WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Правове регулювання легалізації підприємницької діяльності в Україні - Дипломна робота

Правове регулювання легалізації підприємницької діяльності в Україні - Дипломна робота

подає:
o у п'ятиденний термін з днядержавної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності до органу державної статистики та органу державної податкової служби - копії реєстраційної картки з відміткою про державну реєстрацію, до органів Пенсійного фонду, Фонду соціального страхування - інформаційне повідомлення;
o у п'ятиденний термін по закінченні календарного місяця до органу державної статистики - відомості про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб.
Підставою для взяття суб'єкта підприємницької діяльності на облік в органах державної податкової служби є копія реєстраційної картки, свідоцтво про державну реєстрацію та копія установчих документів (для юридичної особи).
o Термін взяття на облік суб'єкта підприємницької діяльності органами державної податкової служби, за наявності цих документів, не повинен перевищувати двох днів.
Для одержання дозволу на виготовлення печаток та штампів суб'єкт підприємницької діяльності (уповноважена ним особа) подає відповідному органу внутрішніх справ копію свідоцтва про державну реєстрацію, два примірники зразків печаток та штампів, які затверджуються власником і додаткового погодження не потребують, а також документ, що підтверджує внесення плати за видачу дозволу на виготовлення печаток і штампів.
Протягом п'яти робочих днів з дня одержання документів орган внутрішніх справ зобов'язаний видати дозвіл на виготовлення печаток і штампів або письмову відмову із зазначенням причин, які обумовлюються законодавством України.
На печатках і штампах повинен зазначатись ідентифікаційний код суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи.
Свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності та копія документа, що підтверджує взяття його на облік у органі державної податкової служби, є підставою для відкриття рахунків у будь-яких банках України та інших держав; за вибором суб'єкта підприємницької діяльності і за згодою цих банків у порядку, що встановлюється Національним банком України.
Повідомлення про відкриття або закриття рахунків у банках суб'єкт підприємницької діяльності зобов'язаний надіслати державному податковому органу, в якому він обліковується як платник податків і зборів (обов'язкових платежів). Таке повідомлення протягом трьох робочих днів з дня відкриття або закриття рахунка (включаючи день відкриття або закриття) подається особисто або надсилається на адресу відповідного державного податкового органу з повідомленням про вручення. Форма і зміст повідомлення про відкриття або закриття рахунків у банках встановлюється центральним податковим органом України.
Органу державної реєстрації (для проведення державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності), органу державної податкової служби (для взяття суб'єкта підприємницької діяльності на облік), органу внутрішніх справ (для видачі дозволу на виготовлення печаток і штампів) забороняється вимагати від суб'єкта підприємницької діяльності документи, не передбачені Положенням.
Підрозділи суб'єкта підприємницької діяльності - філії (відділення), представництва без створення юридичної особи не потребують державної реєстрації.
Суб'єкт підприємницької діяльності зобов'язаний повідомити про створення та ліквідацію зазначених підрозділів за місцем своєї державної реєстрації шляхом внесення відповідних додаткових відомостей до реєстраційної картки суб'єкта підприємницької діяльності.
Орган державної реєстрації зобов'язаний у 10-денний термін подати відомості щодо створення та ліквідації зазначених підрозділів відповідному органу державної статистики та органу державної податкової служби за місцезнаходженням цих підрозділів.
Орган державної реєстрації веде облік суб'єктів підприємницької діяльності починаючи з дати державної реєстрації або дати взяття їх на облік органом державної реєстрації за новим місцезнаходженням відповідно до Положення.
Скасування державної реєстрації суб'єкта підприємництва.
У Положенні деталізовано підстави та порядок скасування державної реєстрації. Скасування державної реєстрації можливе як у добровільному, так і в примусовому порядку.
На відміну від скасування державної реєстрації в добровільному порядку (за особистою заявою суб'єкта) скасування державної реєстрації в судовому порядку є санкцією, правоохоронним засобом примусового впливу, спрямованим на припинення дій, що порушують право.
У ст. 8 Закону України "Про підприємництво" перераховані підстави скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності.
Підстави скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності різні залежно від того, фізична чи юридична це особа.
Якщо суб'єктом підприємницької діяльності є юридична особа, то скасування його державної реєстрації здійснюється органом державної реєстрації за заявою власника (власників) або уповноваженого ним (ними) органу, а також на підставі рішення арбітражного суду в разі:
o визнання недійсними або такими, що суперечать законодавству, установчих документів;
o провадження діяльності, що суперечить установчим документам та законодавству;
o несвоєчасного повідомлення суб'єктом підприємницької діяльності про зміну його назви, організаційної форми, форми власності та місцезнаходження;
o визнання суб'єкта підприємницької діяльності банкрутом (у випадках, передбачених законодавством);
o неподання протягом року до органів державної податкової служби податкових декларацій, документів бухгалтерської звітності згідно із законодавством.
Зазначений перелік підстав скасування державної реєстрації має вичерпний характер і не підлягає розширювальному тлумаченню.
Якщо суб'єктом підприємництва є фізична особа, то його державна реєстрація скасовується органом державної реєстрації .за заявою підприємця-громадянина, а також на підставі рішення суду (арбітражного суду) у разі:
o провадження діяльності, що суперечить законодавству;
o несвоєчасного повідомлення підприємцем-громадянином про зміну свого постійного або тимчасового місця проживання;
o неподання протягом року до органів державної податкової служби податкових декларацій, документів бухгалтерської звітності згідно із законодавством.
Здійснення діяльності, яка суперечить законодавству, є протиправною дією, що порушує відповідну правову заборону. Обов'язок доведення обставин, пов'язаних із здійсненням діяльності, що суперечить установчим документам, покладається на позивача. Ним може бути орган, що відповідно до чинного законодавства здійснює контроль за діяльністю підприємства, або інша юридична особа (п. 18.1 роз'яснення Президії Вищого арбітражного суду України від 12.09.96 p.).
В інформаційному листі Вищого арбітражного суду України від 13.02.98 р. № 01-8/55 зазначено, що при вирішенні спорів, пов'язаних із скасуванням державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності у зв'язку з

 
 

Цікаве

Загрузка...