WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Розвиток підприємництва в аграрному секторі економіки України за роки незалежності - Курсова робота

Розвиток підприємництва в аграрному секторі економіки України за роки незалежності - Курсова робота

Крим 112,7 96,9
Вінницька 115,3 87,4
Волинська 110,2 99,1
Дніпропетровська 121,6 86,4
Донецька 133,5 76,5
Запорізька 133,6 74,9
Івано-Франківська 102,1 97,7
Київська 106,8 96,2
Кіровоградська 121,9 82,6
Луганська 112,2 95,2
Львівська 101,3 97,0
Миколаївська 154,1 72,8
Одеська 146,8 82,8
Полтавська 128,6 85,1
Рівненська 111,3 93,3
Сумська 110,0 94,3
1 2 3
Тернопільська 107,5 93,5
Харківська 115,2 83,2
Херсонська 146,1 77,9
Хмельницька 123,3 87,7
Черкаська 121,4 94,0
Обсяг продукції сільського господарства за 2004р. в усіх категоріях гос-подарств у фактичних цінах становив, за розрахунками, 83,5 млрд. грн. Проти 2003р. сільськогосподарське виробництво зросло на 19,1%, у т.ч. в сільськогос-подарських підприємствах усіх форм власності - на 39,2%, у господарствах на-селення - на 8,7%.
Рисунок № 7.1 Зміна обсягів сільськогосподарського виробництва
(наростаючим підсумком у % до попереднього року)
У 2004р. загальний обсяг валової продукції рослинництва зріс порівняно з 2003р. на 33,1%, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах на 57,1%, у гос-подарствах населення - на 18,1%. Суттєве зростання рівня виробництва у рос-линництві обумовлено, перш за все, високим урожаєм зернових культур.
За попередніми даними у 2004р. одержано 41,7 млн. т зерна (у вазі після доробки), що вдвічі більше, ніж у 2003р. Це зумовлено як розширенням зібра-ної площі на 3,7 млн. га (на 32,9%), так і зростанням урожайності на 10,1 ц з ге-ктара (на 55,5%). Досягнутий рівень урожайності зернових культур (28,3 ц з га) є найвищим за останні 11 років.
Сільськогосподарськими підприємствами вироблено 31,6 млн. т зерна (76% загального валового збору), господарствами населення - 10,1 млн. т (24%).
Збільшення виробництва зерна у 2004р. досягнуто в усіх регіонах країни. Значну частину врожаю (25,9 млн. т, або 62% загального виробництва) зібрано товаровиробниками 10 областей, зокрема Одеської (3,6 млн. т), Дніпропетров-ської (3,1 млн. т), Полтавської (3,0 млн. т), Миколаївської та Кіровоградської (по 2,7 млн. т), Київської та Черкаської (по 2,3 млн. т), Харківської і Вінницької (по 2,1 млн. т) та Донецької (2,0 млн. т) областей.
Порівняно з 2003р. виробництво цукрових буряків (фабричних) збільши-лося на 23,2% і становило 16,5 млн. т, що досягнуто, перш за все, за рахунок підвищення урожайності на 35 ц. Майже на третину менше, ніж у 2003р., одер-жано насіння соняшнику (3,1 млн. т), що зумовлено малосприятливими погод-ними умовами для його розвитку (урожайність знизилася на 2,3 ц, або на 20,5%) та скороченням зібраної площі на 387,4 тис. га (на 10,2%).
Минулий рік був сприятливим для вирощування картоплі та овочевих культур. За рахунок підвищення їх урожайності, відповідно, на 17,1 ц та 8,8 ц, валовий збір картоплі (20,8 млн. т) перевищив рівень 2003р. на 12,5%, овочів (6,9 млн. т) - на 6,1%. Виробництво основних сільськогосподарських культур усіма категоріями господарств у 2004 році характеризується такими даними.
Таблиця № 7.2
Виробництво основних сільськогосподарських культур усіма категоріями
господарств у 2004 році
2003р. 2004р. 2004р.
у % до
2003р. 2003р. 2004р. 2004р.
до 2003р.
(+,-)
Зернові культури - всього 20233,9 41718,4 у 2,1 р. б. 18,2 28,3 10,1
у тому числі
пшениця озима та яра 3599,3 17517,7 у 4,9 р. б. 14,7 31,6 16,9
жито озиме та яре 624,0 1592,3 у 2,6 р. б. 15,8 22,3 6,5
овес 940,7 1006,1 106,9 17,3 19,7 2,4
кукурудза на зерно 6875,1 8793,1 127,9 34,6 38,3 3,7
просо 340,9 457,4 134,2 13,2 12,1 -1,1
гречка 310,9 293,4 94,3 9,6 7,5 -2,1
рис 84,0 80,4 95,7 37,5 37,6 0,1
Льон-довгунець (воло-кно) 10,9 16,2 148,4 4,1 5,0 0,9
Цукрові буряки (фаб-ричні) 13391,9 16502,2 123,2 201,2 236,1 34,9
Соняшник на зерно 4254,4 3051,9 71,7 11,2 8,9 -2,3
Картопля 18453,0 20754,3 112,5 116,3 133,4 17,1
Овочі 6538,2 6934,6 106,1 139,3 148,1 8,8
Плоди та ягоди 1696,7 1631,1 96,1 56,01 58,41 2,4
Виноград 504,9 373,1 73,9 59,01 45,21 -13,8
1 У розрахунку на площу насаджень у плодоносному віці.
Під урожай 2005р. озимі на зерно і зелений корм в усіх категоріях госпо-дарств посіяні на площі 7,6 млн. га, що на 8,0% більше, ніж під урожай 2004р., у т.ч. сільськогосподарськими підприємствами - 6,3 млн. га (на 6,5%), госпо-дарствами населення - 1,3 млн. га (на 15,8% більше). Площа посівів озимих на зерно збільшилась на 8,9% і склала 7,5 млн. га, у т.ч. пшениці озимої посіяно 6,3 млн. га, що на 14,5% більше.
Тваринництво. У 2004р. виробництво валової продукції тваринництва за-лишилося практично на рівні попереднього року (99,9%), у т.ч. в сільськогос-подарських підприємствах відбулося його зростання на 5,3%, у господарствах населення - скорочення на 2,2%. Виробництво основних видів тваринницької продукції за 2004р. характеризується такими даними.
Таблиця № 7.3
Виробництво основних видів тваринницької продукції за 2004рік
Всі категорії
господарств Сільсько-
господарські
підприємства Господарства на-селення Частка гос-подарств на-селення у за-гальному ви-робництві, %
2004р. 2004ру % до 2003р.
2004р. 2004р.
у % до 2003р.
2004р. 2004р.
у % до 2003р.
2003р.
2004р.
Реалізація худоби та птиці на забій (у живій ва-зі), тис. т 2387,4 90,8 750,2 93,7 1637,2 89,5 69,5 68,6
Молоко, тис. т 13740,8 100,6 2532,0 94,5 11208,8 102,1 80,4 81,6
Яйця, млн. .шт. 11944,0 104,1 5517,5 109,5 6426,5 99,8 56,1 53,8
Вовна, т 3176 94,7 767 84,4 2409 98,6 72,9 75,9
У 2002-2003 роках також намітилась позитивна тенденція щодо збіль-шення обсягів державної підтримки села. В минулому році вперше було забез-печено 100-відсоткове фінансування заходів, передбачених бюджетом.
В держбюджеті 2004 року загальні обсяги видатків на аграрний сектор зросли порівняно з 2001 роком у 2,1 рази, у тому числі для фінансування цільо-вих сільськогосподарських програм - у 2,5 рази.
Серед важливих напрямів державної підтримки сільського господарства слід відзначили, зокрема, запровадження пільгового кредитування та оподатку-вання галузі. Позитивну роль для активізації кредитування підприємств АПК зіграло запровадження на 2004 рік часткового здешевленнякредитних ставок за довготерміновими кредитами за рахунок коштів державного бюджету. За І ква-ртал 2004 року комерційними банками було надано більше 100 млн. грн. довго-термінових кредитів, більшість з яких спрямовується на закупівлю сільськогос-подарської техніки. За рахунок запровадження фіксованого сільськогосподар-ського податку та спеціального режиму справляння ПДВ така опосередкована державно підтримка становить в межах 3,4 млрд. грн. За обсягами вона у 1,7 ра-зів більша ніж загальні видатки державного бюджету на 2004рік для фінан-сування потреб АПК.
З метою підтримки конкурентоспроможності вітчизняного виробника у 2004 році було здійснено концентрацію видатків державного бюджету на най-більш важливих напрямах агропромислового виробництва: підтримка

 
 

Цікаве

Загрузка...