WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Заробітна плата - Реферат

Заробітна плата - Реферат

договору) рівнях. Договірне регулювання оплати праці працівників підприємств, що розташовані на території Республіки Крим (крім підприємств, що є загальнодержавною власністю, і тих, які є комунальною власністю), може
здійснюватися на основі тарифних угод, які укладаються на територіальному (місто, адміністративний район) і комунальному рівнях (реґіональна тарифна угода).
На державному рівні переговори проводяться між Кабінетом Міністрів і Радою Федерації незалежних профспілок України.
На галузевому рівні тристоронні колективні переговори проводяться між уповноваженими представниками державного органу (органів) управління,
уповноваженими представниками спілки підприємців і відповідними уповноваженими представниками галузевої профспілки (профспілок)
На територіальному рівні колективні переговори можуть проводитися між спілками підприємств, групами підприємств або підприємств, розташованих на цій території, незалежно від форми власності і господарювання.
На рівні підприємства, організації тарифна угода як складова частина
колективного договору укладається між уповноваженими на те представниками адміністрації або власника і профспілки (представниками
трудящих).
Висновок.
Перехід України до ринкової економіки зумовив глибокі зміни в суспільно - трудових відносинах, які потребують відповідного правового регулювання. Чинне нині трудове законодавство, котре в своїй основі представлене ще радянським Кодексом законів про працю, не завжди в змозі забезпечити належний рівень регулювання трудових відносин, що, як наслідок, негативно позначається на рівні гарантій трудових прав працівників.
Доходи населення є одним з найбільш узагальнюючих показників економічного розвитку країни і підвищення добробуту населення.
За останні роки завдяки впровадженню доходів макроекономічної стабілізації динаміка інфляції і доходів почала вирівнюватися. У 1995 році індекс заробітної плати вперше перевищив індекс цін. Даний факт можна було б розглядати як початок припинення п'ятирічної тенденції зниження грошових доходів населення. Однак у 1996 році номінальна заробітна плата збільшувалась повільніше ніж роздрібні ціни. За підсумками дев'яти місяців їх реальна ціна була нижча за попередній період. Водночас в результаті взаємних неплатежів підприємств поступово зросла заборгованість трудящими із заробітної плати.
Останні роки рівень заробітної плати в Україні став збільшуватись. За даними Держкомстату України, за січень - жовтень 2003 року, номінальні доходи населення становили 168,2 млрд. грн., що перевищує рівень доходів за відповідний період 2002 року на 11,8%. За цей самий період 2004 року номінальні доходи населення становили 206,8 млрд. грн., що перевищує рівень доходів за 2003 рік на 21,1%.
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності за січень - жовтень 2004 року становила 572,87 грн., що на 27,0% більше ніж у відповідному періоді торік. Реальна заробітна плата зросла на 23,9%. А у 2003 році на 22,7 %, а реальна заробітна плата при цьому на 15,6%.
Питання своєчасності виплати та погашення заборгованості із заробітної плати залишається однією з найгостріших соціальних проблем. За останні п'ять років її скорочення становило більш ніж 6,2 млрд. грн., а на 1 жовтня 2004 року борги працівникам становили 953,9 млн. грн.
Значно зменшилась кількість працівників, яким своєчасно не виплачують заробітну плату. Якщо в 2000 році їх було 9,2 млн., тобто кожен другий працівник, то нині їхня кількість зменшилась майже в 19 разів і складає менш як 500 тис. осіб.
Сума невиплаченої заробітної плати на економічно активних підприємствах у 2004 році зменшилась на 54,5% (у 2003 році - на 15,2%), або на 979,3 млн. грн. і на 1 січня 2005 року становила 817,6 млн. грн. сума боргу на не державних підприємствах на 1 січня 2005 року становила 616,9 млн. грн., або 75,4% загального обсягу невиплаченої заробітної плати, з неї 42,4% не виплачено відкритими акціонерними товариствами.
Верховна Рада України ухвалила Трудовий Кодекс України, який набрав чинності з 01.01.05 року. У Трудовому Кодексі заборонено будь - яку дискримінацію у сфері праці, порушення принципу рівності прав і можливостей працівників, а також на пряме чи непряме обмеження прав робітників на доступ до праці.
Використана література
1. В. Ковальчук, М. Сарай, Економічна думка минулого і сьогодення: Навчальний посібник. - Тернопіль, 2000
2. В. Латін, Н. Підлужна, Основні показники рівня життя населення // Праця і зарплата. - №46 (436) грудень, 2004р.
3. Г. Т. Завіновська, Економіка праці: Навчальний посібник. - Київ, 2000р.
4. Держкомстат України, Доходи населення // Праця і зарплата. - №9 (445) березень, 2005 р.
5. Дупай М. М., Денчук П. Н., Питель С. В., Організація, облік, звітність та оподаткування малого бізнесу.- Тернопіль: МП "АСТОН", 2002р.
6. Ж. Семенченко, Соцпільга у 2005 році: особливості застосування // Бухгалтерський тиждень. - №7 (163) 14 лютого 2005 року
7. І. М. Тимош, Економіка праці: Навчальний посібник. - Київ: "Астон", 2001р.
8. Інтернет: www.ukrreferat.com
9. К. Т. Кривенко, Політична економія: Навчальний посібник. - Київ, 2001р
10. Макконел К. Р., Брюс С. Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика.- Т.2- ст.156
11. Маркс К. Капітал: Т.1// Маркс К., Енгельс Ф. Твори. - Т.23.-
12. М. Папієв, Проект Трудового Кодексу України // Праця і зарплата. - № 47 спецвипуск листопад, 2003р
13. Мочерний С. В., Основи економічної теорії. - Тернопіль: АТ "Тарнекс", 1993р.
14. Ніколенко Ю. В., Політекономія: Підручник. - Київ: ЦУЛ, 2003р.
15. Н. М. Грабова, Ю. Г. Кривоносов, Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках. - Київ: "А.С.К.", 2001р.
16. Н. Підлужна, О. Христенко, Основні показники рівня життя населення // Праця і зарплата. - №47 (387) грудень, 2003 р.
17. С. В. Мочерний, Політична економія: Навчальний посібник. - Київ: "Знання - Прес", 2002р.
18. С. В. Мочерний, Політична економія Частина 1.- Львів: "Світ", 1990р.

 
 

Цікаве

Загрузка...