WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Бізнес – план в підприємницькій діяльності (на прикладі провайдера Інтернет „ЄвроНет”) - Курсова робота

Бізнес – план в підприємницькій діяльності (на прикладі провайдера Інтернет „ЄвроНет”) - Курсова робота

забезпечення);
" Фінансовий план.
Орієнтовна структура бізнес - плану:
Оформлення бізнес - плану починається з підготовки титульної сторінки, на якій міститься: інформація щодо автора проекту (прізвище, ім'я, по-батькові, дата народження, адреса, індифікаційний код та паспортні дані, освіта професія, стаж) назви документа, його головної ідеї (сфера діяльності, форма власності) тощо. При цьому особливо важливо чітко сформулювати бізнес - ідею, що покладається в основу бізнес - плану.
Друга сторінка бізнес - плану - зміст документа, його структура за розділами.
РОЗДІЛ 1: РЕЗЮМЕ.
Вміщує резюме бізнес - плану. Резюме доцільно складати на останньому етапі розробки бізнес - плану, оскільки саме тут подаються уявлення про мету бізнес - плану, характер підприємницької діяльності авторівпроекту, їх ринкові можливості, склад управлінської команди, потенційних інвесторів, фінансові прогнози, очікувані результати тощо.
Від чіткості викладення цієї інформації буде залежати початкове ставлення офіційних осіб до фінансового забезпечення проекту і позитивне вирішення питання щодо сутності справи.
РОЗДІЛ 2: ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇЇ МОЖЛИВОСТІ.
Стисло викладаються об'єктивні дані щодо суб'єктів господарювання, досвіду комерційної діяльності, цільових орієнтирів та напрямів її продовження чи відкриття нової, а також конкретних завдань, вирішення яких позволить забезпечити комерційний успіх. Подати опис деяких рис продукту або послуг, які мають безперечні переваги порівняно з конкурентами. Якщо є змогу, обґрунтувати можливості подальшого розвитку продукту. У цьому ж розділі розтлумачують найбільш значні перепони та ризики, які очікують підприємницьку діяльність на шляху реалізації її бізнесової концепції.
РОЗДІЛ 3: КОНЮНКТУРА РИНКУ.
Займає особливе місце в бізнес - плані. Як свідчить досвід, невдачі у більшості суб'єктів підприємницької діяльності були пов'язані саме із низьким рівнем вивчення кон'юнктури ринку, переоцінкою своїх можливостей та ін. Тут важливо визначитись із сегментами ринку, які передбачається охопити, оцінити тенденції їх розвитку з урахуванням попиту на конкретні товари чи послуги, рівень його задоволення та пропозиції, реально оцінити майбутнє ринку, на якому передбачається здійснювати підприємницьку діяльність, об'єктивно визначити свій потенціал.
Слід врахувати вплив на кон'юнктуру ринку таких факторів, як соціальних, економічних, національно - культурних, політичних тощо.
Доцільно дати оцінку конкурентам та обґрунтувати конкурентоспроможність запропонованого проекту. Це вимагає проведення відповідних досліджень та розрахунків, які б переконували в успіху започаткованої справи.
РОЗДІЛ 4: МАРКЕТИНГ І ЗБУТ.
Визначає перспективи підприємницької діяльності. Тут має бути відпрацьовано весь спектр засобів, за допомогою яких можна забезпечити успіх реалізації бізнес - плану:
" Розробити та обґрунтувати загальну стратегію маркетингу;
" Схему реалізації товару чи надання послуг;
" Напрями розвитку рекламної справи;
" Механізм стимулювання підприємницької діяльності;
" Методи після продажного обслуговування клієнтів.
Загалом даний розділ полягає у висвітленні стратегії розвитку підприємницької діяльності. Тобто, це є комплексна програма дій, яка забезпечує досягнення кінцевої мети бізнесу - провадження ефективності діяльності для отримання прибутків з максимальним використанням своїх переваг на ринку.
Варто звернути увагу на споживача, та проаналізувати, який споживач є доступним та сприятливим. Доцільно скласти перелік наявних замовлень, контрактів або листів з намірами. Сформулювати перелік клієнтів, котрі активно цікавляться даним продуктом ( послугами). З'ясувати, що їх змушує до цього. Водночас скласти перелік потенційних споживачів, які ним не цікавляться. Проаналізувати, чому вони не зацікавлені в ньому. Що можна зробити для усунення негативних реакцій відносно даного продукту?
Особливу увагу рекомендується звернути на конкуренцію та конкурентні переваги. Провести реалістичну оцінку сильних та слабких сторін конкурентів. Оцінити альтеративні продукти. Порівняти конкуруючі продукти, беручи до уваги їх питому вагу на ринку, якість, ціни, сервіс, умови поставки та гарантії. Проаналізувати переваги Вашого продукту щодо ціноутворення, якості, сервісу, і т.д.
Описати методи збуту, шляхи провадження сервісної, гарантійної політики, рекламної діяльності, стимулювання попиту та просування продукту.
РОЗДІЛ 5: УПРАВЛІННЯ І ВЛАСНІСТЬ.
Результативність запропонованих засобів вирішення конкретних завдань бізнес - плану залежить від організації управління підприємницькою діяльністю, рівня компетентності безпосередніх його виконавців, не контрольованості і ключових аспектів збуту продукції або надання послуг. В даному розділі повинні отримати належне обґрунтування і висвітлені такі питання:
" Форма власності;
" Місце і роль співробітників у бізнесі;
" Форми та рівень їх оплати;
" Управлінські дії в непередбачених ситуаціях.
Цей розділ простіше виконати тим, хто діятиме як суб'єкт підприємницької діяльності - фізична особа. У цьому випадку зосередити увагу на особистих перевагах, як фахівця, щодо впровадження обраного виду
діяльності. Якщо планується використовувати найману робочу силу : потрібно описати, як планується проводити добір персоналу, скільки додаткових робочих місць планується створити для забезпечення ефективної, прибуткової діяльності. Потрібно висловити стисло вимоги до персоналу в розрізі окремих посад, робочих місць. Це ж потрібно викласти підприємцям, що створюють юридичну особу.
РОЗДІЛ 6: ПЛАН ВИРОБНИЦТВА.
Доводиться:
" Як будуть виконуватися зобов'язання перед клієнтами;
" Всебічно обґрунтовується серйозність намірів щодо організації власної справи;
" Партнери переконуються у наявності ретельно продуманої виробничої програми;
" Забезпеченість необхідними матеріальними ресурсами, кваліфікованими кадрами, економічними зв'язками.
У цьому розділі роблять розрахунки валового прибутку (наприклад, ціна продажу за вирахуванням змінних затрат ) та прибуток від виробничої діяльності загалом та на кожний продукт зокрема. Визначають період досягнення точки самоокупності.
Виробничі та операційні плани вашого бізнесу, можна розглянути в цьому розділі або докладніше описати в окремому. При складанні цих планів потрібно врахувати такі фактори, як місце розташування бізнес - діяльності, види необхідного обладнання, кадровий потенціал

 
 

Цікаве

Загрузка...