WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Бізнес – план в підприємницькій діяльності (на прикладі провайдера Інтернет „ЄвроНет”) - Курсова робота

Бізнес – план в підприємницькій діяльності (на прикладі провайдера Інтернет „ЄвроНет”) - Курсова робота

(постійний та тимчасовий). Якщо планується займатися виробництвом, потрібно придумати політику контролю матеріально - виробничих запасів, закупівлі матеріалів контролю, якості продукції. Розглянути так звані рішення "купити чи зробити". Якщо вирішили зайнятися бізнесом в сфері обслуговування, потрібно звернути увагу на місце розташування бізнесу (близькість до споживача), на те, як
можна скоротити до мінімуму накладні витрати, як досягти максимальної продуктивності праці та конкурентоспроможності послуг. Потрібно приділити увагу сезонності виробничих циклів, якщо такі матимуть місце. З'ясувати, як можна уникнути відповідних перевантажень, не застосовуючи серйозних змін (наприклад, завдяки розширенню матеріально - технічної бази чи прийому тимчасових працівників у піки навантаження).
РОЗДІЛ 7: ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ТА СТРАТУГІЯ ЙОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.
Обґрунтовується фінансова діяльність, як на короткий термін так і на перспективу, з метою забезпечення життєдіяльності суб'єктів господарювання та ефективного використання коштів. Розробляється на основі аналізу поточної фінансової інформації та прогнозу реалізації продукції (надання послуг) у наступні періоди.
Мета розподілу - обґрунтувати систему плановихданих, що відображають очікувані фінансові результати підприємницької діяльності.
Як правило, розділ складається з:
" Прогнозу обсягів реалізації продукції (послуг);
" Балансу грошових доходів і надходжень;
" Таблиці доходів і витрат;
" Зведеного балансу активів та пасивів;
" Графіка прибутковості.
РОЗДІЛ 8: ОЦІНКА МОЖЛИВИХ РИЗИКІВ.
Подається опис можливих ускладнень на всіх стадіях формування та реалізації бізнес - плану: підготовчий, будівельний, під час вирішення конкретних задач. До ризиків, які можуть негативно впливати на майбутній прибуток слід віднести фінансово - економічні, соціальні, технічні, екологічні. Слід передбачити не тільки можливість їх виникнення, а й дати оцінку очікуваного впливу на прибуток та заходи, які спроможні звести вплив ризиків до мінімуму. А це в свою чергу дозволить підприємцю вийти з скрутного положення
з найменшими втратами.
ДОДАТКИ.
Автори самі вирішують, яку частину матеріалу подати в основному його тексті, а яку (переважно деталізовану) в додатках.
ПЕРЕЛІК ІНФОРМАЦІЇ, ЯКА НЕОБХІДНА ПЕРЕД НАПИСАННЯМ БІЗНЕС - ПЛАНУ.
1. Інформація про фірму - заявника (Свідоцтво про реєстрацію, Статут, баланс)
" Назва, поштові та банківські реквізити фірми.
" Час роботи (існування), організаційно - правова форма.
" Прізвища та ініціали засновників, директора, їх повноваження.
" Основні напрямки діяльності фірми.
" Кількість працівників (штатний розпис), наявність робочих приміщень, наявність основних засобів, результати роботи за останній звітний період - в натуральному виразі.
2. Необхідні документи
" Свідоцтво про реєстрацію підприємства;
" Статут;
" Балансові звіти за останні три роки, Звіти про фінансову діяльність (ф.2) за той же період, декларація про прибутки підприємства;
" Договір оренди приміщення (документи, що засвідчують право власності);
" Діючий штатний розпис;
" Кредитна історія (підприємства, директора, власників);
" Технічні характеристики обладнання - рекламні проекти, буклети;
" Пропозиції з застави майна;
" Резюме: досвід роботи, освіта, інші вміння та навики керівника
3. Інформація про проект
" Яке обладнання планується придбати за рахунок одержаної позики;
" Основні техніко - економічні показники обладнання, ціна, продавець, місце та умови придбання;
" Які додаткові можливості дасть придбане обладнання: впровадження нової технології, збільшення обсягу виробництва продукції, випуск на ринок нового товару;
" Скільки робочих місць буде створено в результаті впровадження проекту, кваліфікація, посадові оклади працівників;
" Прогноз обсягу ринку для планованого товару (послуг);
" Список закладів що надають аналогічні послуги (конкуренти): ціни, переваги, недоліки, перспективи;
" Схема рекламування послуг, додаткові заходи з сприяння збуту;
" Деталі впровадження проекту:
1.Чи потрібні додаткові ліцензії, дозволи на дані послуги;
2.Яке додаткове дообладнання приміщення;
3.Як здійснюється охорона;
4.Які кошти передбачено витратити для цього;
5.Які є альтернативи;
6.Які, скільки, за якою ціною, на яку суму в місяць, квартал, рік потрібні витратні матеріали;
7.Ким, звідки, на яких умовах, якими партіями поставлятимуться
" Які, скільки, за якою ціною, на яку суму в місяць, квартал, рік За рахунок яких коштів буде фінансуватися проект:
1. Позичка Бізнес - центру;
2. Власні кошти;
3. Інші залучені кошти (умови, гарантії).
" Які ризики та збитки можуть очікувати проект.
" Пропонована застава.
3. Приклад бізнес-плану створення Інтернет -
провайдера "ЄвроНет"
Мета бізнесу. Даний проект являє собою створення нового підприємства, шляхом реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю з трьома засновниками й участю позикового капіталу у формі лізингу чи кредиту на покупку устаткування в сфері надання послуг доступу до Інтернет, веб-хостингу і веб-дизайну. У виробництві планується використовувати серверну техніку Sisco Systems, Intel, Transcend, Oracle, Motorola, Lucent Technologies, що забезпечать високу надійність послуг та в перспективі знизити вартість послуг до максимально можливого рівня за рахунок завоювання 75% Інтернет-користувачів в регіоні. Передбачається здійснити розгортання бізнесу-проекту протягом 6 років, (у тому числі 6 місяців - підготовча стадія) із середньорічною чисельністю персоналу в перший рік - 21 чоловік (до кінця 6-го року - 45 чоловік). Для успішної реалізації проекту необхідно забезпечити виторг не менш 800 тис. грн. у перший рік реалізації проекту. Прогноз рівня попиту показує, що до кінця 5-го року виторг можна буде збільшити до 6 млн. грн. Необхідна виробнича площа - 80 кв. метрів, приміщення під офіс і зал для роботи з клієнтами - 120 кв. метрів. Приміщення планується узяти під оренду.
Можливості бізнесу і стратегія реалізації. В даний час ринок інтернет-послуг розвивається високими темпами, даний вид послуг буде розвиватися швидкими темпами. Потенційними споживачами фірми є як постійно проживаюче населення міста Луцька. Потенційна місткість ринку складе 250 клієнтів для послуг інтернет-хостингу, 7500 клієнтів - для послуг Інтернет-доступу, 450 клієнтів - для послуг веб-дизайну. Крім того, послуги, ринок яких перебуває в стадії формування,

 
 

Цікаве

Загрузка...