WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Організаційно-правові форми підприємництва - Контрольна робота

Організаційно-правові форми підприємництва - Контрольна робота

регуляторів підприємництва.
Народне підприємство - це господарюючий суб'єкт ринкових відносин, в якому все майно або частка належить колективу в цілому і кожному в залежності від його трудового внеску. Наприклад, в умовах народного підприємства викуповуються оборотні засоби і беруться в оренду основні засоби виробництва. Оборотні кошти викуповуються за рахунок позики, кредитних коштів, а основні фонди народне підприємство бере в оренду з пільговою орендною платою, яка не перевищує амортизаційних відрахувань. Створення його доцільно починати з невеликих і середніх фірм (до 500 працюючих). Орендодавцями є холдингові фірми, державні підприємства. Вони є власниками майна. Користувачем амортизаційних відрахувань є народне підприємство.
Економічні переваги народного підприємства зводяться до наступного:
- додаткова продукція може реалізуватись за ринковими цінами;
- залишки фонду оплати праці передаються безкоштовно народному підприємству;
- капітальний ремонт фондів відбувається за рахунок орендодавця;
- обсяг реалізованої продукції зменшується по договірних цінах і реалізується за ринковими цінами по мірі викупу підприємства;
- формується індивідуальний дохід робітника. Індивідуальний дохід (Ig) обчислюється за формулою:
Ig=(ДФнп*ЗПі роб.)/ЗПнвп
Де ДФнп - пайовий фонд підприємства, тобто залишкова вартість основних фондів і балансова вартість інших матеріальних цінностей, які створені і придбані за рахунок власних коштів народного підприємства за всі роки;
ЗПі роб. - заробітна плата одного робітника за весь час його роботи в народному підприємстві;
ЗПнвп - заробітна плата всього промислово-виробничого персоналу народного підприємства за весь час існування.
Розрахунок проводиться з урахуванням фактору інфляції.
Виробничий кооператив - це організаційно-правова форма здійснення виробничої діяльності не менше як трьома громадянами, які об'єднали свої трудові, майнові та фінансові ресурси, паї з метою одержання прибутку. Члени кооперативу, крім внесення своїх паїв у загальний статутний фонд, повинні обов'язково виконувати трудові обов'язки, тобто брати безпосередню участь у виробничій діяльності кооперативу.
Виробничі кооперативи мають право використання найманої праці. Всі питання виробничо-господарської діяльності повинні узгоджуватись з правлінням кооперативу. Дохід членів кооперативу формується з заробітної плати, премій, додаткових виплат згідно з чинним законодавством та з частиною прибутку, яка розподіляється між членами кооперативу у вигляді процентів на внесений пай пропорційно його вартості.
Виробничий кооператив у разі банкрутства несе відповідальність за своїми зобов'язаннями усім своїм майном.
Особливе місце серед сучасних організаційних форм підприємництва посідають господарські товариства - структури, створені на засадах угоди юридичних осіб і громадян шляхом об'єднання їх майна та підприємницької діяльності з метою отримання прибутку.
Акціонерне товариство - має статутний фонд, поділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов'язаннями тільки майном товариства. В акціонерних товариствах обов'язковим є створення резервного фонду шляхом щорічних відрахувань з прибутку до досягнення ними встановленого розміру.
Відкрите акціонерне товариство - товариство, акції якого розповсюджуються шляхом відкритої підписки та купівлі-продажу на біржах.
Закрите акціонерне товариство - товариство, акції якого розповсюджуються між засновниками і не можуть розповсюджуватись шляхом підписки, конвертуватись і продаватись на біржі.
Акціонерним товариством може стати будь-яке об'єднання відповідно до засновницького договору між підприємствами і організаціями, що входять в систему цього об'єднання як самостійні юридичні особи. Це дасть можливість зміцнити економічну самостійність і відповідальність за результати роботи кожного члена акціонерного товариства.
Алгоритм створення акціонерного товариства може бути представлений наступною послідовністю дій:
1. Розрахунок вигідності структури витрат, пов'язаних з організацією акціонерного товариства, розрахунок результатів функціонування.
2. Складання установчих документів (статуту) та установчої угоди, в яких зазначені гарантії виконання фінансових і юридичних зобов'язань.
3. Подання бланків на випуск цінних паперів (акцій) на певну суму.
4. Отримання дозволу фінансового управління на продаж акцій.
Існують різні види акцій.
Акція - це цінний папір, який дає акціонерові право брати участь в управлінні товариством, в розподілу прибутку і розпродажу залишків майна при ліквідації товариства. Основні види акцій:
- іменні, власник яких повинен бути зареєстрований акціонерним товариством;
- акції на пред'явника, які можуть бути продані шляхом простої передачі;
- привілейовані акції - підприємство гарантує виплату дивідендів незалежно від розмірів прибутку. У випадку недостатньої величини прибутку виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюється за рахунок резервного фонду, але сума випущених привілейованих акцій не повинна перевищувати 10% статутного фонду;
- вінкульовані акції, що можуть бути передані лише з дозволу фірми;
- акції без номінальної вартості - при ліквідації товариства гарантується лише певна частина їх вартості;
- прості основні (акції першого випуску), що дають право голосу, але не дають право на певні дивіденди.
Переваги акціонерного товариства містять кілька чинників:
- забезпечується горизонтальне переміщення матеріальних і фінансових ресурсів;
- об'єднуються виробничі структури за принципом об'єднання капіталу;
- створення акціонерної власності дає підстави дляформування середнього класу власників, що є основою ринкової системи;
- відбувається суміщення інтересів підприємств і працюючих завдяки формуванню акціонерного прибутку.
Джерелом виплати дивідендів за цінними паперами повинна бути частка прибутку, яка пропорційна частці акціонерного фонду в сумі виробничих фондів. Безпосередньо це є госпрозрахунковий дохід, який одержаний як результат використання акціонерного капіталу. Розрахунок дивідендів при випуску акцій для додаткової мобілізації коштів містить декілька послідовних кроків:
- визначення вартості основних фондів і оборотних коштів, яка є носієм власності майна (Воф);
- рішення на яку суму випустити акції (Ак);
- обсяг продажу продукції (Qпр);
- визначення фондовіддачі (Ф) як результат порівняння обсягу продаж з сумою акцій і виробничих фондів. Це сума продукції, що припадає на одиницю капіталу (К): Ф=Qпр/К=Qпр/( Воф+Ак);
- визначення обсягу продукції, який припадає на суму акцій: Qа=Ф* Ак;
- визначення прибутку від реалізації продукції як різниці між виручкою від реалізації і витратами (Пр);
- визначення прибутку від акцій акціонерів: Па=Qа*Пр/Qпр;
- визначення чистого прибутку від акцій акціонерів (Пач): приймемо до відома частку платежів в бюджет та інших виплат з прибутку акціонерів (n'):
Пач=Па- n'
n'= Ак/(Ак+Роф)*n
де n - загальна сума платежів у бюджет та інших виплат з прибутку акціонерного товариства;
- розрахунок суми дивідендів, що одержуються акціонерами: Д=Да*Ак,
де Да - встановлений розмір дивідендів на акції (%);
- визначення суми прибутку, що залишається вільною від будь-якого розподілу (нерозподілений прибуток акціонерного товариства): Пн=Пач-Д.
Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) має статутний фонд, розділений на частки, розмір яких визначається установчими документами.

 
 

Цікаве

Загрузка...