WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Заробітна плата - Реферат

Заробітна плата - Реферат

(виробничі) завдання, які визначають кожному почасовику обсяг роботи за зміну, тиждень або місяць;
o планові норми або завдання щодо випуску продукції бригадою, дільницею, цехом;
o норми праці, які можуть бути установлені як ступінь виконання
технологічних параметрів, режимів, норм витрат сировини, матеріалів та інших виробничих ресурсів, строків виконання певних видів робіт тощо.
Почасова форма оплати праці застосовується:
1. За умови, коли у робітника відсутня реальна можливість для збільшення випуску продукції, наприклад, якщо його виробіток обумовлений режимом роботи устаткування, продуктивністю машин і агрегатів. Це характерно для автоматичних ліній, конвеєрів і потокових ліній з безперервним і точно регламентованим режимом, для робіт на високомеханізованому устаткуванні й апаратурних процесах.
2. Якщо результати праці робітника не можуть бути конкретно виміряні і кількісно виражені (налагодження верстатів, інструктаж).
3. Коли економічно недоцільно стимулювати зростання виробітку понад оптимально передбачений технологічними параметрами, а також коли перевиконання цих норм може досягатися через порушення технологічних режимів і відповідно погіршення якості робіт, а відтак і продукції. До таких робіт належить випробування продукції, термічне оброблення і металопокриття виробів. Від робітника вимагається старанне дотримання параметрів, а також виконання кількісного завдання, установленого на рівні, за якого забезпечується відповідна якість робіт.
Сутність відрядної (поштучної) заробітної плати полягає в тому, що за нею заробіток залежить від розмірів виробітку за одиницю часу. Затрати виробника за цією формою заробітної плати вимірюється кількістю і якістю виробленої продукції. Відрядна заробітна плата використовується для підвищення інтенсивності праці, скорочення витрат на контролювання робітників, посилення конкуренції між ними. Першою найраціональнішою формою відрядної заробітної плати, що базується на хронометруванні робочого дня і встановлення норм виробітку для фізично найсильніших, найвитриваліших і найкваліфікованіших робітників, була система Тейлора (початок ХХст., США).
Правильно організована відрядна оплата праці створює у робітників заінтересованість у збільшенні випуску продукції установленої якості, підвищенні кваліфікації, застосуванні передових методів і прийомів праці.
Ефективне застосування відрядної форми оплати праці можливе за певних умов: наявності кількісних показників виробітку, з допомогою яких установлюють норми й розцінки та визначають заробіток відповідно до результатів праці; можливості й необхідності підвищення індивідуальної або групової продуктивності праці на даному робочому місці; забезпечення
науково обґрунтованого нормування праці і правильного обліку виконаної роботи, чіткого контролю за якістю продукції.
Загальний відрядний заробіток працівника визначається за формулою:
Зв= Рв ·В,
де В - виробіток робітником продукції належної якості за розрахунковий
період.
Рв -- погодинна або денна тарифна ставка, яка відповідає розряду даної роботи.
. Приклад. Необхідно визначити заробіток токаря за місяць, якщо відомо, що він виконав такий обсяг робіт: валики ступінчасті - 100 шт., розцінка - 26,4 коп.; втулки конічні - 500 шт., розцінка - 9,8 коп.; болти - 300 шт., розцінка - 7,2 коп. Звідси: Зв = 26,4-100+ 9,8-500+ 7,2-300 = 97 грн
Форми заробітної плати мають відповідати таким вимогам: найповніше враховувати результати праці, створювати передумови для постійного зростання ефективності та якості праці; сприяти підвищенню матеріальної заінтересованості працівників у постійному виявленні і використанні резервів підвищення продуктивності праці та якості продукції.
Форми оплати праці будуть ефективними лише в тому разі, якщо вони відповідають організаційно- технічним умовам виробництва. Отже, вибираючи форму оплати праці для певної категорії робітників, необхідно врахувати конкретні умови їхньої праці, специфіку виробництва тощо.
Відрядна і почасова форми оплати праці поділяються на кілька систем. Форма заробітної плати як економічна категорія означає внутрішню організацію процесу руху змінного капіталу, спосіб зв'язку між власністю робочої сили та результативністю її функціонування, а система заробітної плати відображає певний комплекс чинників, що визначають величину заробітної плати різних категорій найманих працівників у їхній (чинників) взаємодії та підпорядкованості (субординації).
Тарифна система заробітної плати - це система, що залежить від складності та ефективності праці, вираженої відповідним тарифним розрядом і ставкою, спрямованими на одночасне стимулювання найманих працівників на збагачення рис людин - працівника, підвищення якості товарів і послуг.
Наприклад, в автомобільній промисловості США передбачено від 14 до 18 розрядів. Тарифні системи оплати і посадові оклади службовців та інженерно - технічних працівників розробляють на основі різних трудових характеристик. Найширше при цьому використовують систему аналітичної оцінки, за якої тарифні ставки встановлюються залежно від складності виконуваних робіт, за такими групами чинників: кваліфікація виконавця (освіта, досвіт роботи, професійна підготовка), розумові та фізичні зусилля, відповідальність за матеріали, устаткування тощо, інші умови праці (тяжкі, непривабливі тощо). Тарифні ставки використовують таким чином, щоб стимулювати працівників до підвищення якості продукції, оволодіння суміжними професіями та ін.
Тарифні ставки, у свою чергу, розміщені у тарифній сітці, яка має 6 і більше розрядів, що відрізняються між собою у бік зростання на 10- 15%.
Системами відрядної форми оплати праці є: відрядно - преміальна, відрядно - прогресивна, непряма - відрядна, акордна, колективна (бригадна) відрядна, а почасової - пряма почасова, почасова- преміальна, колективна (бригадна) почасова.
Преміальні системи заробітної плати - системи, що пов'язують тарифні ставки з нормами витрат праці певною функціональною залежністю, передбачають застосування різних премій і стимулів у їх взаємодоповнюваності.
Їх застосовують там, де

 
 

Цікаве

Загрузка...