WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Правове регулювання легалізації підприємницької діяльності в Україні - Дипломна робота

Правове регулювання легалізації підприємницької діяльності в Україні - Дипломна робота

неподанням ним протягом рокузазначених документів, арбітражні суди повинні враховувати таке. Терміни подання відповідної звітності встановлені Положенням про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.04.93 р. № 1250 (з подальшими змінами і доповненнями), а також наказом Державної податкової адміністрації України від 08.07.97 р. № 214, яким затверджений Порядок складання декларації про прибуток підприємства. Таким чином, рік, протягом якого суб'єкт підприємницької діяльності не звітував перед відповідним податковим органом, повинен обчислюватися з дати, коли необхідна звітність була подана востаннє.
Законодавством передбачений судовий порядок скасування державної реєстрації за порушення законодавства. Отже, орган, що здійснює державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, не має права скасовувати власне рішення про державну реєстрацію. Ці дії слід визнавати такими, що не відповідають чинному законодавству і не створюють для суб'єктів підприємницької діяльності будь-яких правових наслідків. В іншому разі, тобто коди для скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності не встановлено судового порядку, рішення про скасування державної реєстрації може бути визнано недійсним у порядку, передбаченому законодавством (пі 18.2 роз'яснення Президії Вищого арбітражного суду України від 12.09.96 p.).
Таким чином, оскільки скасування державної реєстрації можливе тільки у судовому порядку, реєструючий орган сам не має права скасувати своє рішення про реєстрацію, інакше таке Його рішення визнається в судовому порядку недійсним.
Суд, то скасовує державну реєстрацію, не підміняє державні органи, на які покладено обов'язок здійснювати реєстрацію, і не здійснює адміністративні функції, властиві цим державним органам Мета застосування судом засобу захисту - скасування державної реєстрації - не здійснення адміністративних функцій або виконання обов'язків з реєстрації замість реєструючих органів, а захист порушеного або оспорюваного права шляхом реалізації повноважень судової влади.
Що стосується правових наслідків скасування державної реєстрації в судовому порядку, то відповідно до законодавства скасування державної реєстрації позбавляє суб'єкта підприємницької діяльності статусу юридичної особи і є підставою для виключення його з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.
Президія Вищого арбітражного суду України у роз'ясненні від 12.09.96 р. вказала, що скасування державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності, передбачене ч. 11 ст. 8 Закону України "Про підприємництво", тягне за собою ті самі правові наслідки, що й ліквідація підприємства (п. 18). Однак не можна вважати, що скасування державної реєстрації автоматично призводить до позбавлення особи статусу суб'єкта підприємницької діяльності. Виключенню юридичної особи з реєстру повинен передувати ліквідаційний процес, що завершується укладанням та затвердженням ліквідаційного балансу.
Скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності -. юридичної особи здійснюється органом державної реєстрації шляхом виключення його з Реєстру суб'єктів підприємницької діяльності після проведення ліквідаційною комісією заходів щодо ліквідації суб'єкта підприємницької діяльності і подання до органу державної реєстрації таких документів:
o заяви (рішення) власника (власників) або уповноваженого ним (ними) органу чи рішення арбітражного суду у випадках, передбачених законодавством;
o акта ліквідаційної комісії з ліквідаційним балансом, затвердженого органом, що призначив ліквідаційну комісію;
o довідки аудитора, якщо це необхідно відповідно до вимог законодавства для перевірки достовірності ліквідаційного балансу;
o довідки установ банків про закриття рахунків;
o довідки органу державної податкової служби про зняття з обліку;
o підтвердження про опублікування у друкованих засобах масової інформації оголошення про ліквідацію суб'єкта підприємницької діяльності;
o довідки архіву про прийняття документів, які підлягають довгостроковому зберіганню;
o довідки органу внутрішніх справ про прийняття печаток і штампів, оригіналів установчих документів (статут, установчий договір);
o свідоцтва про державну реєстрацію.
Скасування державної реєстрації позбавляє суб'єкта підприємницької діяльності статусу юридичної особи і є підставою для виключення його з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.
Скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи здійснюється шляхом виключення його з Реєстру суб'єктів підприємницької діяльності на підставі таких документів:
o особистої заяви підприємця-громадянина або рішення суду (арбітражного суду) у випадках, передбачених законодавством;
o довідки органу державної податкової служби про зняття з обліку;
o довідки установ банків про закриття рахунків;
o довідки органу внутрішніх оправ про здачу печаток і штампів,
o оригіналу свідоцтва про державну реєстрацію.
Орган державної реєстрації у 3-денний термін повідомляє відповідні органи державної податкової служби та державної статистики про скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності.
3.3. Ліцензування певних видів підприємницької діяльності
У деяких випадках, передбачених законом, недостатньо державної реєстрації; для заняття окремими видами діяльності потрібно також одержання ліцензії.
Таким чином, окремі види діяльності, перелік яких встановлений у законі, суб'єкт підприємництва може здійснювати тільки на "підставі спеціального документа - ліцензії.
Перелік видів діяльності, що не можуть здійснюватися без ліцензії, визначений у Законі "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".
Основним нормативно-правовим актом, що регулює ліцензування, є Закон України "Про ліцензування певних видав господарської діяльності" від 01.06.2000 р. (далі - Закон). Він визначає види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, порядок їх ліцензування, встановлює державний контроль у сфері ліцензування, відповідальність суб'єктів господарювання та органів ліцензування за порушення законодавства у сфері ліцензування.
При цьому слід мати на увазі, що згідно із Законом термін "господарська діяльність" вживається в такому значенні: будь-яка діяльність, у тому числі підприємницька, юридичних осіб, а також фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язана з виробництвом (виготовленням) продукції, торгівлею, наданням послуг, виконанням робіт. Дія Закону поширюється на всіх суб'єктів господарювання.
Ліцензування Банківської діяльності, зовнішньоекономічної діяльності, ліцензування каналів мовлення, ліцензування у сфері електроенергетики та використання ядерної енергії, ліцензування у сфері інтелектуальної власності здійснюється згідно з законами, що регулюють відносини у цих

 
 

Цікаве

Загрузка...