WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Правове регулювання легалізації підприємницької діяльності в Україні - Дипломна робота

Правове регулювання легалізації підприємницької діяльності в Україні - Дипломна робота

місяці з датиприйняття рішення про відмову у видачі ліцензії.
У разі відмови у видачі ліцензії на підставі невідповідності заявника ліцензійним умовам, встановленим для виду господарської діяльності, вказаного в заяві про видачу ліцензії, суб'єкт господарювання може подати до органу ліцензування нову заяву про видачу ліцензії після усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі ліцензії.
Рішення про відмову у видачі ліцензії може бути оскаржено у судовому порядку.
У практиці трапляються випадки неправомірної відмови у видачі ліцензії компетентними органами, що порушують права підприємців. Для захисту своїх прав суб'єкт підприємницької дальності має право оскаржити в судовому порядку відмову у видачі ліцензії. Відповідно до п. 2.1 роз'яснення Вищого арбітражного суду України "Про деякі питання практики застосування Закону України "Про підприємництво"" від 06.08.97 р. № 02-5/276 у редакції від 03.06.98 р. № 02-5/202, якщо суб'єктові підприємницької діяльності відмовлено у видані ліцензії за будь-якими підставами, не передбаченими у ч. II ст. 4 Закону "Про підприємництво", або він не згодний з відмовою чи не отримав відповіді у встановлений Законом строк, він має право звернутися до суду або арбітражного суду із заявою про визнання недійсним рішення відповідного органу про відмову у видачі ліцензії або про спонукання видати ліцензію. В останньому випадку арбітражному суду слід у рішенні встановити строк для видачі ліцензії. У разі невиконання цього рішення орган, що повинен видати ліцензію, може бути притягнутий до відповідальності за ст. 119 Арбітражного процесуального кодексу України.
У статті 12 Закону визначені особливості проведення конкурсу на отримання ліцензій для видів господарської діяльності, провадження яких пов'язане з використанням обмежених ресурсів.
До видів господарської діяльності, провадження яких пов'язане з використанням обмежених ресурсів, належать:
o видобування уранових руд;
o видобування дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;
o постачання природного газу за регульованим, за нерегульованим тарифом;
o зберігання природного газу в обсягах, що перевищують рівень, встановлюваний ліцензійними умовами;
o надання послуг радіозв'язку (з використанням радіочастот).
Орган ліцензування повинен оформити ліцензію не пізніше як за три робочих дні з дня надходження документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії.
Орган ліцензування робить відмітку про дату прийняття документів,, що підтверджують внесення заявником плати за видачу ліцензії, на копії опису, яку було видано заявнику при прийомі заяви про видачу ліцензії.
Якщо заявник протягом тридцяти календарних днів з дня направлення йому повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії не подав документ, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, або не звернувся да органу ліцензування для отримання оформленої ліцензії, орган ліцензування, який оформляв .ліцензію; має право скасувати рішення про видачу ліцензії або прийняти рішення про визнання такої ліцензії недійсною.
Строк дії ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, але не може бути меншим як три роки.
Видача ліцензії на термін менше трьох років або відмова в продовженні терміну дії ліцензії надають суб'єкту підприємництва право звернутися до суду або арбітражного суду за захистом своїх інтересів (п. 2.2 роз'яснення Президії Вищого арбітражного суду України "Про деякі питання практики застосування Закону України "Про підприємництво"" від 03.06.98 р. № 02-5/202 ).
Господарська діяльність на підставі ліцензії, виданої органом ліцензування, яким є центральний орган виконавчої влади, здійснюється на всій території України.
Господарська діяльність на підставі ліцензії, виданої органом ліцензування, яким є місцевий орган виконавчої влади або спеціально уповноважений виконавчий орган рад, здійснюється на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
Для кожної філії, кожного відокремленого підрозділу ліцензіата, які провадитимуть господарську діяльність на підставі отриманої ним ліцензії, орган ліцензування видає ліцензіату засвідчені ким копії ліцензії, які реєструються в журналі обліку заяв та виданих ліцензій. Засвідчена органом ліцензування копія ліцензії є документом, що підтверджує право філії або іншого структурного підрозділу ліцензіата на провадження певного виду господарської діяльності на підставі отриманої ліцензії.
За видачу копії ліцензії справляється плата в розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Плата за видачу копії ліцензії зараховується до Державного бюджету України.
У разі створення у ліцензіата нової філії, іншого нового відокремленого підрозділу, які провадитимуть вид господарської діяльності, згідно з отриманою ліцензією, ліцензіат повинен подати до органу ліцензування заяву встановленого зразка про видачу копії ліцензії, а також документи відповідно до ст. 10 цього Закону.
Нова ліцензія видається органом ліцензування не раніше як в останній робочий день дії попередньо виданої ліцензії.
Ліцензіат не може передавати ліцензію або її копію іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності.
За видачу ліцензії справляється плата, розмір та порядок зарахування якої до Державного бюджету України встановлюються Кабінетом Міністрів України. Плата за ліцензію - це разовий платіж, що вноситься суб'єктом господарювання за одержання ліцензії.
Плата за видачу ліцензії вноситься після прийняття рішення про видачу ліцензії,
Ліцензіат зобов'язаний повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії. У разі виникнення таких змін ліцензіат зобов'язаний протягом десяти робочих днів подати до органу ліцензування відповідне повідомлення в письмовій формі разом з документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни.
На підставі документів, поданих ліцензіатом до органу ліцензування, орган ліцензування може прийняти рішення про анулювання ліцензії у строки, передбачені цим Законом.
Підставою для прийняття рішення про анулювання ліцензії є неможливість ліцензіата згідно з поданими документами забезпечити виконання ліцензійних умов, встановлених для виду господарської діяльності, на який видана ліцензія.
Підставами для видачі дубліката ліцензії є:
o втрата ліцензії;
o пошкодження ліцензії.
У разі втрати ліцензії ліцензіат зобов'язаний звернутися до органу ліцензування із заявою про видачу дубліката ліцензії, до якої додасться документ, що засвідчує внесення гагат за видачу дубліката ліцензії.
Анулювання ліцензії за рішенням органу ліцензування, передбачене в ст. 21 Закону "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", є одним з найбільш

 
 

Цікаве

Загрузка...