуг (85,77 тис. у рік - 234 шт. у день) досягається при середньому обсязі попиту в другому кварталі, при мінімальному - у третьому кварталі першого року.
Джерела і використання коштів
Для реалізації проекту необхідні кошти в розмірі 318 тис. грн., у тому числі 165 тис. грн. на капітальний ремонт будинку відповідно до договору оренди, 112,5 тис. грн. на основне і допоміжне устаткування і 29,52 тис. грн. оборотних коштів.
Норматив оборотних коштів підприємства, тис. грн.
Норматив оборотних коштів по статтях: 2002 2003 2004 2005 2006
сировина і матеріали 19,15 36,13 53,08 69,67 86,01
допоміжні матеріали 1,91 3,61 5,31 6,97 8,60
готова продукція 5,78 7,90 11,10 14,24 17,29
разом норматив оборотних коштів 29,52 52,41 76,44 99,97 123,10
приріст нормативу оборотних коштів 22,88 24,04 23,53 23,13
джерело покриття - фонд розвитку виробництва, % 0,19 0,06 0,05 0,03
Норматив оборотних коштів по сировині і матеріалам розраховувався виходячи з умов постачання матеріалів (періодичність по основних матеріалах - один раз на місяць), і норми запасу, що у середньому складає 11 днів.
Планується, що джерелом коштів підприємства стануть внески засновників товариства з обмеженою відповідальністю.
Також планується придбати на умовах фінансового лізингу маршрутизотор Sisco 3640. Термін договору лізингу складає 5 років, виплати проводяться один раз у рік і складають 214,14 тис. грн.
Строк окупності проекту і його інтегральний економічний ефект ілюструє таблиця
Розрахунок інтегрального економічного ефекту проекту.
Показники, тис. грн. 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Виручка 0,00 907,47 2825,19 3821,26 4883,93 5899,70
Капітальні вкладення 318,00 0,00 9,63 14,42 0,00
Затрати 0,00 853,92 2007,48 2772,62 3557,79 4322,36
реальна процентна ставка по кредитах 0,22 0,28 0,26 0,27 0,28
Дисконт, % 1,00 0,82 0,64 0,51 0,40 0,31
Чистий грошовий потік -318,00 53,55 817,71 1039,00 1311,72 1577,34
Чиста поточна вартість -318,00 43,81 521,26 527,45 524,66 492,75
Чиста поточна вартість з наростаючим підсумком -318,00 -274,19 247,07 774,51 1299,17 1791,92
У зв'язку з тим, що як альтернативний варіант залучення коштів може виступати варіант одержання позички в банку, то в розрахунку застосовувалася реальна прогнозована процентна ставка по кредитах. Так як підприємство буде співпрацювати з іноземними партнерами, то як прогнозовані темпи інфляції були використані показники курсу долара на кінець року. Прогнозні показники курсу долара до гривні були розраховані з використанням методів аналізу тимчасових рядів і екстраполяції. Аналіз динаміки процентних ставок за останні роки показав, що спостерігається зниження процентних ставок по кредитах, не зв'язане зі зміною курсу долара чи індексів споживчих цін, то як номінальну ставку відсотка по кредитах була використана середня процентна ставка по кредитах у 2000 році - 40%.
Таким чином, інтегральний економічний ефект за 5,5 років (друга графа таблиці - 6 місяців на підготовку і запуск виробництва) складе 1791,92 тис. грн., період окупності проекту - 2 роки 6 місяців, внутрішня норма рентабельності - 134%. У випадку, якщо частка ринку, темпи росту ринку і рівень попиту на продукцію фірми буде розвиватися по мінімальному варіанту інтегральний економічний ефект складе 1,99 тис. грн., а період окупності проекту складе 5 років.
Оцінка ризику та необхідність страхування
Серед існуючих труднощів (ризиків) найважливішими для підприємства є такі:
" несприятлива економічна ситуація в Україні ускладнює можливість ведення успішного та стабільного бізнесу;
" нестабільність, непослідовність податкової системи не дозволяє точно планувати податки у майбутньому;
" спад у підприємствах, які використовують продукцію, а також зниження платоспроможності населення;
" дефіцит ресурсів високої якості;
" підвищення ціни на сировину і матеріали;
" можливість втрати постачальників сировини;
" висока злочинність, корупція.
За нестабільності економічної ситуації для зменшення ризикованості проекту доцільно створити на підприємстві фонд комерційного ризику, куди має відраховуватись 15% чистого прибутку підприємства. Альтернативним методом зниження ризику є співробітництво із страховою компанією з метою страхування ризику вкладення коштів у розвиток діяльності ТзОВ.
Для попередження ризиків прийнято рішення застосувати такі заходи:
" Укладання довгострокових договорів на постачання сировини (за стабільними цінами).
" Постійне проведення маркетингових досліджень з метою виявлення нових перспективних ринків збуту.
" Розробка та впровадження узгоджених між собою бізнес-планів кожного виробництва та бізнес-плану підприємства в цілому.
До заходів по страхуванню належить страхування закупленого обладнання від зниження. Вартість страхування - 1000 грн. на рік.
ВИСНОВКИ

 
 

Цікаве

Загрузка...