WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Бізнес – план в підприємницькій діяльності (на прикладі провайдера Інтернет „ЄвроНет”) - Курсова робота

Бізнес – план в підприємницькій діяльності (на прикладі провайдера Інтернет „ЄвроНет”) - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
З підприємництва
НА ТЕМУ:
"Бізнес - план в підприємницькій діяльності (на прикладі провайдера Інтернет "ЄвроНет")"
ЗМІСТ
Вступ..................................................................
1. Загальна характеристика бізнес - плану...........
2. Структура та написання бізнес - плану............
3. Приклад бізнес-плану створення Інтернет -
провайдера "ЄвроНет".......................................
Висновок............................................................
Використана література................................
Додатки до курсової роботи...........................
ВСТУП
Найчастішою причиною, що змушує підприємців замислитись над складанням бізнес - плану, є пошук додаткових коштів. Адже спроби залучення інвестицій та переговори з потенційними інвесторами навряд чи будуть успішними без грамотного та детального бізнес - плану розвитку компанії в цілому чи окремого напряму її діяльності. Відповідно, й пишеться бізнес - план "під інвестора", що автоматично звужує його функції та можливості застосування.
Насправді, грамотно написаний бізнес - план може стати посібником для підприємця, детальним планом дій, що дає змогу швидко та з найменшими витратами розпочати бізнес. Він також є ефективним інструментом ведення бізнесу, управління, контролю за діяльністю служб та підрозділів, доходів і витрат. Відсутність бізнес - плану призводить до відсутності цілісної стратегії підприємства - рішення приймаються поспіхом і часто суперечать концепції та напряму бізнесу, а співробітники не можуть визначитись у пріоритетах компанії, діють не узгоджено і відповідно, менш ефективно.
Для того, щоб бізнес - план став справді ефективним засобом, а не формальним папірцем, перед його складанням необхідно визначитись: що таке бізнес - план, навіщо і для кого він пишеться?
Бізнес - план - це всебічний опис діяльності ( майбутньої діяльності) підприємства (підрозділу), аналіз проблем, що можуть виникнути при здійсненні цієї діяльності, та рекомендації щодо їх подолання. Відповідно до цілей планування вони поділяються на бізнес - плани для започаткування (або розширення) власної справи (чи нового проекту), бізнес - плани за лініями (продукція, робота, послуги, технічні рішення) та бізнес - плани виробничо - господарської діяльності вже існуючих підприємств.
Важливою ознакою підприємства є орієнтація на досягнення комерційного успіху, прагнення до збільшення прибутку. Варто мати на увазі, що успіх у світі бізнесу значною мірою залежить від чіткого уявлення про можливості бізнесу, що організовується, кон'юнктуру ринку та планування процесу підприємницької діяльності.
Успішне вирішення даних проблем можливе лише на основі бізнес - плану, за допомогою якого можна запобігти багатьом проблемам або подолати їх. Практика свідчить, що без серйозної підготовки розпочинати навіть найпростішу справу не варто. Кожний вид підприємницької діяльності, кожний проект потребує розрахунків, за допомогою яких можна працювати раціональніше та уникнути зайвих ускладнень.
1. Загальна характеристика бізнес - плану
Фінансове планування не можна розуміти лише як процес створення планових інструментів, які відображають джерела і напрями використання фінансових ресурсів за конкретні календарні періоди, якими є баланс доходів і видатків, платіжний календар. Воно включає також розрахунки щодо інвестиційних проектів, реалізація яких приносить прибуток підприємству-інвестору. Програма, яка описує економіко-організаційну сторону такого про-екту, називається бізнес-планом.
Точно кажучи, сукупність усіх планових розрахунків, які регулюють діяльність будь-якого підприємства (маються на увазі виробничі плани, плани впровадження нової техніки і технології, маркетингові програми, плани мате-ріально-технічного постачання, фінансові плани), являє собою бізнес-план діяльності підприємства.
Щоб збільшувати обсяг прибутку, підвищувати рентабельність своєї роботи, підприємство повинно постійно розробляти проекти, які передбачають вкладення фінансових ресурсів у розробку нових технологій, організацію нових виробництв, реконструкцію виробничих площ і устаткування під випуск конкурентоспроможних товарів на внутрішньому і зовнішньому ринках, будівництво філій і цехів, наближених до джерел сировини і ринків збуту, і у багато інших проектів, в тому числі інвестування фінансових ресурсів у цінні папери сторонніх емітентів. Кожний з таких проектів повинен бути глибоко обґрунтований в бізнес - плані від ідеї до розрахунку конкретної суми прибутку, який одержується від його втілення.
Бізнес-план складається, як правило, з таких розділів:
1) Загальний опис проекту, в якому роз'яснюється мета проведення витрат, їх необхідність, характеристика інвестиційного об'єкту;
2) Характеристика товарів, послуг, патентів, ноу-хау які можуть бути запропоновані ринку, або іншого результату, що досягається після завершення проекту і дає прибуток (наприклад зниження собівартості продукції, збільшення її надійності, покращення інших якісних характеристик, які можуть збільшити рентабельність продукції);
3) Маркетингова програма, що розробляється з метою дослідження і прогнозування ринку (ринкова ситуація реклама, покупці, конкуренти тощо);
4) Сировинна база, експериментальна база, кадрове забезпечення та інші сторони ресурсного забезпечення проекту;
5) Економічна ефективність. Цей розділ розкриває результати проекту і терміни окупності витрат.
В останньому розділі бізнес-плану розробляється прогноз обсягу реалізації продукції в грошовому виразі, баланс грошових витрат і надходжень від втілення проекту і прибутку в річному обчисленні за термін функціонування проекту.[2.250]
Цілком особливі умови для розрахунків окупності інвестиційних проектів створює інфляційне середовище, зокрема якщо мова йде про річну інфляцію на рівні більш ніж 20- 25 % ( а в Україні індекс інфляції за 1993р. становив 10256%, 1994р. - 501%, 1995р. - 282%, 1996р. - 139,7%, тобто темпи інфляції були відповідно 10156%, 401%, 182%, 39,7%). За цих умов для вирішення питань, пов'язаних з прийняттям інвестиційних рішень, не можна обійтися без дисконтування ( дисконтування - визначення величини номінальної вартості вкладених фінансових ресурсів (доходів, видатків) у майбутньому, зіставної з вартістю інвестицій в умовах її здійснення.) фінансових ресурсів, що вкладаються у проект, майбутніх доходів і витрат на втілення проекту, так само як і без розрахунку прийнятих рівнів рентабельності інвестицій

 
 

Цікаве

Загрузка...