WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Правове регулювання легалізації підприємницької діяльності в Україні - Дипломна робота

Правове регулювання легалізації підприємницької діяльності в Україні - Дипломна робота

правопідприємця здійснювати відповідний вид діяльності, яке він може реалізовувати протягом терміну дії ліцензії, після закінчення якого це право припиняється (у деяких випадках, визначених законодавством, можливе припинення такого права раніше закінчення терміну дії ліцензії, наприклад при анулюванні ліцензії).
Анулювання ліцензії - припинення дії ліцензії суб'єкта підприємництва за підставами, передбаченими законодавством.
Отже, правове регулювання легалізації підприємницької діяльності в Україні здійснюється, на мою думку, належним чином і не лише контролює підприємництво, але й сприяє його розвитку в сучасних ринкових умовах. Але поряд з цим під час роботи над даною дипломною роботою мною були сформульовані власні пропозиції щодо вдосконалення системи підприємницького права в Україні.
На мою думку, для вдосконалення нормативної та правозастосовної діяльності в Україні слід більшу увагу звертати на ті види підприємницької діяльності, які підлягають патентуванню та ліцензуванню, оскільки саме в цьому напрямку відбувається найбільша кількість правопорушень в країні; вважаю також за потрібне вдосконалити ті види ліцензій, які стосуються благодійної діяльності, оскільки така діяльність сьогодні набуває особливої актуальності; законодавчим органам, на мою думку слід також посилити контроль за додержанням вимог ліцензування та патентування підприємницької діяльності шляхом введення нових посадових інструкцій працівників правоохоронної сфери в Україні.
ЛІТЕРАТУРНІ ДЖЕРЕЛА
1. Конституція України, прийнята 28 червня 1996 р.
2. Закон України "Про підприємства в Україні" від 27.03.1991.
3. Закон України "Про об'єднання громадян" від 16.06.1992.
4. Закон України від 7 лютого 1991 р. № 698-ХІІ "Про підприємництво"//Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 14. - Ст. 168.
5. Закон України "Про господарські товариства" від 19.09.1991.
6. Закон України "Про власність" від 26.03.1991.
7. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. № 8073-Х/Кодекси України. - К.: Юрінком Інтер, 1998. - Кн. 1.
8. Закон України від 1 березня 1991 р. № 803-ХІІ "Про зайнятість населен-ня"//Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 14. - Ст. 170.
9. Закон України від 16 квітня 1991 р. № 959-ХІІ "Про зовнішньоекономічну діяльність"//Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 29. - Ст. 377.
10. Закон України від 1 червня 2000 р. № 1775-ІН "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"//Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 36. - Ст. 299.
11. Закон України від 23 березня 1996 р. № 98/96-ВР "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності"//Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 20. - Ст. 82.
12. Про запровадження єдиної регуляторної політики у сфері підприємництва: Указ Президента України від 22.01.2000 р.
13. Про усунення обмежень, що стримують розвиток підприємницької діяльності: Указ Президента України від 03.02.98 р.
14. Про деякі заходи з урегулювання підприємницької діяльності: Указ Президента України Від 23.07 98 р. № 817/98.
15. Про підтримку малого підприємництва: Указ Президента України від 12.05.98 р.
16. Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва: Указ Президента України від 03.07.98р.
17. Про внесення змін до Указу Президента України від 3 липня 1998 р. № 727 "Про спрощену систему оподатковування, обліку і звітності суб'єктів малого підприємництва": Указ Президента України від 28.06.99 р. № 746/99.
18. Порядок координації проведення планових виїзних перевірок фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності. - Затв. Постановлю КМУ від 29.01. .99 р. № 112.
19. Про ціноутворення в умовах реформування економіки: Постанова КМУ від11.10.94-.p. №733.
20. Положення про державне регулювання цін (тарифів) на продукцію .виробничо-технічного призначення, товари народного споживання, роботи і послуги монопольних утворень. Затв. Постановою, КМУ від 2,2.02.95 р. №135.
21. Декрет Кабінету Міністрів України від 17 березня 1993 р. № 24-93 "Про податок на промисел"//Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 19. - Ст. 208.
22. Цивільний кодекс України. К., 1988 із змінами і доповненнями на 1.04.1994.
23. Буряк Л.Д., Гапонюк М.А. Проблеми фінансового забезпечення розвитку малого бізнесу. // Фінанси України ст.102-105
24. Бусыгин А.В. Предпринимательство: Учебник. Основной курс. - Учеб. для вузов. - М.: Инфра-М, 1998. - с. 94
25. Вінник О. Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності // Вісник Вищого арбітражного суду України. - 1998. - №2. - с. 242
26. Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика. // СПб: Экономическая школа, 1997.
27. Герасимчук З.В. Проблеми розвитку малого бізнесу в Україні. // Фінанси України ст.110-115.
28. Ершова И.В., Иванова Т.М. Предпринимательское право. - М.: Юриспруденция, 1994. - с. 36-37
29. Ионова Ж.А. Правовые проблемы легитимации предпринимательства // Государство и право. - 1997. - №5. - с. 46
30. Коммерческое право. - СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1998. - с.67
31. Кравчук В. Правові ознаки юридичної особи//Предпринимательство, хозяйство и право. - 1999. - № 9. - С. 11.
32. Мартемьянов В.С. Хозяйственное право. - Т.1. - Общие положения. Курс лекций. - М., 1994. - с. 55
33. Олейник О. Правовые основы лицензирования хозяйственной деятельности: (Росийская федерация) // Закон . - 1994 - №6. - с.15-18
34. Основы предпринимательства / Под ред. А.С.Пелиха. - М.: Гардарика, 1996. - с. 192
35. Піддубний Ф. "Хочете стати бізнесменом ?".- К. : Молодь , 1992.
36. Підприємницьке право України/За заг. ред. Шишки Р.Б. - Харків: Еспада, 2000.
37. Підприємницьке право: Навч. посібник / Ніколаєва Л.В., Старцев О.В., Пальчук П.М., Іваненко Л.М. - К.: Істина, 2001. - 480 с.
38. Правові основи підприємницької діяльності/За ред. Шакуна В.1., Мельника П.В, Поповича В.М. - К.: Правові джерела, 1997.
39. Предпринимательское право: курс лекций / Под ред. Н.И.Клейн. - М., 1993.
40. Саниахметова Н.А. Юридический справочник предпринимателя. - Х.: Одиссей, 1999. - 464 с. - Раздел І
41. Саніахметова Н.О. Підприємницьке право: Навч. посібник. - К.: А.С.К., 2001. - 704 с.
42. Саніахметова Н.О. Правовий захист підприємництва в Україні. - К.: Юрінком Інтер, 1999. - 336 с. - Розділ І.
43. Селіванов В. Правові передумови політики державної підтримки підприємництва в Україні//Право України. - 1994. - № 10. - С. 11.
44. Ткачук Р. Пора стреножить министерства // Бизнес. - 1999. - №16. - с.42
45. Фролов Ю. Некоторые проблемы правовой характеристики юридического лица//Предпринимательство, хозяйство и право. - 2000. - № 5. - С. 34.
46. Хойер В. " Как делать бизнес в Европе". -М: Прогресс, 1980.

 
 

Цікаве

Загрузка...