WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Правове регулювання легалізації підприємницької діяльності в Україні - Дипломна робота

Правове регулювання легалізації підприємницької діяльності в Україні - Дипломна робота

.серйознихоперативних засобів охоронної спрямованості. На відміну від ст.4 Закону "Про підприємництво", що визначала три підстави анулювання ліцензії. ст. 21 Закону "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" називає 9 підстав її анулювання. Це:
o заява ліцензіата про анулювання ліцензії;
o акт про повторне порушення ліцензійних умов (повторне порушення - вчинення ліцензіатом протягом строку дії ліцензії повторного порушення певних ліцензійних умов після застосування санкцій за аналогічне порушення);
o рішення про скасування державної реєстрації суб'єкта господарювання;
o нотаріально засвідчена копія свідоцтва про смерть фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності;
o акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для. одержання ліцензії;
o акт про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності;
o акт про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених в документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії;
o акт про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов - рішення органу ліцензування або спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування про необхідність усунення ліцензіатом у встановлені строки порушень ліцензійних умов;
o неможливість ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних умов, встановлених для певного виду господарської діяльності.
Орган ліцензування приймає рішення про анулювання ліцензії протягом десяти робочих днів здати встановлення підстав дай анулювання ліцензії, яке вручається (надсилається) ліцензіату із зазначенням підстав анулювання не пізніше трьох робочих днів з дати його прийняття.
Державний нагляд за додержанням органами ліцензування вимог законодавства у сфері ліцензування здійснює спеціально уповноважений орган з питань ліцензування шляхом проведення планових та позапланових перевірок.
Спеціально уповноважений орган з питань ліцензування здійснює позапланові перевірки додержання органами ліцензування вимог законодавства у сфері ліцензування лише на підставі надходження до нього в письмовій формі заяви (повідомлення) про порушення вимог законодавства у сфері ліцензування.
За результатами перевірки спеціально уповноважений орган з питань ліцензування складає акт у двох примірниках. Один примірник акта видається керівнику органу ліцензування, діяльність якого перевірялася, другий - зберігається спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування.
У разі виявлення порушень органом ліцензування законодавства у сфері ліцензування спеціально уповноважений орган з питань ліцензування не пізніше як за десять робочих днів з дати складання акта перевірки видає розпорядження про усунення органом ліцензування порушень законодавства у сфері ліцензування.
Орган ліцензування, який одержав розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування, зобов'язаний в установлений у розпорядженні строк подати спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування інформацію про усунення виявлених порушень.
Контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов здійснюють органи ліцензування та спеціально уповноважений орган з питань ліцензування в межах своїх повноважень шляхом проведення планових і позапланових перевірок.
Планові перевірки дотримання ліцензіатом ліцензійних умов провадяться не частіше як один раз на рік.
Позапланові перевірки здійснюють органи ліцензування або спеціально уповноважений орган з питань ліцензування лише .на підставі надходження до них у письмовій формі заяви (повідомлення) про .порушення ліцензіатом ліцензійних умов .або з метою перевірки виконання розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов.
До суб'єктів господарювання за провадження господарської діяльності без ліцензії застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів у розмірах, встановлених законом.
Зазначені штрафи спрямовуються до Державного бюджету України. Рішення про стягнення штрафів приймаються органом, на який згідно із чинним законодавством покладено функції контролю, за наявністю ліцензій.
Шкода, заподіяна порушенням законодавства у сфері ліцензування, підлягає відшкодуванню за позовами заінтересованих осіб у порядку, визначеному законом.
Указом Президента України "Про ліцензійну палату при Міністерстві економіки України" від 28.03.95 р. була створена Ліцензійна палата при Міністерстві економіки, яка у 1996 р. була .перетворена в центральний орган виконавчої влади - Ліцензійну палату України [зараз - Департамент ліцензування і реєстрації Державного комітету України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва], що підкоряється Державному комітету України з питань розвитку підприємництва (Указ Президента України "Про Ліцензійну палату України" від 07.02.97 р.}. На неї Положенням "Про ліцензійну палату, затвердженим Указом Президента України від 07.02.97 p., покладено виконання наступних завдань:
o узагальнення практики застосування законодавства з питань ліцензування підприємницької діяльності і державної реєстрації суб'єктів підприємництва, розроблення пропозицій щодо його удосконалювання;
o методичне керівництво роботою, пов'язаною з ліцензуванням підприємницької діяльності і Державною реєстрацією суб'єктів підприємництва;
o координація роботи органів, що здійснюють ліцензування підприємницької діяльності і реєстрацію суб'єктів підприємництва;
o ведення Єдиного ліцензійного реєстру і Реєстру суб'єктів підприємницької діяльності; :
o контроль за дотриманням порядку видачі суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій і державної реєстрації і суб'єктів підприємництва органами, що виконують ці функції.
Положення про порядок проведення експертизи щодо ліцензування підприємницької діяльності затверджено наказом Ліцензійної палати від 02.12.96 р. № ЛП-38, а також створена Експертна рада при Ліцензійній палаті. Відповідно до ст.4 Закону України "Про підприємництво" пропозиції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій щодо доцільності впровадження або скасування ліцензування певних видів підприємницької діяльності підлягають обов'язковій експертизі, що проводиться спеціально уповноваженим органом у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Отже, експертиза є обов'язковою умовою у процесі правотворчої діяльності, пов'язаної з визначенням державної доцільності ліцензування окремих видів підприємницької діяльності.
Нарівні із загальними правилами ліцензування, передбаченими у Положенні, стосовно Деяких видів діяльності встановлено спеціальні правила, які мають певні Особливості.
Так, постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.99 р. № 753 затверджено Положення про порядок видачі ліцензій Національною комісією регулювання електроенергетики на здійснення окремих

 
 

Цікаве

Загрузка...