WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Заробітна плата - Реферат

Заробітна плата - Реферат

робота має характер одноманітних операцій, може бути виміряна й виконується в темпі, що підлягає контролю певної особи або групи робітників (наприклад, в електротехнічному або транспортному машинобудуванні США). Поточний контроль за робітником зведено до мінімуму. Застосування преміальних форм оплати праці базується на прийомах відрядної та погодинної заробітної плати.
Серед преміальної системи розрізняють відрядно - преміальну і відрядно - прогресивну.
Відрядно - преміальна система заробітної плати - це така система оплати вартості робочої сили і виконання роботи, що передбачає сплату найманому працівникові певної суми за виконання норм виробітку і відповідної надбавки за їх перевиконання, але без прогресивного зростання розцінок. За норматив береться найменший можливий розмір виробітку, завдяки чому він поширюється на більшість робітників. Ця система передбачає інтенсифікацію праці, поліпшення морального та соціального клімату на підприємствах.
Погодинна - преміальна - поряд з виплатою посадових окладів або ставки за одиницю роботи, за досягнення певних якісних і кількісних показників виплачується премія, розмір якої встановлюється у відсотках до нарахованої заробітної плати.
Більшість преміальних систем передбачає застосування технологічної надбавки, розмір якої залежить від тривалості режимної частини робочого часу устаткування або від часу ручної праці бо вона стимулює зацікавленість робітників у скороченні ручної праці. Спеціальні премії виплачуються за дотриманням технологічної дисципліни, за безаварійну роботу або утримання устаткування в належному стані.
Відрядно - прогресивна система оплати праці - система оплати вартості робочої сили і виконання роботи, що передбачає виплату вищої прогресивної розцінки за виготовлений понад норму виріб і метою стимулювання вищої інтенсивності праці порівняно з середнім її рівнем в межах окремого підприємства або галузі.
Підвищення розцінок здійснюється за спеціально розробленою шкалою, яка може бути одно - або багатоступінчастою. При використанні преміальних систем заробітної плати необхідно орієнтуватись, передусім, на чітке системне визначення кінцевих результатів праці, їхню комплексну та об'єктивну оцінку. Важливо врахувати і те, що дієвість певних систем заробітної плати триває не більше двох років, що передбачає необхідність їх періодичного оновлення.
Проста погодинна - ставить оплату праці у залежність від кількості відпрацьованого часу і кваліфікації працівника.
Пряма відрядна - заробітна плата нараховується по встановлених розцінках за фактично виготовлену продукцію.
Акордна оплата праці - специфіка цієї системи полягає в тому, що доручена робота повинна бути виконана в певні терміни, при цьому час, витрачений на виконання дорученої роботи, особливої ролі для нарахування зарплати не відіграє.
Опосередкована - відрядна - застосовується для допоміжних робітників, розмір оплати яких ставиться в залежність від результатів праці робітників, яких вони обслуговують
Колективні системи заробітної плати означають застосування таких систем оплати вартості робочої сили та ціни, а також ефективності праці найманих працівників, які передбачають виплату частини заробітків із преміального фонду, створюваного, в основному, із необхідного, а частково - і з додаткового продукту, виготовленого при їх використанні.
Застосування колективних форм оплати праці зумовлене зростанням усуспільнення виробництва, погіршенням якості товарів внаслідок впровадження індивідуальних систем заробітної плати, вимогами працівників.
Найпоширенішою формою колективної оплати праці є система "участі у прибутках", згідно з якою за рахунок заздалегідь встановлені частки створеного найманими працівниками прибутку внаслідок застосування цієї системи формується преміальний фонд, з якого вони отримають частку зарплати.
Система "участі у прибутках" передбачає також виплату премій або й частини у формі цінних паперів. Натомість від робітників вимагають відмовитись від страйків. У випадку погіршення кон'єктури розміри преміальних витрат скорочуються і навіть зовсім припиняються. Робітники
не можуть вільно розпоряджатися акціями підприємства, на якому працюють. При переході на інше підприємство або з виходом на пенсію їм сплачують ринкову вартість акцій.
В умовах бригадної форми організації праці заробітна плата і премії нараховуються всій бригаді, а потім нарахована сума розподіляється між членами бригади пропорційно кількості відпрацьованого кожним робітником часу з врахуванням його кваліфікації. Обчислення для цього роблять у такій послідовності:
Спочатку множать відпрацьований час кожним робітником на їх погодинні тарифні ставки і їх сумування знаходять заробіток всієї бригади за тарифними ставками;
Визначають відношення суми відрядного заробітку бригади до заробітної плати її членів за тарифними ставками (коефіцієнт приробітку);
Множенням заробітку по тарифній ставці кожного члена бригади за фактично відпрацьований час на коефіцієнт приробітку знаходять відрядний заробіток окремих членів бригади.
Номінальна заробітна плата - це сума грошей, яку одержує працівник за годину, день, тиждень, місяць у касі підприємства. Включає в себе відрахування на соціальне страхування і прибутковий податок. Вона характеризує рівень заробітної плати незалежно від зміни цін товари і послуги, тому є одним з факторів підвищення добробуту і рівня життя робітників. На одержану номінальну заробітну плату працівник має придбати продукти харчування, одяг, взуття, заплатити за комунальні послуги, та інші товари, необхідні для існування його самого та його сім'ї. Суттєво знижують номінальну заробітну плату чисельні податки та платежі. До того ж ціни на товари та послуги не є постійними, вони, як правило, зростають. Тому розміри номінальної заробітної плати не дають реального уявлення про реальний життєвий рівень працівника.
В Україні за січень - вересень 2004 року середньомісячна зарплата складає 565 грн. 94 коп., що становить 127% до відповідного періоду торік.

 
 

Цікаве

Загрузка...