WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Комерційний ризик - Дипломна робота

Комерційний ризик - Дипломна робота

його рівня і мінливості ризику. Рівень ризику може постійно змінюватися у процесі динамічного розвитку ринку (зміни кон'юнктури), тому абсолютне значення можливості часто замінюється його очікуваним значенням. Очікуване значення, пов'язане з не-визначеною ситуацією, є середньозваженим усіх можливих наслідків події, де можливість кожного результату використовується як частота або вага відповідного значення.
Наприклад, придатний виріб забезпечує 20 гр. од. прибутку, бракований - 10 гр. од. збитків. Загальне очікуване значення від виробництва цього товару становитиме 30гр.од.Х 57/58 - 10 гр. од. х 1/58 = 19,48 гр. од.
На практиці дуже важливе значення має співвідношення ступеня різноманітних ризиків, пов'язаних із ними втрат за однакової результативності події. Ці величини визначають як розкид рівня ризику.
Інвестор вкладає вільні гроші у два види цінних паперів з однаковим очікуваним прибутком у 150 000 гр. од. У першому випадку це акція, у другому - облігація.
У першому випадку за умови вдалої діяльності компанії (Р = 0,5) інвестор може одержати 200 000 гр. од, у разі невдачі - 100 000 гр. од. (з урахуванням зростання або спаду курсової ціни акції).
У другому випадку за вдалого збігу обставин прибуток становитиме 151 000 гр. од., зате у випадку малоймовірного (Р = 0,01) виходу компанії з бізнесу за номіналом власник облігацій одержить 51 000 гр. од. У табл.3 зведено можливі варіанти результатів для інвестора.
Таблиця 3. Порівняльна характеристика інвестицій
Вид
цінного паперу
Перший результат
Другий результат
Ймовірність
Прибуток, гр. од.
Відхилення, грн
Ймовірність
Прибуток, гр. од.
Відхилення, гр. од.
Акція
0,5
200 000
50 000
0,5
100 000
50 000
Облігація
0,99
151 000
1 000
0,01
51 000
99 000
Очікуваний результат від обох інвестицій однаковий - 150 000 гр. од. (для акції - 0,5 o 200 000 + 0,5 o 100 000 = = 150 000 гр. од., для облігації - 0,99 o 151 000 + 0,01 х 51 000 = 150 000 гр. од.). Проте розкид результатів для цих інвестицій різний. Для акції середнє відхилення прибутковості становить 50 000 гр. од. (0,5 o 50 000 + 0,5 * 50 000), для облігації - 19 800 гр. од. (0,99 o 10 000 + 0,1 o 99 000).
Отже, інвестування в акції є набагато ризикованішим варіантом, ніж вкладання грошей в облігації.
Проте, як і в першому з наведених прикладів, відхилення можуть мати різні знаки, тому середнє відхилення може не відбивати ступеня розкиду ризиків. У цьому випадку як міра розкиду застосовуються дисперсія і середньоквадратичне відхилення. У табл. 4 наведені розрахунки цих показників для нашого прикладу.
Таблиця 4. Розрахунок показників варіації інвестиційних ризиківВид цінного паперу
Розрахунок дисперсії (о2)
Середньоквадратичне відхилення (о)
50 000
Акція
9 950
Облігація
0,5 х 25 000 000 + 0,5 х
х 25 000 000 = 250 000 000
0,99 o 1 000 000 + 0,01 х 0,01 х 9 801 000 000 = 99 000 000
Вище ми розглядали розрахунок показників рівнів ризику, у яких результат достатньо прогнозований. Проте на практиці рівень ризику важко прогнозувати, і найзручнішим методом його визначення є метод експертних оцінок. Сутність цього методу полягає в комплексній оцінці ризику Шляхом його розкладання за чинниками. Чинниками (кількість їх має бути не більшою 10) є показники коливання й стійкість основних параметрів ринку, а також характеристики тенденцій його розвитку. Чим сильніша варіація, тим більший ризик, і навпаки
Загальна оцінка ризику розраховується за формулою:
R=?B W
де R - рівень ризику;
В - ранг і-го чинника, і = 1, ..., п , п ? у
Підприємство схильне до проведення ризикованих операцій, навіть якщо зростання ризику не повною мірою компенсується відповідним зростанням доходності
3. Консервативна ризик-позиція
?х < ?у
Підприємство йде на підвищення ступеня ризику тільки у тому разі, коли це компенсується відносно більшим зростанням доходності
Як видно з наведеної характеристики, тип ризик-позиції підприємства є визначальним під час аналізу та проведення операцій, які пов'язані з ризиком.
Аналіз рівня ризику, який притаманний діяльності підприємства в цілому або його окремій господарській операції, є необхідною передумовою для:
- обгрунтованого прийняття управлінських рішень стосовно доцільності продовження господарської діяльності або проведення певної господарської операції;
- обгрунтованого вибору прийомів ризик-менеджменту з управління даним видом ризику для профілактики його прояву та мінімізації наслідків.
Розглянемо більш детально основні принципи управлінської поведінки в умовах ризику.
1. Не можна ризикувати більше, ніж це може дозволити власний капітал.
Реалізація цього принципу передбачає, що ризик-менеджер підприємства повинен:
- оцінювати (прогнозувати) максимально можливий обсяг збитків
від ризикових подій, які ймовірно можуть очікуватися в цілому по
підприємству;
- порівнювати його з обсягом власного капіталу підприємства та власними фінансовими ресурсами, що знаходяться в його розпорядженні.
Співвідношення максимально можливого збитку та власних фінансових ресурсів підприємства характеризує ступінь ризику втрати власного капіталу (або ризик банкрутства) підприємства. Кількісно він вимірюється за допомогою коефіцієнта ризику підприємства (Кр), який розраховується за такою формулою:
ЗМ ЗМ
Кр = ---100 або Кр = -- 100,
ВФР ВК
де ЗМ - максимальний розмір збитків, що прогнозується;
ВФР - власні фінансові ресурси, що є в розпорядженні підприємства;
ВК - власний капітал підприємства.
Значення коефіцієнта ризику характеризує відносний розмірвтрати власних фінансових ресурсів або власного капіталу підприємства, який може мати місце в даному періоді.
Дослідження окремих спеціалістів з питань ризик-менеджменту свідчать, що оптимальне значення коефіцієнта ризику дорівнює 30%. Ситуація банкрутства, як правило, виникає при значенні коефіцієнта ризику понад 70 %. Такий рівень розвитку оцінюється як критичний.
На нашу думку, наведені значення коефіцієнта ризику можуть розглядатися лише як орієнтовні. Тільки безпосередньо підприємство, виходячи з особливостей формування свого капіталу та економічних інтересів і фінансових можливостей власників, може визначити оптимальне для себе значення коефіцієнта ризику.
Визначене підприємством оптимальне та критичне значення коефіцієнта ризику є першим критерієм для визначення доцільності діяльності або господарської операції, що пропонується.
2. Необхідно завжди пам'ятати про наслідки ризику.
Практична реалізація цього принципу ризик-менеджменту передбачає оцінку вартості ризику, який притаманний діяльності підприємства, та оцінку впливу ризикової події на життєдіяльність підприємства.
Під вартістю ризику слід розуміти всі сукупні збитки підприємства (та його власників) в разі настання ризикової події.
Оцінюючи збитки слід виділяти:
- прямі збитки, які безпосередньо пов'язані з настанням ризикової події;
- непрямі збитки, які виникають опосередковано і є результатом

 
 

Цікаве

Загрузка...